Szukaj

Jak leczyć pracoholizm?

Pracoholizm jest uzależnieniem, które dotyka coraz więcej osób. Droższe życie, chęć podniesienia swojego statusu społecznego, sprawia, że ludzie bardziej są podatni na tego typu nałóg. Często wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że są dotknięci uzależnienie, bowiem nałogowcem nie tylko są osoby, które pracują po nocach.


Rozpoznanie pracoholizmu polega na ocenie czy nie została zaburzona równowaga pomiędzy rozkładem zajęć w ciągu dnia a czasem poświęcanym na rodzinę czy normalny odpoczynek.

Pracoholizm dotyka ludzi w różnym wieku, choć zazwyczaj popada na niego większość mężczyzn niż kobiet. Ludzie nie zdają sobie sprawy, z tego jakie szkody w ich życiu oraz zdrowiu może zdziałać ta forma uzależnienia. W Polsce zazwyczaj pracoholikami stają się osoby, które boją się utraty własnego stanowiska. Wśród młodych ludzi, panuje bardziej pogląd, że czym więcej pracujemogę zyskać lepsze stanowisko, co bezpośrednio wiąże się z ich ambicjami.

W większości przypadków pracoholicy boją się przyznać do swojego uzależnienia lub nie zdają sobie z niego sprawy. Powoduje to pogłębianie nałogu z dnia na dzień oraz czasem zbyt późne podjęcie leczenia. Problem tkwi, w tym, że pracoholik nie uważa, żeby praca miała negatywny wpływ na jego życie, wręcz przeciwnie traktuje ją jako coś co daje mu pieniądze, a więc i szczęście.

Pierwsza zasada wyjścia z nałogu jest taka, żeby go pokonać trzeba poznać i zrozumieć mechanizm jego powstania i działania. Jest to bardzo trudne, gdyż osoba uzależniona od pracy nie sprawia wrażenia kogoś, kogo dotknęła patologia. Dlatego często ten rodzaj uzależnienia jest akceptowany przez społeczeństwo i rodzinę osoby uzależnionej.


Podjęcie leczenia zazwyczaj następuje w fazie krytycznej uzależnienia. Kiedy dochodzi do rozpadu relacji rodzinnych, zaś praca, która sprawiała przyjemność nie przynosi dobrych wyników. Poza tym osoba uzależniona może zauważyć znaczne pogorszenie swojego zdrowia, które też może skłonić nałogowca do podjęcia leczenia.

Rodzaje możliwych terapii

Szkolenia pracownicze, na temat stuków uzależnienia od pracy. Jest to dość nowy rodzaj zapobiegania powstania pracoholizmu. Większość firm coraz częściej stosuje tego typu spotkania, by moc uświadomić swoich pracowników, z czym wiąże się tego typu nałóg.

Terapia indywidualna. Jest najbardziej skuteczną z dostępnych rodzajów leczenia. Terapia taka dostosowana jest do konkretnej osoby, dzięki czemu przynosi szybciej oczekiwanyrezultat. Współpraca z psychologami ma na celu pokazanie osobie jak sobie radzić z własnymi emocjami oraz jak zminimalizować skutki pracoholizmu.

Terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin. Pracoholizm nie tylko negatywnie wpływa na nałogowca, ale także na jego rodzinę. Dlatego ważna jest poprawa relacji partnerskich oraz przywrócenie w związku homeostazy. Wsparcie ze strony bliskich może pomóc w walce z tego typu uzależnieniem oraz poprawić jakoś małżeństwa i poprawić komunikację pomiędzy członkami rodziny. Na terapie mogą uczęszczać, również dzieci, które często występują
jako osoby współuzależnione.

Grupy wsparcia. Działają one podobnie jak w przypadku anonimowych alkoholików. Terapia taka ma pomóc osobą w uświadomieniu sobie, z eten problem nie dotyka tylko ich. Wymiana doświadczeń jest idealna formą nauki. Poza tym można podzielić się swoimi przeżyciami oraz wyrazić emocję, które często są ukrywane.

Komentarze do: Jak leczyć pracoholizm?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz