Szukaj

Przewlekła białaczka limfocytowa - przebieg, rokowania, terapia

Podziel się
Komentarze0

Przewlekła białaczka limfocytowa (z ang. chronic lymphocytic leukemia - CLL) jest najczęstszym typem białaczki występującym u osób dorosłych - stanowi około 30-40% wszystkich postaci tej choroby. Ogólna częstotliwość występowania CLL wynosi około 3 przypadków na 100 tys. osób i jest dwa razy wyższa u mężczyzn niż u kobiet. Choroba dotyka głównie osoby starsze: u 70-80% pacjentów choroba jest diagnozowana w wieku powyżej 55 lat.Uważa się, że mediana wieku zdiagnozowania choroby przypada na okres pomiędzy 65. a 70. rokiem życia.

CLL charakteryzuje się nagromadzeniem niedojrzałych czynnościowo krwinek białych (limfocytów) w szpiku, we krwi, w węzłach chłonnych, śledzionie i innych narządach. We krwi występują dwa rodzaje limfocytów: limfocyty B i T. Około 95% przypadków CLL wywodzi się z linii limfocytów B. Niedojrzałe czynnościowo białe krwinki żyjące dłużej niż prawidłowe limfocyty B, zaczynają się kumulować i „wypierać” zdrowe krwinki.

W początkowym okresie choroby CLL przebiega bezobjawowo i wówczas wykrywana jest przypadkowo, podczas rutynowych kontroli morfologii krwi. Pierwszymi klinicznymi symptomami choroby mogą być objawy ogólne (utrata ponad 10% masy ciała w ciągu 6 miesięcy, podwyższona temperatura ciała pozbawiona cech infekcji i utrzymująca się dłużej niż 2 tygodnie, osłabienie). Dolegliwości narastają wraz z postępem choroby.


Podczas badania przedmiotowego u części chorych na CLL można stwierdzić różnego stopnia niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, śledziony i/lub wątroby. Naciekanie szpiku wywołuje niedobór prawidłowych krwinek, w konsekwencji prowadząc do niedokrwistości, małopłytkowości oraz osłabienia układu odpornościowego, przez co naraża pacjenta na ryzyko nawracających infekcji o ciężkim przebiegu, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów chorych z CLL.


Chociaż powszechnie CLL uważa się za chorobę postępującą powoli, to zaledwie 30% przypadków chorych nie poddawanych terapii przeżywa od 10 do 20 lat. W większości przypadków choroba od początku przebiega agresywnie lub wykazuje wczesną progresję nawet po zastosowaniu intensywnej terapii, prowadząc do zgonu w ciągu 2-3 lat. Dlatego bardzo istotne znaczenie ma precyzyjna ocena rokowania i wybór optymalnej terapii.

Dotychczas celem leczenia CLL było utrzymywanie pod kontrolą limfocytozy oraz eliminowanie ogólnych objawów choroby. Obecnie, wraz z wprowadzeniem nowych metod terapii, celem leczenia stanie się uzyskanie całkowitej remisji choroby, wydłużenie okresu czasu bez nawrotu choroby, a także wydłużenie życia i poprawa jego jakości z utrzymaniem aktywności zawodowej, szczególnie w przypadku osób młodszych.

Piśmiennictwo:
  1. „Podstawy hematologii” pod red. A.Dmoszyńska, T. Robak, wyd. Czelej, 2008

  2. „Hematologia Kliniczna” D. Provan, Ch. Singer, PZWL, 2008

  3. „Chronic lymphocytic leukemia...” Montserrat, AnnOncol 19 (suppl 7), 2008


Komentarze do: Przewlekła białaczka limfocytowa - przebieg, rokowania, terapia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz