Szukaj

Stosowanie i wybór metod antykoncepcyjnych wśród kobiet przed pierwszym stosunkiem seksualnym

Podziel się
Komentarze0

Międzynarodowy instytut badawczy GSK, na zlecenie firmy Bayer Schering Pharma, przeprowadził ogólnoeuropejską ankietę „Pan EU Study” dotyczącą stosowania i wiedzy na temat antykoncepcji wśród kobiet. Badaniu poddano mieszkanki 18 krajów Europy, w tym Polski, oraz Kanady. Poniżej przedstawiamy wybrane wyniki badania, z podziałem na zagadnienia takie jak:1. Wiek inicjacji seksualnej

- kobiety aktywne seksualnie, które kiedykolwiek stosowały antykoncepcję
 • Średni wiek inicjacji seksualnej w Polsce to 19 lat. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Czechach średni wiek, w którym kobiety zaczynają współżyć to 17 lat. Najpóźniej inicjację seksualną przechodzą Turczynki – średni wiek to 20.5 roku. Średni wynik zbiorczy dla mieszkanek Europy daje wiek 18 lat, jako ten, w którym odbyły „pierwszy raz”.
 • Według badania, w Polsce najwięcej osób zaczyna współżyć w wieku 19-20 lat – 31 % ankietowanych. Podobnie jest na Ukrainie - 28%. Nasze sąsiadki zaczynają wcześniej od nas. Niemki średnio w wieku 17 lat, Rosjanki – 18, a Czeszki - 17,2 lroku. W większości krajów europejskich do inicjacji seksualnej dochodzi w wieku 16 i 17 lat.
 • Najwcześniej zaczynają współżyć Dunki (średnio 16,6 r. ż).

2. Metody antykoncepcji stosowane podczas pierwszego stosunku seksualnego
- kobiety po inicjacji, które kiedykolwiek stosowały antykoncepcję
 • W Europie najczęściej stosowaną metodą antykoncepcji podczas pierwszego stosunku są prezerwatywy (49%). W niektórych krajach różnice między zastosowaniem prezerwatywy a pigułki są niewielkie, np. Niemcy (pigułka - 49%, prezerwatywa – 50%), Holandia (pigułka - 55%, prezerwatywa – 54%).
 • Najchętniej prezerwatywy stosowane są w Grecji. Aż 79% badanych przyznało, że podczas pierwszego stosunku zastosowało prezerwatywę. Najmniej, bo tylko 17% Portugalek wskazało na taką metodę zabezpieczenia.
 • W Polsce do stosowania kondomów przyznaje się 61% ankietowanych, podobne wyniki podała Wielka Brytania (60%) i Dania (62%).
 • Pigułki antykoncepcyjne zajmują drugie miejsce w Europie pod względem popularności (21%).  Odbiegają jednak znacznie popularnością od prezerwatyw.
 • Najrzadziej Europejczycy decydowali się na stosunek przerywany. Wyniki pokazują, że w 14%. Polacy są bliscy tej średniej z wynikiem 13%.
 • Jednakże 18% Europejek stwierdziło, że podczas „pierwszego razu” nie stosowało żadnego zabezpieczenia. Tutaj pierwsze miejsce zajmują Portugalki - aż 58%. To niezwykle wysoki wynik w porównaniu z innymi państwami. Blisko jest Turcja i Ukraina - te państwa uzyskały wyniki odpowiednio 30 i 34%. Taką ewentualność najrzadziej potwierdzały Greczynki i Hiszpanki – w tylko 7%. Niewiele od nich odstają Niemki i Holenderki (po 8%), a także Austriaczki i Polki (po 9%).

3. Aktywność seksualna przed rozpoczęciem antykoncepcji
– dotyczy kobiet, które kiedykolwiek zastosowały metodę antykoncepcyjną
4. Wiek rozpoczęcia stosowania antykoncepcji po raz pierwszy
- dotyczy kobiet, które kiedykolwiek zastosowały metodę antykoncepcyjną
 • Średnia wieku, w którym ankietowane zaczynały stosować antykoncepcję to 17 - 22 lat. W Polsce średni wiek, w którym kobiety zaczynają stosować antykoncepcję to 19,9 lat.
 • Najniższą średnią wiekową w stosowaniu antykoncepcji mają Dunki -16,7.  Niemki, Holenderki i Szwedki - 17 lat,  najwyższą zaś Turczynki - 22 lata.
 • Badanie pokazuje, że w krajach Europy Zachodniej oraz Północnej najwięcej, czyli około  25 % ankietowanych, zaczęło stosować antykoncepcję już w 16 roku życia. Natomiast w krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce oraz w Grecji i w Turcji najwięcej ankietowanych, czyli około 30%, zaczyna stosować antykoncepcję w wieku 19-20 lat.
5.    Pierwsza metoda antykoncepcyjna
- dotyczy kobiet, które kiedykolwiek zastosowały metodę antykoncepcyjną
 • Ankietowane pochodzące z 18 krajów Europy wybierały spośród różnych metod antykoncepcji. Najpopularniejsze były: prezerwatywa, pigułka, stosunek przerywany. W Europie najczęściej stosuje się prezerwatywę – 45% i pigułkę antykoncepcyjną - 35%, stosunek przerywany stosuje zaś 12% mieszkańców Europy.
 • Według badania, prezerwatywę podczas pierwszego stosunku najczęściej stosują Grecy (wybrało ją aż 80% ankietowanych). Najrzadziej wybierano prezerwatywę przy pierwszym razie w Czechach - 16% badanych. Ponad połowa (56%) spośród ankietowanych Polek wybrała prezerwatywę, jako pierwszą metodę antykoncepcyjną.
 • Pigułka antykoncepcyjna była najczęściej stosowaną pierwszą metodą antykoncepcji w Holandii - wybrało ją 73% ankietowanych. Najrzadziej wybierano pigułkę antykoncepcyjną w Grecji - tylko 5% spośród ankietowanych. W Polsce była to pierwsza metoda antykoncepcji dla 21% badanych.
 • Stosunek przerywany najczęściej stosowano w Turcji - 29% ankietowanych. Najrzadziej stosowano go w Wielkiej Brytanii - 1% oraz Niemczech, Austrii i Holandii - 2%.  W Polsce wybrało go 9% ankietowanych.
 • Znacznie częściej stosuje się pigułkę antykoncepcyjną jako pierwszą metodę w porównaniu z prezerwatywą w następujących krajach: Holandia (73% pigułka vs. 23% prezerwatywa), Czechy (56% pigułka vs. 16% prezerwatywa), Portugalia (61% pigułka, vs. 32% prezerwatywa). Olbrzymia przewaga prezerwatywy nad pigułką jest w Grecji (80% prezerwatywa vs. 5% pigułka), natomiast na podobnym poziomie pigułki i prezerwatywy są stosowane w Szwecji, Norwegii, Danii, Szwajcarii.
 • Badanie pokazuje, że w krajach bardziej rozwiniętych jako pierwsza metoda antykoncepcji dużo częściej wybierana jest pigułka antykoncepcyjna niż prezerwatywa.
 • Na podstawie prezentowanego badania, można zaobserwować, że ankietowane wybierają metody „pewniejsze”, takie jak prezerwatywa i pigułka antykoncepcyjna. Stosunek przerywany jest mało popularną metodą antykoncepcji przy pierwszym stosunku seksualnym.

6. Wiek zastosowania pigułki po raz pierwszy
 • Najwcześniej pigułkę stosują: Holenderki (średnia wieku to 17,1), Niemki i Dunki (średnia wieku w obu krajach to 17,3), Austriaczki i Szwedki (średnia wieku w obu krajach to 17,5), najpóźniej Ukrainki (23,6) i Turczynki (średnia wieku 23,3), Greczynki (średnia wieku 23, 2). Średnia wieku Polek stosujących pigułkę po raz pierwszy to 21, 7.

7.  Wiek inicjacji seksualnej vs. wiek, w którym zastosowano pigułkę po raz pierwszy
 • Badanie pokazuje, że kobiety w Europie wcześniej zaczynają współżyć niż stosować pigułkę antykoncepcyjną.
 • Najmniejsze różnice w wieku inicjacji seksualnej i wieku, w którym zastosowano pigułkę po raz pierwszy obserwujemy w Niemczech - odpowiednio 17 lat i 17,3. Największe różnice natomiast w tym zestawieniu można zauważyć w Czechach - odpowiednio 17,2 i 21,9 oraz w Rosji – odpowiednio 19 i 22,9.
 • W Polsce średni wiek inicjacji seksualnej to 19 lat, a średni wiek, w którym zastosowano pigułkę po raz pierwszy to 21,7.
8. Główne źródła informacji o antykoncepcji
 • Polki najczęściej szukają informacji o antykoncepcji u lekarza ginekologa - 84%,  45% u przyjaciółki, 61% w Internecie, 57% w prasie kolorowej, w gazetach – 35%, radiu i/lub telewizji 23%, u nauczyciela – 17%, u siostry i znajomych podobnie - po 12%, u farmaceuty 9%, u położnej - 8%, u specjalisty ds. planowania rodziny - 5%.
9.Najbardziej zaufane źródła informacji o antykoncepcji
- kobiety korzystające z więcej niż 2 źródeł informacji
 • Badane w większości krajów europejskich wskazały, że najbardziej godnym zaufania źródłem informacji jest lekarz ginekolog. Jedynie w Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii i Danii - na pierwszym miejscu wśród wskazywanych najbardziej zaufanych źródeł wiedzy o antykoncepcji znalazł się lekarz ogólny.
 • W Polsce korzystamy głównie z porad ginekologa - 71 % ankietowanych wskazało ginekologa jako najbardziej godne zaufania źródło informacji. W podobnym stopniu jak Polki, ginekologom ufają Niemki - 71%, Włoszki - 72 %, Czeszki i Greczynki - po 72%, Austriaczki i Szwajcarki - 73%.
Metodologia badania:
 • w badaniu wzięły udział kobiety w wieku 15/18-49
 • próba reprezentatywna ze względu na wiek, edukację, dochód i miejsce zamieszkania
 • badanie przeprowadzono w 19 krajach; w sumie udział wzięło 25.590 kobiet; w Polsce przepytano 1041 kobiet, najczęściej należących do grup:
- 18,4% kobiet zamieszkuje województwo mazowieckie
- 54,0% kobiet w wieku 20-30 lat
- 50,7% kobiet ze średnim dochodem na osobę
- 77,5% kobiet o wyższym wykształceniu
 • dane dla Europy są ważone w oparciu o liczbę kobiet w wieku 15-49 dla każdego kraju
 • wywiad on-line trwał ok. 30 minut
 • badanie miało miejsce w listopadzie-grudniu 2009

Komentarze do: Stosowanie i wybór metod antykoncepcyjnych wśród kobiet przed pierwszym stosunkiem seksualnym

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz