Szukaj

Co to jest coaching?

Coaching jest to słowo z języka angielskiego i bezpośrednio oznacza – trenowanie. Jest to specyficzny, bardzo interaktywny sposób na ulepszenie rozwoju osobistego oraz działania. Osoby trenujące zajmują się bardzo wielona dziedzinami, ale do najczęściej spotykanych zaliczamy: finanse, karierę zawodową, biznes, zdrowie. Osoba, która prowadzi takie szkolenie nazywana jest coachem. Ma ona za zadanie pomóc klientowi usystematyzować cele, które chce on osiągnąć i skoncentrować się na odpowiednim działaniu.

Co to jest coaching?

Wiara we własne możliwości

Aby osoba, która zainteresowała sie pomocą coacha, przede wszystkim musi pamiętać o jednej sprawie – musi w siebie uwierzyć, zdać sobie sprawę, że pomimo swoich słabości, jest w stanie poprawić jakość swojego życia, poprzez pracę nas sobą. Bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że ma się wady, ale też można ich przezwyciężyc i coach nam w tym pomoże. Nie każda osoba zdaje sobie sprawę, jak wiele energii i siły do działania trzyma w swoim wnętrzu, nie było tyko wcześniej odpowiedniego bodźca, aby tę siłę uwolnić.

Coaching nie ma na celu pracować za kogoś – ma na celu wspierać w podejmowaniu decyzji, prowadzić mądy dialog, dzieki któremu klient zda sobie sprawę z tego, co chce osiągnąć i co musi z siebie dać, aby do tego doszło. Dzęki tego rodzajom szkoleniom, osoba  uczestnicząca w treningu będzie  naprowadzona na poprawne ściezki rozwoju, będzie mogła masksymalnie optymalizować działania, aby nie tracić czasu na bezcelowe ruchy. Coach jest profesjonalistą, która ma za zadanie poprawić bezpośrednio jakość życia swoich klientów. Pierwszym krokiem jest obserwacja osoby, ocena jej szans i możliwości, a następnie udzielnia jej odpowiednich wskazówek, indywidualnie dostosowanych do stanu i kondycji kariery, jak i etapu życia osobistego. Coaching nie jest sposobem na wymuszaniu optymizmu i nieszczerych  zachowań. Jest wydobywaniem z każdego człowieka tego, co ma najlepszego do zaoferowania i wykorzystaniu w 100% jego możliwości i obejścia przy tym wszystkich słabości, które mogłyby w tym przeszkodzić.

Zalety zastosowania coachingu w firmie

Jeśli pracodawca zdecyduje się zainwestować w profesjonalne spotkania z coachem, może spodziewac się dużych efektów, które znacząco poprawią pracę i relacje międzyludzkie w jego firmie. Przede wszystkim, nastapi wzrost kompetencji i świadomości wykowanych zadań, ponieważ  zespół nie będzie skupiał się na mało istotnych szczegółach planu pracy, wykonując tylko to, co należy do obowiązków każdego dnia. Dzięki budowaniu relacji wzajemnego zaufania i współpracy, wzrośnie psychiczna więź i poczucie jednoczenia się wsółpracowników, co będzie owocować lepszą komunikacją i wyrażaniem swoich potrzeb. Dzieki temu, członkowie zespołu nie będą hamować sie, aby wyrażać prospołeczne zachowania w stosunku do współpracowników. Jeśli pracownicy posiadają zaufanie do firmy oraz ludzi tam pracujących ich wydajność się zwiększa, a za tym idzie pomysłowość i innowacyjne pomysły. Kluczem do sukcesu jest wykwalifikowana kadra. Dobry coach, posiada kilka nieodzownych cech: umiejętność słuchania, obserwacji, diagnozowania, wyciągania wniosków, przewidywania rekacji oraz przekazywania porad i ich praktyczne wdrażanie.

Rodzaje coachingu

W zależności od zapotrzebowania, istnieją różne rodzaje coachingu. Wyróżniamy: personalny (osobisty), zawodowy, executive coaching, inwestycyjny, grupowy oraz biznesowy. Każdy  z nich ma na celu zająć się konkretną sferą życiową klientów, a coach nie ma zadania psychologa, a towarzysza życiowego, który podpowie, jak pokierować swoim życiem, wykorzustując najlepiej nasze otoczenie oraz nasze umiejętności.

Można spotkać sie także z innymi rodzajami relacji, które wspierają rozwój. Przykładem może być mentoring, który polega na tym, że starszy wiekiem lub doświadczeniem, udziela porad osobie młodszej, posiadającej mniej wiedzy z danego zakresu. Konsulting jest  pomocą, która skupia sie na całości, na przykład biznesu, nie ma bezpośredniego kontaktu i widocznego wpływu na poszczególną jednostkę. Terapia jest rodzajem pomocy, gdzie klient potrzebuje naprawy zachowań i myśli na tle psychologicznym. Należy odnależć przyczynę złego stanu, aby móc skupić sie na poprawie przyszłości

Magdalena Gierasińska

Komentarze do: Co to jest coaching?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz