Szukaj

Antykoncepcja w czasie karmienia piersią

Podziel się
Komentarze0

Kobiety karmiące piersią mogą stoso­wać wiele metod antykoncepcji, tak samo jak kobiety, które nie karmią, z jednym ważnym wyjątkiem - nie mogą przyjmować złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (tj. zawierających estrogen i progestagen). Nie można ich sto­sować w okresie karmienia, ponieważ estrogeny zmniejszają ilość i jakość mleka oraz potencjalnie mogą wpływać na roz­wój dziecka karmionego piersią.W jednym z badań wykazano zmniejszenie o 42% objętości mleka u karmiących matek, które stosowały środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny. Dla tego niektóre kobiety przerywają karmienie piersią, aby rozpocząć przyjmowanie złożonych tabletek antykoncepcyjnych. To, jak długo kontynuować będziesz karmienie piersią, jest Twoją bardzo osobistą decyzją, która będzie zależeć od wielu czynników, a troska o wiarygodność stosowanej metody antykoncepcyjnej powinna być jednym z nich.

Metody barierowe (prezerwatywa), wkładka wewnątrzmaciczna oraz środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen lub niezawierające estroge­nów, to metody antykoncepcji zalecane matkom, które chcą być chronione przed ciążą w okresie karmienia piersią.

Tabletkę niezawierającą estrogenów można bezpiecznie stosować w okresie karmienia piersią. W ba­daniach potwierdzono, że nie wpływa on.i na jakość oraz ilość mleka lub rozwój dziecka. Tabletka niezawierającą estrogenów jest coraz częściej stosowana u kobiet karmiących piersią, ponieważ jest tak samo wiarygodna, jak tabletki złożone, gdy skutecznie hamuje owulację oraz posiadają 12-godzinny margines bezpieczeństwii, gdy przypadkowo dojdzie do opóźnienia w przyjęciu leku. Tym samym zapewnia kobietom większy spokój i komfort. Najle­piej rozpocząć stosowanie tabletki niezawierającej estrogenów w pierwszym tygo­dniu po porodzie. Dodatkową korzyść sta­nowi to, że można kontynuować przyjmo­wanie tabletki niezawierającej estrogenów po zakończeniu karmienia piersią, gdyż jest ona wiarygodna i łatwa w stosowa­niu. Kolejną korzyścią jest fakt, że może być stosowana przez kobiety, które do­świadczyły działań niepożądanych charak­terystycznych dla estrogenów, takich jak ból głowy, nudności i tkliwość piersi.


Metody barierowe obejmują prezer­watywy, gąbki oraz diafragmy (krążki naszyjkowe). Nie są one jednak tak wiary­godne w zapobieganiu ciąży, jak doustne środki antykoncepcyjne i inne hormonalne środki antykoncepcyjne.

Wkładka wewnątrzmaciczna stanowi długotrwałą, odwracalną metodę kontroli urodzin. Aby zapobiec wydaleniu wkładki, nie należy jej zakładać przed upływem co najmniej czterech tygodni po porodzie. Minimalne zazwyczaj ryzyko przebicia ściany macicy w czasie zakładania wkładki rośnie znacząco u kobiet karmiących. Ob­fite krwawienie związane z obecnością wkładki jest mniej prawdopodobne u ko­biet karmiących piersią, które stosują tę metodę antykoncepcji.

Komentarze do: Antykoncepcja w czasie karmienia piersią

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz