Szukaj

Większość kobiet z chorym sercem może bezpiecznie przejść przez ciążę i poród

Podziel się
Komentarze0

Wyniki pierwszej na świecie metaanalizy danych na temat kobiet ciężarnych z chorobami serca pokazują, iż większość pacjentek może bezpiecznie przejść przez okres ciąży i urodzić, pod warunkiem, że otrzymują opiekę medyczną wysokiej jakości.Nie zawsze jest to możliwe – prawdopodobieństwo śmierci kobiety ciężarnej z wadą serca w krajach rozwijających się jest wyższe niż w krajach rozwiniętych, gdzie pacjentki mają dostęp do poradnictwa i leczenia najwyższej jakości. To jeden z wniosków opracowania opublikowanego we wrześniowym wydaniu „European Heart Journal”.

W 2007 roku European Society of Cardiology rozpoczęło program zbierania danych o ciężarnych kobietach z wadami serca (European Registry on Pregnancy and Heart Disease). Było to spowodowane rosnącą śmiertelnością w tej grupie ryzyka.

Pomiędzy 2007 i 2011 rokiem, 60 szpitali z 28 krajów zarejestrowało w tej bazie danych 1321 ciężarnych z chorobami serca i zebrało informacje o wszystkich aspektach ciąży i porodu, stanie serca kobiety, leczeniu.

Obliczono, że około 0,9% kobiet w ciąży ma jakąś formę choroby serca.

Wrodzona wada serca (congenital heart disease – CHD) dotknęła 66% badanych. 25% zarejestrowanych kobiet miało wadę zastawkową serca (valvular heart disease – VHD), 7% kardiomiopatię (cardiomyopathy – CMP), a 2% chorobę niedokrwienną (ischaemic heart disease – IHD).

Naukowcy zwrócili uwagę na wyraźne różnice w wynikach badań kobiet ze względu na typ choroby serca. Wyższe prawdopodobieństwo śmierci z powodu poważnych problemów, takich jak niewydolność serca i arytmia komorowa, dotykało kobiety z CMP.


Ciężarne z CHD miały stosunkowo dobre wyniki w porównaniu do kobiet z innymi wadami serca, być może dzięki temu, iż większość tych pacjentek została zdiagnozowana i była leczona bądź niedługo po urodzeniu, bądź też na długo przed zajściem w ciążę, i mogła skorzystać z postępu w leczeniu i poradnictwie przedciążowym.

Odnotowano znaczące odmienności między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, chociaż dane te powinny być traktowane z ostrożnością, ze względu na różnice w liczbie kobiet, o stanie zdrowia których zebrano informacje.


Badanie pokazało, że ciąża u pacjentek z chorobami serca kończy się śmiercią jednego procenta z nich, co jest wynikiem 100 razy wyższym niż w normalnej populacji kobiet w ciąży.

Wśród kobiet z chorobami serca umierało 10 pań na każde 1000, w porównaniu do mniej niż jednej na 10 000 w europejskiej populacji ciężarnych bez wad serca.

Umieralność płodów była pięć razy wyższa (17 na 1000 w porównaniu do 3,5 na 1000 w populacji normalnej). Śmiertelność wśród noworodków do 30 dni od porodu była 1,5 raza wyższa (6,4 na tysiąc śmierci do 4 na 1000 w normalnej populacji). Liczby te różniły się ogromnie między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się.

Odpowiedzialna za ten projekt badawczy profesor Jolien Roos-Hesselink, dyrektor Adult Congenital Heart Disease Programme w Erasmus Medical Centre w Rotterdamie powiedziała, że różnice między krajami i całymi częściami świata były uderzające.

Gorsze wyniki odnotowują kraje rozwijające się. Mogą w tym odgrywać rolę czynniki kulturowe. Na przykład, w Egipcie posiadanie dziecka jest bardzo ważne, by zasłużyć na szacunek, co może prowadzić do tego, że kobiety zachodzą w ciążę, mimo iż wiedzą o wysokim ryzyku, jakie jest z tym związane.

Różnice zauważono też w umieralności z powodu kardiomiopatii. Śmiertelność wśród ciężarnych z tą chorobą wynosiła 2,4% w porównaniu do 0,007% w populacji normalnej. Kardiomiopatia u kobiet w ciąży jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ z powodu choroby serca mięśniowego występuje wyższe ryzyko niewydolności serca, które w czasie ciąży pracuje ciężej.

Autorzy raportu podsumowują, że ogromna większość pacjentów może przejść bezpiecznie przez ciążę i poród tak długo, jak długo ma dostęp do wysokiej jakości poradnictwa i opieki medycznej.

Opracowanie uzupełniło stan wiedzy na temat rozmiarów i zasięgu problemów z jakimi borykają się ciężarne z chorym sercem. Może to prowadzić do zaprojektowania odpowiedniej opieki w grupach wysokiego ryzyka.

Komentarze do: Większość kobiet z chorym sercem może bezpiecznie przejść przez ciążę i poród

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz