Szukaj

Szkoła Życia z Przewlekłą Białaczką Szpikową

Podziel się
Komentarze0

Szkoła Życia z Przewlekłą Białaczką Szpikową to program mający na celu pomoc pacjentom chorym na przewlekłą białaczkę szpikową w procesie leczenia oraz zapewnienie im wsparcie psychicznego. Autorem programu Szkoła Życia z PBSz jest Novartis Oncology.Firma, która od lat popularyzuje zasady zdrowego stylu życia, inicjuje akcje prozdrowotne oraz prowadzi wiele programów edukacyjnych, których celem jest poprawa komfortu życia chorego.

W ramach projektu Szkoła Życia z PBSz firma Novartis Oncology wspiera organizację warsztatów Szkoły Życia z PBSz, których pomysłodawcą jest Fundacja Urszuli Jaworskiej. Warsztaty odbywają się bezpłatnie w wielu ośrodkach hematologicznych w Polsce, dzięki czemu mogą uczestniczyć w nich pacjenci nawet z najdalszych regionów kraju. W trakcie spotkań uczestnicy zdobywają wiedzę nt. przewlekłej białaczki szpikowej, otrzymują niezbędną pomoc i wsparcie ze strony hematologa i psychoonkologa, poprawiają umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz komunikację w rodzinie.

W Polsce corocznie rozpoznaje się ok. 250 nowych przypadków przewlekłej białaczki szpikowej, z czego prawie, co drugi przypadek jest wykrywany przy okazji rutynowych badań – niestety często w dość zaawansowanym stadium. Informacja o zdiagnozowaniu choroby nowotworowej zawsze stanowi silny wstrząs emocjonalny dla pacjenta oraz jego rodziny.

U większości pacjentów choroba wymusza wiele zmian związanych z dotychczasowym trybem życia, pełnieniem funkcji społecznych, realizacją planów życiowych oraz skłania do refleksji nad istotą samego życia. Oznacza konieczność modyfikacji dotychczasowego trybu życia lub zachowania, wpływając na samoocenę chorego oraz jego kondycję psychofizyczną. W konsekwencji może prowadzić do apatii, braku aktywności, izolacji z otoczeniem, czy biernej postawy wobec terapii.


Warunkiem skutecznej terapii w zakresie przewlekłej białaczki szpikowej jest ścisła współpraca lekarza i pacjenta. Zadaniem lekarza - oprócz znajomości specyfiki choroby, prowadzenia leczenia i monitorowania postępów terapii zgodnie z obowiązującymi standardami -  jest wyjaśnienie pacjentowi jak ważne jest jego zaangażowanie w proces leczenia (np. systematyczne zażywanie leku oraz unikanie pokarmów, czy innych środków, które mogłyby obniżyć lub wzmocnić jego działanie). Obowiązkiem pacjenta jest natomiast ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza i wpisanie ich w codzienne życie tak, by stały się jego niezbędną częścią.


Realizowany Program pozwala poznać oczekiwania i problemy, jakie napotyka pacjent, pokazuje ich zaangażowanie w proces leczenia oraz pomaga zwiększyć ich komfort życia. Do tej pory spotkania zrealizowane zostały w 12 miastach w Polsce. Wzięło w nich udział ponad 500 osób. Przewiduje się, że do końca roku z programu skorzysta blisko 600 pacjentów i ich najbliższych.

Najbliższe warsztaty „Szkoły Życia z PBSz” odbędą się:

2 grudnia 2011 r., godz. 13.00, sala „B”, Hotel Campanile, ul. Sowińskiego 48 w Katowicach

W spotkaniu udział wezmą:

  • dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień - Ordynator Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • lek. med. Ryszard Wichary - Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • pacjenci i ich rodziny
  • władze miasta i wybrane media (na początku spotkania)
  • przedstawiciele NFZ

Ambasadorami projektu Szkoła Życia z PBSz są: Doda (Dorota Rabczewska) oraz Marian Opania.

Patronaty nad programem „Szkoła Życia z PBSz” objęli:

  • Patronat Honorowy: Ministerstwo Zdrowia
  • Patronaty merytoryczne: Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (PTPO), Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek (PALG), Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Konsultant Krajowy w dziedzinie Hematologii - prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak.
  • Patronat Medialny: TVP, Wydawnictwo Termedia
  • Partner Programu: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.
  • Partner Strategiczny: Novartis Oncology.

Serdecznie zapraszamy

Komentarze do: Szkoła Życia z Przewlekłą Białaczką Szpikową

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz