Szukaj

Psychologia a naturalne planowanie rodziny

Podziel się
Komentarze0

Naturalne planowanie rodziny (NPR) jest to grupa metod służących do przewidywania okresów płodnych na podstawie cyklicznego rytmu płodności kobiety. Jest to efektywna technika, która zarówno umożliwia realizację zamierzeń prokreacyjnych, jak i zapobiega niechcianej ciąży w sposób naturalny.

Psychologia a naturalne planowanie rodziny


Efektywność wszystkich metod prokreacji, zarówno sztucznych, jak i naturalnych zależy w dużym stopniu od ich psychologicznego podłoża. Jednak niewątpliwie techniki naturalne mają bardziej wielowymiarowy konstrukt psychologiczny. NPR bez wątpienia wymaga większej motywacji i świadomości niż inne metody planowania rodziny.

Czemu tak trudno zaakceptować nam naturalne planowanie rodziny?

Przyczyny trudności w stosowaniu metody naturalnego planowania rodziny mają swoje źródła w psychologii. NPR jest nieakceptowane przede wszystkim ze względu na to, że jest zupełnie nieznane. Brak wiedzy na jakiś temat zawsze budzi lęk i staje się czymś bardziej ryzykownym. Zresztą na co dzień ulegamy środkom masowego przekazu, które w większości uznają tą metodę za przestarzałą, nieefektywną, a przede wszystkim taką, która komplikuje życie. Dzisiaj często traktujemy ciąże jako chorobę przed którą za wszelką cenę trzeba się ochronić.

Przeszkody, które mogą utrudnić skuteczność NPR

Decydując się na NPR, musimy pamiętać o tym, że to zmienne psychologiczne mają wpływ na to, czy przyjęty styl życia małżeńskiego będzie zgodnie z założeniami metody skuteczny. Osoby chcące zaufać tej metodzie muszą być przede wszystkim bardzo dojrzałe psychicznie. Małżonkowie niedojrzali psychicznie mają trudność z podporządkowaniem się do wymagań NPR, gdyż traktują stosunek seksualny jako sposób na rozładowanie różnorakich napięć. Dla naturalnego planowania rodziny bardzo istotna jest także kwestia akceptacji samego siebie. Powyższe zagadnienie dotyczy przede wszystkim kobiet. Jeżeli mają one negatywny obraz własnego ciała może nastąpić alienacja pomiędzy jej psychiką i ciałem, co może spowodować trudności odczuwaniu doznań pochodzących z ciała. Istotną przeszkodą w stosowaniu tej naturalnej metody są trudności związane ze sferą seksualną. Pomimo tego, że w dzisiejszych czasach seks przestał być tematem tabu, wciąż krępujemy się rozmawiając o nim. Wszystko co związane jest ze sferą seksualną często powoduje psychiczne odcinanie się od niej.


Zmiana stylu życia

Skuteczność NPR zależy przede wszystkim od tego czy jesteśmy gotowi na zmianę naszego dotychczasowego życia. Rozwój cywilizacyjny spowodował, że coraz częściej jesteśmy zainteresowani tylko i wyłącznie rzeczami, które nie wymagają od nas czasu, uwagi i zbyt dużej ilości energii.  Trzeba mieć na uwadze, że decydując się na naturalną metodę poczęcia musimy poświęcić dla niej wiele czasu oraz własnej aktywności. Osoby wybierające NPR często muszą zmienić także swój system wartości. Będąc nastawionym na konsumpcjonizm oraz na hedonistyczny styl życia człowiek nie jest w stanie podporządkować się wymogom, które niesie za sobą metoda naturalnego planowania rodziny. Zmiana stylu życia często będzie dotykać także częstości kontaktów seksualnych pomiędzy partnerami. Bardzo istotna wtedy stanie się sfera psychiczna, pary będą musiały nauczyć się wyrażać swoje uczucie oraz pociąg seksualny za pomocą słów i ekspresji, a nie za pomocą seksu jak często było dotychczas.


Co sprzyja metodzie naturalnego planowania rodziny?

Metodzie naturalnego planowania rodziny sprzyja ustabilizowana sytuacja życiowa partnerów. Brak nałogów oraz unormowany tryb pracy zawodowej ułatwia dostosowanie się do wymogów NPR. Bardzo istotną zmienną psychologiczną dla naturalnego planowania rodziny jest wzajemne wsparcie. Efektywniejsze w stosowaniu NPR są pary przekonane co do słuszności wspólnej decyzji odnośnie do planowania rodziny i faktycznie zgodne co do stosowanej metody NPR. Jeżeli w naszym środowisku znajdą się również osoby, które wybrały tą metodę poczęcia będzie nam łatwiej motywować siebie nawzajem, dawać oraz brać przykład. Niewątpliwie istotny jest także światopogląd religijny. Szczególnie nauczenia Kościoła katolickiego powoduje większą akceptację oraz większą determinację w dostosowaniu się do wymogów naturalnego planowania rodziny. Pary dojrzałe psychicznie nie unikają również odpowiedzialności za swoje działania seksualne, dlatego też nie będą szukać bardziej skutecznych, ale sztucznych metod.


NPR jest naturalną metodą planowania rodziny. Jeżeli dostosujemy się do jej wymogów może być efektywna tak samo jak inne sztuczne regulacje poczęcia. Jednakże jest to metoda, która zależy od wielu czynników psychicznych. Decydując się na nią musimy mieć świadomość, że  przede wszystkim będziemy musieli pracować nad samym sobą, nad swoją psychiką.

Komentarze do: Psychologia a naturalne planowanie rodziny

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz