Szukaj

Ryzyko raka prostaty zależy od rasy?

Podziel się
Komentarze0

Nowe badania sugerują, że ćwiczenia fizyczne mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka prostaty u mężczyzn pochodzenia kaukaskiego. Co więcej, mężczyźni ci, którzy mają raka prostaty, dzięki ćwiczeniom mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważniejszych form choroby. Niestety, korzyści nie dotyczą mężczyzn pochodzenia afroamerykańskiego, informuje badanie opublikowane w Journal of American Cancer Society.Poprzednie badania powiązały ćwiczenia fizyczne z redukcją ryzyka raka prostaty.

Prace naukowe wykazują również, że mężczyźni pochodzenia afroamerykańskiego są bardziej zagrożeni rozwojem tej choroby oraz zgonem z jej powodu, w porównaniu do rasy białej.

Nie jest jeszcze jasne, czy rola ćwiczeń w ograniczaniu ryzyka zależy w jakikolwiek sposób od rasy. Aby odpwiedzieć na to pytanie, dr Lionel L. Bañez, z Durham Veterans Affairs Medical Center i jego koledzy zaprosił do badania 307 mężczyzn, wśród których było 164 białych, a 143 czarnych. 

Panowie przeszli biopsję gruczołu krokowego, a także zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, w której oceniano ich aktywność fizyczną tygodniowo, w kategoriach: siedzący tryb życia, lekko aktywny, umiarkowanie aktywny, bardzo aktywny.


Wśród mężczyzn rasy kaukaskiej, ci, którzy byli umiarkowanie lub bardzo aktywni, byli też o 53% mniej zagrożeni wynikami biopsji wskazującymi na raka prostaty, w porównaniu do mężczyzn, którzy prowadzili siedzący bądź średnio aktywny tryb życia.

Nie stwierdzono zaś istnienia związku między ilością ćwiczeń i rakiem prostaty wśród czarnych mężczyzn.

Badacze również sprawdzili, czy ćwiczenia fizyczne miały jakikolwiek wpływ na ocenę guzów wykrytych u mężczyzn, którzy zachorowali na raka prostaty.

Wśród mężczyzn z rakiem, którzy ćwiczyli, ryzyko wystąpienia wysoko zaawansowanej choroby było o 13% mniejsze. Wysoko zaawansowana choroba oznacza, że komórki rakowe pod mikroskopem wyglądają wyjątkowo anormalnie i mają wysokie prawdopodobieństwo szybkiego wzrostu i rozprzestrzeniania.

Związek ten nie okazał się znaczący dla Afroamerykanów.

Afroamerykanie więc nie korzystają z ćwiczeń tak jak mężczyźni rasy białej. A to może wyjaśniać, dlaczego Afroamerykanie są bardziej zagrożeni chorobą i jej agresywną postacią. Konieczne są dalsze badania, które zbadają mechanizm stojący za tą rasową rozbieżnością, powiedział dr Bañez.

Komentarze do: Ryzyko raka prostaty zależy od rasy?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz