Szukaj

Ekspozycja na DDT w okresie prenatalnym przyczyną wysokiego ciśnienia w wieku dojrzałym

Podziel się
Komentarze0

Płody płci żeńskiej eksponowane w dużym stopniu na działanie pestycydu DDT mają trzy razy większe prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia w wieku dorosłym, jak stwierdzają badania prowadzone przez University od California w Davis, USA. Poprzednie badania pokazały, że u dorosłych eksponowanych na DDT (dichlorodifenylotrichloroetan, znany pod nazwą handlową Azotox), występuje dużo większe ryzyko nadciśnienia.Jednak te badania, opublikowane 12 marca w Environmental Health Perspectives, jako pierwsze dowodzą związku między ekspozycją na DDT w życiu prenatalnym a nadciśnieniem u dorosłych.

Nadciśnienie to ważny czynniki mogący powodować choroby serca, które są najczęstszym powodem śmierci na całym świecie.

- W czasie prenatalnym, płód jest niezmiernie narażony na działanie czynników zewnętrznych i środowiskowych, ponieważ to właśnie wtedy rozwijają się wszelkie tkanki organizmu - powiedziała prowadząca badania Michele La Merrill, asystentka profesora w UC Davis Department od Enviromental Toxicology.

W Stanach Zjednoczonych, Environmental Protection Agency zabroniła stosowania DDT na terenie USA w 1972 roku, po niemalże trzech dekadach użytkowania. Jednak pestycyd ten jest nadal używany jako środek przeciwko malarii w innych częściach świata, jak np. Indie i południowa Afryka. Oznacza to, że ludzie urodzeni na tych terenach mogą być bardziej zagrożeni nadciśnieniem w wieku dorosłym.La Merrill potwierdziła również, że ślady DDT, który jest trudnym do wyeliminowania czynnikiem zanieczyszczającym, mogą znajdować się również w niektórych pokarmach, głównie w tłustych mięsnych produktach.

Stężenie DDT zostało zbadane w próbkach krwi pobranych od kobiet uczestniczących w Child Health and Development Studies, projekcie organizacji non-profit Public Health Institute.

Projekt CHDS zrekrutował kobiety, które zostały objęte opieką położniczą poprzez Kaiser Permanente Foundation Health Plan w San Francisco Bay Area między 1959 i 1967. Naukowcy przebadali również dorosłe córki tych kobiet, aby dowiedzieć się, czy one też cierpią na nadciśnienie.

- Badania dowiodły, że kobiety urodzone w USA, zanim użycie DDT zostało zabronione, mają większe prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia, co może być tłumaczone większą ekspozycją na ten pestycyd - powiedziała La Merrill. - Tak samo u dzieci ludzi mieszkających na terenach, gdzie DDT jest nadal w użyciu, ryzyko wystąpienia nadciśnienia jest znacznie większe.

Komentarze do: Ekspozycja na DDT w okresie prenatalnym przyczyną wysokiego ciśnienia w wieku dojrzałym

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz