Szukaj

Nastoletnie matki - problem całego świata

Podziel się
Komentarze0

W trakcie 65 Światowego Zgromadzenia Zdrowia (World Health Assembly), które odbyło się w maju 2012 roku, Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation) przedstawiła raport, który mówi o wielkiej liczbie niechcianych ciąż u nastolatek na całym świecie. Poruszono także temat ryzyka, jakie wiąże się z przedwczesną ciążą u dziewcząt.W 2008 roku, jak podkreśla raport, na całym świecie jedna osiemnastoletnia dziewczyna na pięć miała już przynajmniej jedno dziecko. W najbiedniejszych regionach liczba ta jest jeszcze większa - jedna nastolatka na trzy jest matką.

Raport Światowej Organizacji Zdrowia ujawnia także, iż 95% porodów u nastolatek dotyczy krajów biednych i o niskich przychodach, gdzie populacja jest uboga, słabo wykształcona i zamieszkuje obszary wiejskie.

W strefach tych właśnie komplikacje ciążowe oraz powikłania okołoporodowe są jedną z głównych przyczyn zgonów u młodych dziewcząt, w wieku od 15 do 19 lat.

World Health Organisation ocenia jeszcze, że około 3 000 000 nastolatek poddaje się niebezpiecznej aborcji każdego roku. Takie zabiegi usunięcia ciąży mogą wiązać się ze stałym uszczerbkiem na zdrowiu, a w najgorszym przypadku - ze śmiercią nastolatki.

Kiedy ciąża kończy się terminowo, nastolatki są narażone na inne komplikacje (na przykład poród martwego płodu). Liczba zgonów noworodków w przypadku nastoletnich matek jest również dwa razy większa niż w przypadku kobiet w wieku od 20 do 29 lat.

Zobacz również:Do tak przedstawiających się statystyk, przyczynia się wiele czynników. W niektórych społeczeństwach dziewczyny są wbrew swojej woli zbyt wcześnie wydawane za mąż, co znacznie zwiększa ryzyko zajścia w ciążę.


W krajach o niskim przychodzie 30% nastolatek wychodzi za mąż przed 18 rokiem życia, a 14% - przed piętnastym. Natomiast dziewczęta, które stawiają na długą edukację, są znacznie mniej zagrożone przedwczesną, niechcianą ciążą.

World Health Organisation przywołuje również problem braku edukacji seksualnej na świecie. Ocenia się, że zaledwie 36% młodych mężczyzn i 24% młodych kobiet w wieku od 15 lat do 24 lat, w krajach rozwijających się posiada wiadomości na temat prewencji HIV.

Co więcej, nawet w krajach, gdzie antykoncepcja jest dostępna, nastolatki często mają problemy z dostępem do niej. W Ameryce Centralnej, Europie i w Azji, zaledwie od 42% do 68% nastolatków, którzy żyją w związku małżeńskim albo w parze, posługuje się środkami antykoncepcyjnymi. W Afryce poziom ten zmienia się od 3% do 49%.

Korzystając z danych dostarczonych przez raport, Światowa Organizacja Zdrowia chce zaalarmować wszystkie kraje, podkreślając wagę tych problemów, które współczesne nastolatki spotykają na swej drodze. Organizacja proponuje również ustalić listę działań, które należy przedsięwziąć, aby zredukować liczbę małżenstw zawieranych przed 18 rokiem życia, a także liczbę ciąż przed 20 rokiem życia.

Na pierwszym miejscu WHO chce, aby państwa ulepszyły dostęp do antykoncepcji dla młodych dziewcząt. Przypuszcza się, że dzięki temu byłyby one znacznie mniej zagrożone niechcianymi ciążami. Pozwoli to również ograniczyć liczbę aborcji oraz śmierci dziewcząt w trakcie porodu, stwierdza Światowa Organizacja Zdrowia.

Wszystkie kraje powinny także, poza tą oczywistą prewencją, zwiększyć nastolatkom dostęp do prawidłowej opieki przed, w trakcie oraz po porodzie.

Komentarze do: Nastoletnie matki - problem całego świata

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz