Szukaj

Leczenie raka jelita grubego

Podziel się
Komentarze0

Rak jelita grubego jest nowotworem złośliwym, rozwijającym się w każdej części jelita grubego, a najczęściej w okrężnicy, wyrostku robaczkowym, bądź odbytnicy. Jest jednym z najbardziej zabójczych nowotworów złośliwych, na który umiera 655 tys. osób w ciągu roku. Metodyka leczenia nowotworu jelita grubego, zależy od stopnia jego zaawansowania w momencie jego zdiagnozowania.

Leczenie raka jelita grubego

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne  jest najczęstszą stosowaną metodą leczenia raka jelita grubego. Forma ta polega na wyeliminowaniu nowotworu z maksymalnie szerokim marginesem tkanki prawidłowej. Tym sposobem ogranicza się możliwość zachowania komórek nowotworowych w miejscu usytuowania guza pierwotnego. Następstwem częściowego usunięcia nowotworu jest możliwość pojawienia się w przyszłości jego wznowy miejscowej.

W pewnych sytuacjach operację stosuje się także u chorych, u których nawet stopień zaawansowania raka nie daje wielkich szans na powodzenie. Leczenie chirurgiczne raka jelita grubego wymaga zazwyczaj od 4-7 dni hospitalizacji. Rekonwalescencja zajmuje od 3-6 tygodni.

Radioterapia

Nazywana jest także leczeniem napromieniowaniem i obejmuje dokładnie ograniczony obszar. Jest metodą najczęściej stosowaną w przypadku leczenia nowotworów odbytnicy. Wykorzystywane jest albo tuż przed samą operacją w celu zmniejszenia guza i ułatwienia jego usunięcia albo po operacji w celu zlikwidowania wszystkich pozostałości komórek rakowych. Częściej stosowana jest pierwsza opcja.

Zobacz również:

Napromieniowanie uśmierza także ból. Komórki nowotworowe niszczone są za pomocą promieniowania jonizującego, które polega na oderwaniu co najmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki, bądź wybicie go ze struktury krystalicznej, w tym przypadku zwłaszcza białek i kwasów nukleinowych. Ponadto promieniowanie jonizujące prowadzi do radiolizy wody w komórce, w wyniku czego powstają wolne rodniki, które także wyniszczają komórkę.

Chemioterapia

Chemioterapia zabezpiecza cały organizm chorego przed powstaniem odległych przerzutów. Polega na eliminowaniu komórek nowotworowych poprzez oddziaływanie w ich zdolności do podziału i reprodukcji. Leczenie chemioterapią nazywane jest leczeniem uzupełniającym, ponieważ w niektórych przypadkach ma na celu uzupełnienie operacji chirurgicznej w zapobieganiu nawrotom nowotworu.

W przypadku wystąpienia przerzutów, leczenie chemioterapią może zatrzymać dalsze szerzenie się nowotworu. Najczęściej jednak jest stosowana jako metoda paliatywna, mająca na celu zmniejszyć rozmiar guza. Chemioterapię powinno się rozpocząć w czasie 3 miesięcy po leczeniu operacyjnym.

Badania kontrolne po leczeniu

Po zakończeniu leczenia pacjent powinien pozostać w stałej konsultacji z ośrodkiem onkologicznym, gdzie powinien meldować się na okresowe badania kontrolne. Ma to celu wczesne wykrycie wznowy miejscowej lub przerzutów i automatyczne działanie lecznicze. Ma także spory wpływ rolę w rehabilitacji pacjenta.

W przypadku stosowanie metody paliatywnej, badania kontrolne oceniają jakość życia pacjenta i podjęcie kroków w kierunku jego poprawy. Podczas wizyt kontrolnych chory może być poddawany szeregom badań. Stosowane jest badanie kliniczne połączone z badaniem przez odbytnicę w celu oznaczenia poziomu antygenu rakowo-płodowego (CEA), antygenu CA 19-0, a także wykonanie testu krwi ze stolca.  Ponadto stosowana jest kolonoskopia, badania radiologiczne i tomografia klatki piersiowej, a także badania biochemiczne i USG wątroby.

Autor: Grzegorz Kozłowski

Komentarze do: Leczenie raka jelita grubego

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz