Szukaj

Dieta dzieci pod lupą

Podziel się
Komentarze0

Okres niemowlęctwa to niezwykle istotny czas w kształtowaniu nawyków żywieniowych człowieka. Decydujący wpływ na ten proces ma sposób, w jaki dzieci są karmione. Tymczasem jedynie 7% polskich mam stosuje się do zaleceń żywieniowych dla niemowląt. Takie niepokojące wnioski wynikają z badania „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy w populacji polskiej” przeprowadzonego przez ekspertów z Centrum Zdrowia Dziecka, we współpracy z Fundacją NUTRICIA.


Specjaliści z Centrum Zdrowia Dziecka pod przewodnictwem dr inż. Anny Stolarczyk, we współpracy z prof. dr hab. n med. Piotrem Sochą oraz Fundacją NUTRICIA  zbadali i poddali ocenie sposób żywienia niemowląt i stan odżywienia polskich dzieci w wieku 6 i 12 miesięcy.

Rezultaty badania dają szereg powodów do niepokoju. – mówi dr Anna Stolarczyk, główny badacz - Wynika
z nich, że choć aż 85% mam twierdzi, iż posiada odpowiednią wiedzę żywieniową, aby prawidłowo karmić swoje dzieci, to jedynie 7% rzeczywiście stosuje się do zaleceń żywieniowych dla niemowląt. Efektem takiego stanu rzeczy są nieprawidłowe nawyki żywieniowe, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie i jakość  życia Polaków w przyszłości.

Z badań wynika, że polskie niemowlęta spożywają zdecydowanie zbyt dużą liczbę posiłków dziennie.  Zgodnie z zaleceniami, małe dzieci powinny być karmione 5-6 razy na dobę. Niestety, tylko 25% niemowląt sześciomiesięcznych i 1/3 dzieci w wieku 12 miesięcy otrzymuje właściwą liczbę posiłków, natomiast. aż 20% niemowląt w wieku zarówno 6, jak i 12 miesięcy w ciągu doby dostaje 10 lub więcej posiłków, nie licząc drobnych przekąsek podawanych przez mamy między posiłkami. Skutkiem takiego przekarmiania we wczesnym okresie życia może być nadwaga. Stwierdzono ją u ponad 14 % dzieci w wieku 13 – 36 miesięcy a u 13% zdiagnozowano otyłość*. Taka sytuacja prowadzić może do problemów zdrowotnych związanych
m. in. z cukrzycą czy chorobami układu sercowo - naczyniowego.

Niemowlęta zbyt wcześnie otrzymują posiłki, które są dla nich nieodpowiednie. Badanie „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy w populacji polskiej” wykazało, że dotyczy
to aż 60% dzieci w wieku 12 miesięcy. Niemowlęta otrzymują posiłki przygotowywane niezgodnie z zasadami żywienia, czyli zawierające niewłaściwe proporcje składników oraz produkty, które wg wytycznych powinny być wprowadzone do diety dziecka w późniejszym okresie życia. Ponadto co trzeci rodzic dodatkowo dosala

i doprawia gotowe potrawy dla dzieci. Dość często też przy rodzinnym stole najmłodsi jedzą potrawy, które rodzice przygotowali dla siebie – mocno przyprawione,  czasami zbyt tłuste.  Przy nieprawidłowej diecie rodziców może to kształtować złe nawyki żywieniowe ich dzieci. Co więcej zbyt wczesne podawanie pokarmów nie przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci, a także powszechne doprawianie solą i cukrem produktów dla dzieci odbija się negatywnie na sposobie żywienia również w późniejszym okresie - 90% badanych dzieci
do lat trzech spożywa za dużo soli, a 80% - za dużo cukru*. To prowadzić może do poważnych schorzeń w ich dorosłym życiu.

Istotnym problemem jest również zbyt niskie spożycie witaminy D. Niedobory tej witaminy w organizmie dziecka mogą wpływać na słabszą mineralizację kości i zębów, a także być przyczyną m.in. rozwoju nieodwracalnych wad postawy. Tymczasem nie wszystkie niemowlęta są suplementowane witaminą D.

W rezultacie u ponad połowy niemowląt jej spożycie jest zbyt niskie. Niedobory witaminy D zaobserwowano na podstawie badania krwi u co trzeciego niemowlęcia. Co więcej, problem nasila się wraz z wiekiem. Wśród dzieci w wieku 12 miesięcy niedobory występują częściej niż w przypadku niemowląt sześciomiesięcznych. Natomiast wśród dzieci do 3 roku życia problem dotyczy aż  80%  dzieci*. 


Dlaczego tak wielu rodziców nie wie, jak prawidłowo karmić dzieci? Wynika to w głównej mierze
z braku edukacji na ten temat – mówi prof. dr hab. Piotr Socha, konsultant merytoryczny badania  – Matki
w Polsce potrzebują zdecydowanie większego wsparcia, w postaci klarownych i prostych informacji na temat karmienia. Dlatego w gronie ekspertów opracowaliśmy nowelizację wytycznych żywieniowych dla dzieci
1-3 lata. Nowe zalecenia wejdą w życie już latem tego roku i mamy nadzieję, że posłużą pediatrom jako istotna wskazówka w edukowaniu rodziców, a rodzicom ułatwią właściwe karmienie dzieci. Co w konsekwencji stworzy lepsze warunki dla zdrowego rozwoju najmłodszych.
.
Badanie „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy w populacji polskiej” zostało przeprowadzone na losowo dobranej, reprezentatywnej grupie 317 niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy. Jego celem była ocena sposobu żywienia niemowląt i zwyczajów żywieniowych w odniesieniu do znowelizowanego w 2008 r. Schematu żywienia niemowląt, ocena wartości odżywczej diety niemowląt oraz ocena stanu odżywienia niemowląt na podstawie wskaźników antropometrycznych i wybranych wskaźników badań z krwi. 

Należy podkreślić wyjątkowy charakter tego badania. To pierwszy pomiar przeprowadzony na taką skalę na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie niemowląt. To również badanie kompleksowe, w którym wykorzystano szereg narzędzi oceniających sposób żywienia i stan odżywienia m.in. badania krwi. Dzięki temu eksperci dowiedzieli się np. jak częstym problemem jest niedobór witaminy D u niemowląt – powiedziała dr Agnieszka Święcicka – Ambroziak z Fundacji NUTRICIA, która sfinansowała badanie.


*Wyniki badania „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka we współpracy z Fundacją NUTRICIA w 2010 r.


*******
Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 roku. Misją Fundacji jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Jej działania skupiają się na trzech obszarach: badań z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem kierowanej do społeczeństwa oraz edukacji związanej z żywieniem kierowanej do środowiska medycznego. Od początku swojego istnienia Fundacja finansuje badania naukowe z zakresu żywienia człowieka w formie grantów naukowych. Organizuje także seminaria poświęcone zasadom planowania badań naukowych, finansuje kursy i spotkania edukacyjne dla osób dotkniętych różnymi schorzeniami metabolicznymi oraz wspiera działania edukacyjne w środowisku medycznym.


Komentarze do: Dieta dzieci pod lupą

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz