Szukaj

Nadzieja na korzystniejsze rokowania i poprawę jakości życia dla milionów pacjentów

Podziel się
Komentarze0

Komisja Europejska zatwierdziła nowe wskazanie do stosowania Iwabradyny w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Jest to nadzieja na korzystniejsze rokowania i poprawę jakości życia dla milionów pacjentów.Komisja Europejska ogłosiła, że produkowany przez firmę Servier lek selektywnie obniżający częstość akcji serca,
o nazwie iwabradyna, będący pierwszym selektywnym inhibitorem kanału If, został zatwierdzony do stosowania w leczeniu chorych z przewlekłą niewydolnością serca, u których występuje podwyższona częstość akcji serca (powyżej 75 uderzeń na minutę.

Decyzja Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu nowego wskazania dla preparatu iwabradyna jest wynikiem analizy danych z badania SHIfT, największego jak dotąd badania przeprowadzonego u chorych z niewydolnością serca, którym objęto ponad 6000 pacjentów. Badanie pokazało, że podawanie iwabradyny znacząco zmniejszyło ryzyko zgonu i hospitalizacji z powodu niewydolności serca, a także poprawiło jakość życia pacjentów. Spadek śmiertelności był szczególnie znaczący w grupie chorych z częstością akcji serca powyżej 75 uderzeń na minutę (których dotyczy nowe wskazanie dla iwabradyny).

- U chorych z niewydolnością serca, którzy mają podwyższoną częstość akcji serca, ryzyko zgonu lub hospitalizacji jest wyższe, a poważniejszy przebieg choroby prowadzi u nich do znacznego pogorszenia jakości życia. Wyniki badania klinicznego SHIfT oceniającego wpływ iwabradyny dodawanej do optymalnego leczenia chorych z niewydolnością serca, na chorobowość i śmiertelność wykazały, że iwabradyna istotnie zwiększa skuteczność stosowanej terapii redukując nie tylko groźne incydenty sercowo-naczyniowe ale poprawiając także jakość życia pacjentów.


Jesteśmy przekonani, że iwabradyna stanie się nową, wartościową opcją terapeutyczną stosowaną przez lekarzy w leczeniu niewydolności serca – oświadczył dr Emmanuel Canet, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w firmie Servier.

Wyniki badania klinicznego SHIfT oceniającego wpływ iwabradyny dodawanej do optymalnego leczenia chorych
z niewydolnością serca, na chorobowość i śmiertelność wykazały, że iwabradyna istotnie zwiększa skuteczność stosowanej terapii redukując nie tylko groźne incydenty sercowo-naczyniowe ale także poprawiając jakość życia pacjentów. Jesteśmy przekonani, że iwabradyna stanie się nową, wartościową opcją terapeutyczną stosowaną przez lekarzy w leczeniu niewydolności serca – oświadczył dr Emmanuel Canet, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w firmie Servier.


Przewlekła niewydolność serca


Na przewlekłą niewydolność serca cierpi w Europie 15 mln osób (2-3% całej populacji). Niewydolność serca prowadzi do upośledzenia fizycznego i pomimo postępów w leczeniu generalnie wiąże się z niekorzystnymi rokowaniami. Choroba powoduje zaburzenie zdolności serca do pompowania krwi: serce nie jest w stanie zapewnić właściwego krążenia zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Przyczyną takiego stanu jest zwykle ostre (przy zawale mięśnia sercowego) lub przewlekłe (w chorobie wieńcowej) niedokrwienie serca.

Iwabradyna


Iwabradyna została wprowadzona w styczniu 2006 roku w leczeniu stabilnej dławicy piersiowej. To jedyny preparat, który selektywnie obniża częstość pracy serca wpływając na jeden z sygnałów elektrycznych, które sterują rytmem pracy serca, zwany prądem rozrusznikowym If.7 Zmniejszając częstość pracy serca, iwabradyna nie powoduje znaczącego spadku ciśnienia ani nie wpływa na zdolność mięśnia sercowego do pompowania krwi.

Nowe wskazanie rozszerza możliwość stosowania preparatu na leczenie przewlekłej niewydolności serca II do IV stopnia według klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami czynności skurczowej u pacjentów z prawidłowym rytmem zatokowym oraz częstością pracy serca powyżej 75 uderzeń na minutę, w połączeniu ze standardową terapią obejmującą leki beta-adrenolityczne bądź w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania beta-blokerów.

Iwabradyna jest już stosowana w leczeniu objawowym przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej u osób dorosłych z chorobą wieńcową i prawidłowym rytmem zatokowym, u których występują przeciwwskazania lub nietolerancja beta-blokerów, bądź w połączeniu z beta-blokerami u chorych, u których optymalna dawka leków beta-adrenolitycznych nie zapewnia wystarczającej kontroli, a częstość akcji serca przekracza 60 uderzeń na minutę.

W zależności od kraju, iwabradyna jest dostępna pod nazwą Procoralan®, Coralan®, Coraxan® lub Corlentor®.

Komentarze do: Nadzieja na korzystniejsze rokowania i poprawę jakości życia dla milionów pacjentów

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz