Szukaj

Akcje edukacyjne na temat świadomych zachowań seksualnych

Podziel się
Komentarze0

Młodzi ludzie w Polsce nie mają wystarczającej wiedzy o życiu seksualnym. W domach rodzinnych od pokoleń nie rozmawia się o antykoncepcji i zapobieganiu ciąży, a edukacja seksualna w szkole niewiele się zmieniła – wykazały badania CBOS przeprowadzone w ramach trzech edycji kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”.


Potrzeba edukacji seksualnej wśród młodzieży jest wciąż wielka, dlatego rusza IV edycja kampanii. W tym roku oprócz stałych elementów kampanii takich, jak akcje edukacyjne w ramach Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa, po raz pierwszy w kampanię zostaną zaangażowane szkoły ponadgimnazjalne. Wraz z rozpoczęciem kampanii ukaże się książka pod redakcją prof. Zbigniewa Izdebskiego „(Zbyt) młodzi rodzice”, będąca opracowaniem badań CBOS dot. sytuacji młodych rodziców i dziadków.

Badania przeprowadzone w ramach trzech edycji Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3” przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wykazały, że młodzi ludzie w Polsce nie mają dostatecznej wiedzy o życiu seksualnym. Brak obowiązkowych lekcji wychowania seksualnego, a także rozmów z rodzicami na tematy związane z dojrzewaniem powodują, że młodzi ludzie nie są przygotowani do odpowiedzialnego rozpoczęcia życia seksualnego.

Patrząc z perspektywy czasu, zarówno młodociane matki, jak i ojcowie przyznają, że ich wiedza na temat życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych była niewystarczająca. Prawie wszystkie uczestniczki badania1 uważają, że powinny być lepiej poinformowane o życiu seksualnym. Z tym zdaniem zgadzają się również młodociani ojcowie. Według nich najważniejsza rola w edukacji seksualnej powinna przypadać rodzicom oraz szkole, gdzie lekcje winny być obowiązkowe2. Większość szkół jednak w ogóle nie prowadzi zajęć z wychowania seksualnego. Tam, gdzie lekcje są prowadzone nie są traktowane poważnie i poświęca się im zbyt mało czasu: niewiele mówi się o antykoncepcji i konsekwencjach wczesnego rozpoczęcia współżycia seksualnego. Krytycznie o poziomie edukacji w szkołach wypowiadają się także rodzice młodocianych rodziców3. Niestety domowa edukacja „seksualna” jest również znikoma, ponieważ rodzice nie mają wiedzy, potrzeby bądź chęci, by uczestniczyć aktywnie w edukacji seksualnej swojego dziecka. Większość z nich nie porusza w rozmowach z dziećmi tematu środków antykoncepcyjnych, uważając, że jeszcze jest za wcześnie na takie tematy lub błędnie zakładając, że ich dzieci są właściwie wyedukowane przez Internet i media4. O antykoncepcji młodzież dowiaduje się więc głównie od rówieśników i z Internetu, mimo że oczekuje, aby rzetelną wiedzę przekazywali im rodzice lub opiekunowie – 72,9%, szkoła – 61,6% oraz lekarz lub farmaceuta – 35,7%.5 Jak alarmują lekarze, obniża się wiek inicjacji seksualnej, a wśród małoletnich jest coraz więcej nieplanowanych ciąż.

Zobacz również:Stan wiedzy młodzieży na temat antykoncepcji jest zatrważający. Niepokojące jest, że młody człowiek jest całkowicie zdany na siebie w podejmowaniu tak istotnej decyzji, jaką jest rozpoczęcie współżycia seksualnego. Może liczyć ewentualnie na wsparcie również nieświadomych rówieśników czy szukać informacji w Internecie – uważa dr n. med. Grzegorz Południewski z Towarzystwa Rozwoju Rodziny.

By promować odpowiedzialne zachowania seksualne oraz wiedzę antykoncepcyjną, od 2008 roku prowadzone są działania edukacyjne w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”. Stałym elementem kampanii są akcje świadomościowe, które odbywają się w 5 miastach Polski podczas tzw. Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa uwzględniającego w kalendarzu Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca. Do tej pory Kampania „Kiedy 1+1=3” odwiedziła Białystok, Olsztyn, Łódź, Poznań, Lublin, Wrocław, Gdańsk, Toruń, Zieloną Górę, Kraków, Katowice, Kielce i Rzeszów. W tym roku akcje edukacyjne planowane są w Zamościu, Szczecinie, Płocku, Krakowie i Warszawie.


W namiocie Kampanii „Kiedy 1+1=3” młodzież będzie mogła skorzystać z porad ekspertów: ginekologa i edukatora seksualnego/seksuologa oraz sprawdzić swoją wiedzę o antykoncepcji w quizach. Dla par spodziewających się dziecka przewidziano konsultacje z położnymi ze szkół rodzenia. W kąciku dla najmłodszych dzieci pod opieką animatorów będą mogły wziąć udział w grach i zabawach związanych z tematem rodziny. Podczas akcji tradycyjnie już będzie dystrybuowany specjalny poradnik opracowany pod merytoryczną opieką Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – „Przewodnik po antykoncepcji, czyli jak świadomie planować rodzinę”. Nowym edukacyjnym materiałem będzie książka pod redakcją prof. Zbigniewa Izdebskiego „(Zbyt) młodzi rodzice” będąca opracowaniem badań CBOS dot. sytuacji młodych rodziców i dziadków.

Realizacja rzetelnej edukacji seksualnej polega na przekazywaniu wiedzy przez osoby kompetentne, a także umiejętności prowadzenia dialogu w domach na tematy związane z życiem seksualnym – mówi prof. Zbigniew Izdebski, seksuolog – Wierzę, że pomocnym narzędziem w przełamywaniu barier w rozmowach o seksie zarówno dla rodziców, jak i dzieci stanie się publikacja podsumowująca trzy lata badań przeprowadzonych w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”.

W związku z brakiem obowiązkowych lekcji wychowania seksualnego, w tym roku po raz pierwszy chcemy wesprzeć w edukacji szkoły ponadgimnazjalne. Będziemy zachęcać uczniów do udziału w akcjach świadomościowych w ramach Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa. Każda szkoła, która zaangażuje się w kampanię otrzyma „Przewodnik po antykoncepcji, czyli jak świadomie planować rodzinę”. Wśród zainteresowanych placówek zostanie rozdystrybuowana książka pod redakcją prof. Izdebskiego „(Zbyt) młodzi rodzice” – mówi Magdalena Bober, z firmy Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o., która jest inicjatorem kampanii.

Wkrótce ruszy również odświeżona strona internetowa kampanii www.swiadomerodzicielstwo.com, na której można znaleźć informacje o Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3” przewodnik po antykoncepcji, a także zapowiedzi działań w ramach kampanii.

Kampanię „Kiedy 1+1=3” wspierają patroni honorowi: Towarzystwo Rozwoju Rodziny i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a także liczne instytucje samorządowe i media. Inicjatorem Kampanii jest firma Gedeon Richter – patron świadomego rodzicielstwa.

Komentarze do: Akcje edukacyjne na temat świadomych zachowań seksualnych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz