Szukaj

ADHD i przedporodowy niedobór tlenu

Podziel się
Komentarze0

Na łamach czasopisma Pediatrics opublikowano wyniki ciekawych badań, wedle których u dzieci, które podczas narodzin były narażone na ograniczony dopływ tlenu, występuje zdecydowanie większe prawdopodobieństwo zachorowania na zespół nadpobudliwości psychoruchowej w porównaniu z innymi dziećmi.Na potrzebę badań naukowcy przewertowali blisko 82.000 elektronicznych kart pacjentów 5-letnich dzieci, u których wystąpiło przedporodowe ograniczenie dopływu tlenu.

Doszli oni do wniosku, iż wystąpienie różnych powikłań podczas porodu zwiększa ryzyko zachorowania na ADHD aż o 16%. Szczególną uwagę zwrócili jednak na zamartwicę okołoporodową zwiększającą ryzyko ADHD o 16% oraz na zespół zaburzeń oddychania noworodka, który ryzyko to zwiększa o 47%.

Naukowcy zaznaczyli również, że takie czynniki jak rasa czy przynależność do określonej grupy etnicznej nie miały większego wpływu na prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.


Badacze zauważyli również, że zależność pomiędzy IHC oraz ADHD jest większa o 13% w przypadku porodów przedterminowych oraz tych, w których przypadku miało miejsce położenie podłużne miednicowe płodu.

W 2005 roku analitycy z Centers for Disease Control and Prevention oszacowali roczne koszty leczenia ADHD u dzieci poniżej 18 roku życia na sumę pomiędzy 36 a 54,2 milionów dolarów w ramach publicznej służby zdrowia.

Ponadto, w 2010 roku schorzenie to stwierdzono aż u 8,4% dzieci pomiędzy 3 i 17 rokiem życia. U blisko połowy chorych symptomy ADHD nie ustępują nawet po osiągięciu dorosłości. Najczęstszymi objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej są zaburzenia uwagi, nieprzemyślane zachowania oraz burzliwy temperament.

Komentarze do: ADHD i przedporodowy niedobór tlenu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz