Szukaj

Implantologia - technika All-on-4

Podziel się
Komentarze0

Punktem przełomowym w rozwoju implantologii było bez wątpienia odkrycie przez szwedzkiego wynalazcę Prof. P.I. Bränemarka biokompatybilności tytanu i jego praktycznych zastosowań w stomatologii. Implantologia pozwala na uzupełnianie lub odbudowę uzębienia pacjentów, umożliwiając przy tym zastąpienie ubytku gotowym rozwiązaniem, nie uszkadzając przy tym przylegających zębów.Takie specjalistyczne leczenie stomatologiczne wymaga kilkuetapowego zabiegu: chirurgii stomatologicznej, periodontologii i protetyki.

Co to jest implant?

Implant to element wykonany z tytanu, metalu biokompatybilnego z ludzką tkanką, w kształcie przypominającym coś pośredniego pomiędzy naturalnym korzeniem zęba a śrubą, który po umieszczeniu w górnej szczęce lub żuchwie (szczęce dolnej) pełni funkcję korzenia w miejscu ubytku. Na takich implantach odbudowuje się następnie koronę zęba.

Różnice pomiędzy implantami a rozwiązaniami konwencjonalnymi. Implanty mają sporą przewagę nad konwencjonalnymi rozwiązaniami, tzn. konwencjonalnymi mostkami czy protezami ruchomymi.

Ruchome protezy nie gwarantują pacjentowi komfortu i pewności siebie z uwagi na związane z nimi niedogodności i krępujące sytuacje. Ponadto, mogą spowodować poważne problem, jak silny ból i zanik miękkich tkanek, a nawet utratę kolejnych zębów, w wyniku nacisku na dziąsła i kości. Protezy tego typu mogą również przyczyniać się do powstawania problemów z higieną jamy ustnej.

Technika implantologii przynosi korzyści wpływające na poprawę jakości życia, nie tylko ze względów estetycznych, ale także jeśli chodzi o lepszą wymowę, żucie, higienę jamy ustnej i komfort. Ponadto, stosowanie implantów umożliwia nam zachowanie naturalnych zębów, które w innych warunkach byłyby szlifowane do wykonania uzupełnień stałych.

Kto może korzystać z implantów?

Implantologia jest niewątpliwie jednym z najkorzystniejszych rozwiązań stomatologicznych dostępnych pacjentom z ubytkami.

Nieodzownym warunkiem umieszczenia jednego lub więcej implantów jest solidna struktura kości szczęki. W praktyce konieczne jest zatem sprawdzenie, czy struktura kości pacjenta jest odpowiednia dla umieszczenia implantów. Panoramiczne zdjęcie Rentgenowskie i skan tomograficzny szczęki są konieczne do właściwej oceny.

W nielicznych przypadkach, gdy struktura kości pacjenta jest nieodpowiednia, istnieje jeszcze możliwość przeprowadzenia transplantacji.

Jeśli konieczny jest przeszczep kości, przeprowadza się zabieg (ze znieczuleniem lub bez znieczulenia), w którym usuwa się część kości, zazwyczaj z kości biodrowej, formuje i umieszcza się w górnej szczęce (w przypadku żuchwy nie ma takiej konieczności).

Jeśli niezbędny jest przeszczep zaledwie niewielkiego fragmentu kości, pobiera się go z żuchwy (z brody) lub z bocznych części szczęki, dzięki czemu zabieg przebiega szybko z miejscowym jedynie znieczuleniem.

Jakie etapy należy wziąć pod uwagę w przypadku wstawiania implantów?

Zabieg ten obejmuje dwa etapy: etap chirurgiczny i etap protetyczny. Jeżeli przeszczep kości nie jest konieczny, podczas standardowego zabiegu implanty tytanowe umocowuje się w szczęce górnej lub w żuchwie, gdzie następnie nakłada się koronę. Zabieg ten jest bezbolesny, a wprowadzenie poszczególnych implantów trwa każdorazowo zaledwie około siedmiu minut.  Po zakończeniu zabiegu następuje proces gojenia kości, który zwykle trwa od trzech do sześciu miesięcy.

Wtedy można przejść do drugiego etapu, w którym mocuje się ceramiczną koronę tymczasową (lub most), a następnie przygotowuje się ceramiczną lub akrylową odbudowę, będącą idealnym odwzorowaniem utraconego uzębienia naturalnego.

Co to jest implant natychmiastowy?

Implant natychmiastowy to implant, na który bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym nakłada się koronę tymczasową lub most, dzięki specjalistycznej technice chirurgicznej, co przynosi natychmiastowe korzyści, zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne.

W praktyce oznacza to, że pacjent otrzymuje odbudowę protetyczną jeszcze w dniu zabiegu. Jest to jednak uzębienie przejściowe, ponieważ docelowych koron nie można przygotować tego samego dnia (potrzeba na to co najmniej 48 godzin).


Jakie są funkcjonalne zalety implantów natychmiastowych?

Implanty takie znacznie skracają okres gojenia, zmniejszając jednocześnie ból i stres.

Eliminują również potrzebę przeprowadzania kolejnego zabiegu w celu wprowadzenia uzębienia docelowego. Zmniejszają zatem dyskomfort psychiczny i skracają czas, który trzeba przeznaczyć na zabieg. Jest to rozwiązanie wygodniejsze dla pacjenta.

Zasadniczo ta technika ułatwia wszystkie procesy z punktu widzenia pacjenta, dostarcza większą wygodę niż techniki tradycyjne, gdyż pacjent nie musi używać wymiennej protezy w okresie osteointegracji i nie musi borykać się z niedogodnościami związanymi z brakami w uzębieniu.

Ma również znaczne zalety estetyczne, zwłaszcza wówczas, gdy braki w uzębieniu dotykają widocznej części jamy ustnej.

Jakie są wady tej techniki?

Wady są takie same, jak w przypadku techniki tradycyjnej. W nielicznych przypadkach, jeżeli dojdzie do zapalenia, osteointegracja implantu nie następuje, co może skutkować utratą implantu (niezależnie od zastosowanej techniki). W takiej sytuacji nowy implant wprowadza się bezpłatnie.

Niewielkie ryzyko infekcji wpisane jest w każdy wykonywany zabieg. Utrata implantu może nie być bezpośrednio powiązana z pacjentem: nie musi dotyczyć wszystkich implantów, jeśli wstawiono ich więcej.

Do utraty implantów dochodzi niezwykle rzadko. Badania wykazują 98-procentową szansę powodzenia tego zabiegu.

Zalety techniki all-on-4

Technika ta, opracowana przez dr Paulo Malo i jego współpracowników z MALO CLINIC w Lizbonie, pozwala na dokonywanie odbudowy stomatologicznej za pomocą zaledwie czterech implantów  u pacjentów pozbawionych jakiegokolwiek uzębienia. Jest to prosta, ale rewolucyjna metoda opracowana z myślą o pacjentach pozbawionych uzębienia, która pozwala uniknąć transplantacji we wszystkich przypadkach w zakresie żuchwy i w 99 procentach przypadków w zakresie szczęki górnej. Do tej pory transplantacje kości były istotną, lecz ograniczającą fazą procesu leczenia.

Pozwala ona pacjentom opuścić klinikę po 30 minutach od zakończenia zabiegu i po 3-4 godzinach od jego rozpoczęcia. Technika ta jest bezbolesna, wygodna, przystępna finansowo i gwarantuje natychmiastowe rezultaty.

Prace nad techniką all-on 4 rozpoczęły się w roku 1995, a po raz pierwszy zastosowano ją na żuchwie w roku 1999. W 1998 roku wynaleziono i szczegółowo opracowano technikę umożliwiającą zastosowanie na górnej szczęce, którą pierwszy raz zastosowano w 2000 r., zaś stomatologom zaprezentowano ją w 2005 roku pod nazwą „All-on-4 Maxilla".

Z jakimi zagrożeniami wiąże się technika All-on-4?

Ryzyko związane z tym zabiegiem występuje praktycznie przy każdym innym zabiegu. Aby zapobiec zapaleniom, pacjent musi zażywać leki przeciwzapalne i antybiotyki, podobnie jak w przypadku innych zabiegów i operacji.


Badanie przeprowadzone przez MALO CLINIC i potwierdzone przez specjalistów z innych krajów w latach 1998-2002, wykazało, że technika ta gwarantuje zdecydowane powodzenie w leczeniu stomatologicznym oraz że nie ma czynników wskazujących, że bezpośrednie wprowadzanie zębów jest w jakikolwiek sposób szkodliwe dla pacjenta. Technika ta w istocie wykazuje znacznie wyższe szanse powodzenia leczenia niż techniki tradycyjne.

Niepowodzenie tych metod leczenia nie zdarza się, bowiem utrata implantu w wyniku zapalenia nie zakłóca procesu leczenia. Wynika to z faktu, że, po pierwsze, pozostałe implanty nadal prawidłowo podtrzymują protezę, a po drugie, ponieważ zwykła procedura w takim przypadku przewiduje bezpłatną wymianę zainfekowanego implantu.

Technika NobelGuideTM

W roku 2005 zespół medyczny z centrum MALO CLINIC dokonał połączenia zabiegu chirurgicznego All-on-4 z techniką NobelGuideTM opracowaną przez Nobel BiocareTM. NobelGuideTM to system nawigacji implantologicznej stosowanej w leczeniu i zabiegach chirurgicznych, umożliwiający precyzyjne i bezproblemowe przenoszenie pozaustnych elementów do jamy ustnej.Dzięki NobelGuideTM umieszczenie implantu, łącznika protetycznego i korony lub mostka następuje jednocześnie. System ten można stosować przy wszelkich wskazaniach pacjentów za pomocą odwzorowania komputerowego lub trójwymiarowych projektów wspomaganych komputerowo. System NobelGuideTM wyświetla precyzyjne położenie i głębokość implantów przed przeprowadzeniem zabiegu. Ponadto, dzięki NobelGuideTM implant umieszcza się bez konieczności nacinania dziąseł i zakładania szwów. Okres gojenia jest krótki, bardziej komfortowy i przyjemniejszy.

MALO CLINIC obecnie umożliwia pacjentom całkowicie pozbawionym uzębienia opuszczenie kliniki wkrótce po zabiegu odbudowy, zwykle od 30 minut do kilku godzin. Proces leczenia jest wygodny, natychmiastowy i przystępny finansowo.

Mostki MALO CLINIC


Mostki MALO CLINIC znane są na całym świecie jako najbardziej zaawansowane protezy stałe dla pacjentów wymagających leczenia jamy ustnej lub zupełnie pozbawionych uzębienia, nie tylko pod względem estetycznym, ale również technologicznym.

Technika wprowadzania Mostków MALO CLINIC, stworzona i opracowana przez MALO CLINIC, stanowi najznakomitsze połączenie technologii biomedycznej i technologii Procera-CAD/CAM. Oferuje ona pacjentom pozbawionym uzębienia trwałe, niezwykle funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie umieszczane na implantach.

Dzięki wykorzystaniu wyłącznie wysoce biokompatybilnych materiałów, takich jak tytan i materiały ceramiczne, technika wprowadzania Mostków MALO CLINIC umożliwia nie tylko jednostkowe leczenie poszczególnych zębów, ale również tkanek miękkich (dziąseł).

Decyduje to o wyjątkowości techniki wprowadzania Mostków MALO CLINIC. Stworzone w celu podtrzymywania pojedynczych koron, idealnie imitują naturalne uzębienie, zaś w razie uszkodzenia ich rekonstrukcja jest niezwykle łatwa i higieniczna. Ponadto, mostki te wpływają korzystnie na wymowę i komfort jedzenia. All-on-4, Nobel GuideTM i Mostki MALO CLINIC Bridge: najnowsze osiągnięcia implantologii i stomatologii. W ostatnich latach przypadki zastosowania techniki All-on-4 były kilkakrotnie transmitowane łączem satelitarnym na żywo z ośrodków MALO CLINIC na ważne imprezy organizowane przez specjalistów
z branży stomatologicznej na całym świecie. Połączenie technik All-on-4 i NobelGuideTM po raz pierwszy zaprezentowano środowisku stomatologicznemu dnia 6 czerwca 2005, podczas Światowej Konferencji Nobel BiocareTM 2005 w Las Vegas.

Pierwszy zabieg trasmitowany na żywo do Las Vegas śledziła widownia licząca ponad 6 tysięcy specjalistów z zakresu stomatologii i protetyki. Zostało to uznane za najważniejsze wydarzenie roku 2005 w dziedzinie stomatologii estetycznej i implantologii.

Drugi zabieg, przeprowadzony 23 września, był również transmitowany na żywo, tym razem do Monachium, gdzie obejrzały go ponad 3 tysiące specjalistów ds. stomatologii uczestniczących w Dorocznym Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia ds. Osteointegracji.

W marcu 2006 dwa podobne zabiegi transmitowano na żywo z siedziby MALO CLINIC w Lizbonie do Frankfurtu nad Menem, gdzie odbywało się pierwsze spotkanie w cyklu Nobel Biocare World TourTM 2006.

Komentarze do: Implantologia - technika All-on-4

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz