Szukaj

Utrata zębów wiąże się z depresją i niepokojem

Podziel się
Komentarze0

Na 43. Corocznym Spotkaniu i Wystawie Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych (AADR), które odbyło się w związku z 38. Dorocznym Spotkaniem Kanadyjskiego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych, R. Constance Wiener z Uniwersytetu Zachodniej Wirginii w Morgantown, zaprezentował badanie pt. „Związek utraty zębów z depresją i niepokojem”.

Utrata zębów z powodu próchnicy i chorób około zębowych jest wynikiem złożonych i przewlekłych warunków. Zaangażowanych jest kilka czynników biopsychospołecznych, włączając to dostęp do opieki. Osoby, które mają lęk przed stomatologiem, unikają dentysty, natomiast osoby z depresją mogą zaniedbać ogólnie swój stan zdrowotny. W tym badaniu naukowcy chcą zbadać związek utraty zębów z depresją i stanem lękowym.

Centrum Kontroli i Prewencji Chorób dzięki telefonicznym ankietom z 2010 roku zbadało 451 075 osób. Uczestnicy badania musieli mieć 19 lat lub więcej oraz kompletne badania na temat depresji, stanów lękowych oraz stanu uzębienia.

13,4% uczestników badania przyznało się do stanu lękowego, 16,7% przebyło depresję oraz 5,7% odpowiadających przyznało się do zupełnej utraty zębów. Wyniki zostały podzielone między mężczyzn a kobiety; 68,7 % osób o jasnej skórze nie było Latynosami, o czarnej skórze również pochodzenia nielatynoamerykańskiego było 12,7 % osób, natomiast 12,5 % było Latynosami oraz 6,8% innego pochodzenia. W teście zgodności chi-kwadrat, który łączył utratę zębów z depresją, stanami lękowymi oraz brał pod uwagę połączenie depresji i stanów lękowych, wyniki wobec utraty zębów u danych osób były inne niż u tych osób, które nie cierpiały na depresję lub stany lękowe. Nieskorygowany iloraz szans dla utraty zębów i stanu lękowego wynosił 1.58 (95% CI: 1.46, 1.71; p<.0001), dla depresji: 1.64  (95% CI: 1.52, 1.77; p<.0001) oraz dla depresji i stanu niepokoju jako jednej kategorii: 1.55  (95% CI: 1.44, 1.66; p<.0001). Skorygowany iloraz szans dla niepokoju to 1.13 (95% CI: 0.99, 1.30; p=0.0773), dla depresji: 1.16 (95% CI: 1.02, 1.32; p=0.0275) oraz dla oddzielnej analizy dla połączonego stanu lękowego i depresji, ten iloraz wynosił 1.23 (95% CI: 1.11, 1.36).

Wynik tego badania potwierdza, że depresja i lęk są związane z utratą zębów. Badanie to było finansowane przez Narodowy Instytut Zdrowia oraz Narodowy Instytut Ogólnych Nauk Medycznych.

Katarzyna Kupczyk

Komentarze do: Utrata zębów wiąże się z depresją i niepokojem

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz