Szukaj

Rozwijaj dziecko poprzez zabawę

Podziel się
Komentarze0

Człowiek podczas całego swojego życia poddawany jest ciągłym zadaniom, których celem jest wpływanie na jego rozwój. Od czasu pojawienia się na świecie, po okres starości, w różnych aspektach życia uczymy się po to, by wiedzieć, umieć, rozumieć, potrafić, znać i nierzadko wykorzystać pozyskaną wiedzę.Ucząc przez zabawę nie zapomnijmy także o odpowiedniej suplementacji diety naszych dzieci.

Zabawa najczęściej utożsamiana jest z okresem dzieciństwa, gdyż w tym czasie wykorzystuje się ogromną jej różnorodność i klasyfikacje. Istotne jest uświadomienie sobie, że zabawa kształtuje różnorodne  umiejętności dziecka oraz odgrywa istotną rolę w wychowaniu, a przy tym sprawia wiele radości.

Młody organizm w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym znacząco eksploatuje system nerwowy i odpornościowy. Stąd też w okresie rozwoju, dziecko potrzebuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety, która dostarcza mu odpowiedniej ilości witamin (m.in. witaminy A, witaminy z grupy B, witaminy C, D i E) oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Właściwości nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 wspomagają odporność młodego organizmu. Warto mieć na uwadze, że dzieci w okresie intensywnego rozwoju mogą być narażone na stres i przemęczenie, szczególnie, gdy swoją energię zużywają podczas zajęć w przedszkolu lub szkole.

Rodzice, opiekunowie, osoby napotkane na całej drodze życia dziecka, mogą świadomie lub nieświadomie poszerzać wartości zabawy, do których zaliczyć można rozwój mowy, myślenia, spostrzegawczości, koncentracji, orientacji przestrzennej, uczucia, umiejętności współżycia oraz współdziałania w grupie. Dlaczego?

Mowa - bogactwo mowy umożliwia sprawniejsze i ciekawsze wypowiadanie się na różnorodne tematy, zarówno w formie mówionej jak i pisanej. Wzbogacanie słownictwa następuje od nazywania rzeczy, zjawisk, uczuć, sytuacji, etc. po czytanie książek, słuchanie słuchowisk, czy też oglądanie ciekawych programów.

Myślenie
- pozwala człowiekowi łączyć swoje doświadczenie z umiejętnością przewidywania zależności przyczynowo-skutkowych. Rozwija się je poprzez codzienne pokazywanie, uczenie
występowania zależności i stawianie doświadczeń.

Koncentracja
- skupienie się na konkretnym zadaniu wymaga od człowieka dużego wysiłku. Istotne jest zatem odpowiednie i regularne trenowanie koncentracji, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia typu puzzle, sudoku, etc.


Orientacja przestrzenna - potrzebna jest człowiekowi do prawidłowego przemieszczania się, ale także, m.in. do prawidłowego pisania, czytania oraz uczenia się. Odpowiednie uświadomienie położenia ciała wymaga odpowiednich rodzajów ćwiczeń.

Uczucia - towarzyszą człowiekowi od narodzin i bywają wytyczną postępowania i działania. Ważne jest zatem zapoznanie się z bogatą terminologią uczuć i odpowiednie ujawnianie ich poprzez słowa, czyny, działania.

Umiejętności współżycia i współdziałania w grupie
- to podstawa życia społecznego. Odpowiednie reagowanie na uczucia, zachowania, działania, postępowanie innych ludzi na nas i odwrotnie wymaga bezpośredniej konfrontacji. Podczas tej konfrontacji człowiek wykorzystuje wcześniej opisane wartości i czynności, które zdobywa i rozwija w trakcie całego swojego rozwoju. 


Rodzice świadomie wychowujący swoje dziecko wiedzą, że pomaganie, wspieranie, aktywne, wspólne spędzanie czasu, pomaga dziecku lepiej, szybciej i skuteczniej rozwijać w sobie te cechy i wartości, będące wytyczną prawidłowego wszechstronnego rozwoju. Zabawki, gry komputerowe lub telewizyjne nie zastąpią cennego kontaktu rodzica z dzieckiem. Warto zatem skorzystać z kilku poniższych przykładów zabaw, np. gdy pogoda za oknem nie dopisuje na wspólne spacery.

Dla dzieci 3-5 r.ż.

Z muzyką w tle....

Podczas włączonej muzyki ruszajcie się w dowolny sposób. Kiedy muzyka ucichnie wszyscy stają bez ruchu. Osoba ściszająca muzykę sprawdza, czy żadna z osób stojących na pewno się nie rusza.

Orkiestra domowa


Zróbcie w domu orkiestrę. Każdy członek rodziny otrzymuje jakiś instrument. Za instrument może służyć nawet łyżka i miska. Wybór utworu jest dowolny, możecie wybijać konkretne rytmy lub jeżeli wolicie zróbcie sobie dowolną inwencję muzyczną.

Łańcuch masażu

Każdemu marzy się chwila relaksu, np. poprzez masaż. Zapewnijcie sobie wszyscy chwilkę relaksu i pomasujcie siebie wszyscy jednocześnie. Siądźcie na krzesłach lub na podłodze tworząc okrąg - i wymasujcie plecy osoby przed Wami! Osoba masowana musi jedynie poprzez wydawane dźwięki informować swojego masażystę jakie wrażenia odczuwa podczas zabiegu.

Dla dzieci 6-8 r.ż.


Widzę coś!

Jedna osoba wymyśla sobie kolor (np. czerwony). Z pomieszczenia, w którym się wszyscy znajdujecie, wybiera przedmiot w tym samym kolorze. Po czym podaje głośno informację: „Widzę coś, co jest czerwone”. Zadaniem pozostałych członków zabawy jest wymienianie przedmiotów z pomieszczenia w wybranym przez osobę kolorze (czerwonym). Osoba, która odgadnie, o jakim przedmiocie myślała osoba zaczynająca grę, jako kolejna wymyśla kolor dopasowuje do tego przedmiot.

Zaczarowane pudełko

Do pudełka wkładamy różne znajome przedmioty. Zadaniem osoby szperającej w pudełeczku jest odgadnięcie, jaką rzecz trzyma w rączce. Oczywiście nie pokazuje innym, ani też sama nie zagląda do pudełka. Gdy jednak dziecko ma problem z odgadnięciem, dobrze jest skorzystać z pomocy swojej drużyny. Wówczas osoba, która dotyka przedmiot, ma za zadanie opisać go, (np. jaki ma kształt, czy to jest twarde czy miękkie, itp.). Tę grę można również zmodyfikować w następujący sposób - jeżeli osób jest mało, by podzielić się na drużyny, wówczas każda osoba kolejno ma za zadanie opisać innym członkom zabawy przedmiot, który wylosowała.

Opracowała:

mgr Urszula Rogalsk

Komentarze do: Rozwijaj dziecko poprzez zabawę

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz