Szukaj

Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży?

Podziel się
Komentarze0

Ciąża nazywana jest stanem błogosławionym. Większość kobiet oczekuje na swoje dziecko ze zniecierpliwieniem i radością, jednakże czasem zajściu w ciążę towarzyszą także obawy. Przyszłe mamy boją się przede wszystkim utraty pracy.

Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży?

Pracodawcy bywają bezwzględni. Coraz częściej podczas rozmowy kwalifikacyjnej pytają kobiety czy planują w najbliższym czasie powiększenie rodziny. Właściciele firm jasno mówią, że nie chcą przyjmować młodych mężatek, gdyż w wypadku zajścia w ciążę, stają się zupełnie niepotrzebne dla ich korporacji. Pracownice, które spodziewają się dziecka często są zwalniane, bądź też nie ma dla nich już miejsca w pracy, kiedy po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, pragną znowu podjąć karierę zawodową. Jednakże każda kobieta powinna mieć świadomość, że takie działanie pracodawcy jest niezgodne z prawem.

Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży?

Ochrona w pracy

Prawo zaczyna chronić kobietę w momencie, kiedy zachodzi ona w ciążę i informuje o tym fakcie swojego pracodawcę. Oczywiście szef ma prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan błogosławiony swojej pracownicy. Przyszła mama musi mieć świadomość, że jeżeli dotychczas wykonywała pracę, która teraz może zagrażać zdrowiu jej dziecka powinna, albo od razu udać się na urlop, bądź też zostać przeniesiona na inne stanowisko z taką samą pensją. Kobieta będąc w ciąży musi przede wszystkim unikać ciężkiej pracy fizycznej oraz kontaktu z substancjami chemicznymi. W tym czasie powinna także omijać za wszelką cenę sytuacje stresujące. Ciężarnym pracownicom przysługują także dodatkowe przerwy w trakcie pracy. Kobiety w stanie błogosławionym mogą odmówić zarówno brania nadgodzin, jak i nocnych zmian.


Badania lekarskie

Przyszłe mamy powinny także wiedzieć, że pracodawca jest zobligowany do udzielania im dni wolnych od pracy w momencie, kiedy muszą przeprowadzić badania lekarskie. Warto podkreślić, że w takiej sytuacji pracująca kobieta ma pełne prawo do otrzymania wynagrodzenia za czas w którym nie była obecna w pracy.


Wypowiedzenie

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca nie może rozwiązać umowy, ani zwolnić ciężarnej kobiety z pracy. To samo dotyczy sytuacji w której matka znajduje się na urlopie macierzyńskim. Jeżeli umowa została podpisana na czas określony i ulega ona rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży, ulega ona przedłużeniu, aż do samego rozwiązania. Jedyny wyjątek stanowią przyszłe mamy, które są jeszcze w trakcie swojego okresu próbnego, który nie przekroczył jednego miesiąca. W takim położeniu szef ma prawo do wypowiedzenia ciężarnej kobiecie umowy o pracę.

Urlop macierzyński


Każdej kobiecie po urodzeniu dziecka przysługuje urlop macierzyński. Wynosi on od osiemnastu do nawet dwudziestu ośmiu tygodni, w zależności od tego, które jest to dziecko. Ciężarna może się udać na zwolnienie już na dwa tygodnie przed przewidywaną datą porodu. Jeżeli jednak nie uda się na urlop przed planowanym terminem porodu to wtedy, zgodnie z prawem, za pierwszy dzień zwolnienia uznaje się dzień urodzenia dziecka. Matka po wykorzystaniu przysługujących jej co najmniej czternastu tygodni wolnych od pracy może swoją część zwolnienia przekazać ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Urlop wychowawczy

Zarówno matce, jak i ojcu przysługuje prawo do skorzystania z tzw. urlopu wychowawczego. Jednakże dotyczy on tylko tych rodziców, którzy zatrudnieni są już od co najmniej 6 miesięcy. Wymiar powyższego urlopu wynosi do trzech lat i mogą z niego skorzystać równocześnie oboje rodzice dziecka, pod warunkiem że nie trwa on dłużej niż trzy miesiące.

Każda kobieta spodziewająca się dziecka powinna znać powyższe prawa. Jeżeli pracodawca nie będzie działał zgodnie z nimi należy złożyć na niego nawet skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Ciąża nie jest chorobą, jednakże przyszłe mamy wymagają specjalnego traktowania!

Autor:

Daria Horodyska – Madej

Komentarze do: Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz