Szukaj

ADHD i przedporodowy niedobór tlenu

Podziel się
Komentarze0

Na łamach czasopisma Pediatrics opublikowano wyniki ciekawych badań, wedle których u dzieci, które podczas narodzin były narażone na ograniczony dopływ tlenu, występuje zdecydowanie większe prawdopodobieństwo zachorowania na zespół nadpobudliwości psychoruchowej w porównaniu z innymi dziećmi.Na potrzebę badań naukowcy przewertowali blisko 82.000 elektronicznych kart pacjentów 5-letnich dzieci, u których wystąpiło przedporodowe ograniczenie dopływu tlenu.

Doszli oni do wniosku, iż wystąpienie różnych powikłań podczas porodu zwiększa ryzyko zachorowania na ADHD aż o 16%. Szczególną uwagę zwrócili jednak na zamartwicę okołoporodową zwiększającą ryzyko ADHD o 16% oraz na zespół zaburzeń oddychania noworodka, który ryzyko to zwiększa o 47%.

Naukowcy zaznaczyli również, że takie czynniki jak rasa czy przynależność do określonej grupy etnicznej nie miały większego wpływu na prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

Zobacz również:Badacze zauważyli również, że zależność pomiędzy IHC oraz ADHD jest większa o 13% w przypadku porodów przedterminowych oraz tych, w których przypadku miało miejsce położenie podłużne miednicowe płodu.

W 2005 roku analitycy z Centers for Disease Control and Prevention oszacowali roczne koszty leczenia ADHD u dzieci poniżej 18 roku życia na sumę pomiędzy 36 a 54,2 milionów dolarów w ramach publicznej służby zdrowia.

Ponadto, w 2010 roku schorzenie to stwierdzono aż u 8,4% dzieci pomiędzy 3 i 17 rokiem życia. U blisko połowy chorych symptomy ADHD nie ustępują nawet po osiągięciu dorosłości. Najczęstszymi objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej są zaburzenia uwagi, nieprzemyślane zachowania oraz burzliwy temperament.

Komentarze do: ADHD i przedporodowy niedobór tlenu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz