Szukaj

Prenatalna ekspozycja na zanieczyszczenia niebezpieczna dla dzieci z astmą

Podziel się
Komentarze0

Związek między prenatalną ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza i wzrostem płuc u dzieci a chorobami układu oddechowego został udowodniony w kilku badaniach na przestrzeni ostatnich lat. Najnowsze badania sugerują, że prenatalna ekspozycja może być szczególnie groźna dla dzieci chorych na astmę.Ostatnie badania wykazały, że prenatalna ekspozycja na pył i zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu może niekorzystnie wpływać na rozwój funkcji płuc wśród dzieci chorych na astmę w wieku od 6 do 15 lat. -  powiedziała główna autorka badania Amy Padula

Badanie zostało przeprowadzone w ramach inicjatywy FACES, która szuka zależności między ekspozycją prenatalną na zanieczyszczenia z otaczającego nas środowiska a rozwojem płóc w okresie dzieciństwa.

Aby przeprowadzić analizę, naukowcy posłużyli się wynikami badań 162 dzieci chorych na astmę w wieku od 6 do 15 lat oraz ich matek. W celu określenia poziomu prenatalnej ekspozycji na zanieczyszczenia, posłużono się wynikami udostępnionymi przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Dzięki temu uzyskano średnie miesięczne stężenia zanieczyszczeń w danym okresie, które przypisano odpowiednio dla każdego trymestru ciąży. Naukowcy zbadali kilka rodzajów zanieczyszczeń, w tym tlenek węgla, dwutlenek azotu, ozon i pył zawieszony.


Aby obliczyć wzrost funkcji płuc, który jest określany głównie przez zmiany w pojemności płuc w okresie rozwoju,  naukowcy wykorzystali technikę mierzącą ilość i prędkość powietrza jaka jest wydychana z płuc. W tym badaniu przeprowadzono wielokrotne testy wydolności płuc, w czasie których obserwowano zmiany zachodzące na 4 pomiarach: FVC - największa objętość powietrza, jaką można wydmuchać z płuc podczas maksymalnego wydechu, FEV1 - objętość powietrza wydmuchnięta z płuc w czasie pierwszej sekundy maksymalnie natężonego wydechu,  FEF -  przepływ powietrza wychodzącego z płuc podczas środkowej części wymuszonego wydechu oraz  PEF - maksymalny przepływ powietrza przez drogi oddechowe podczas maksymalnie natężonego wydechu.


Modele pomiarowe przeprowadzono osobno dla chłopców i dla dziewcząt. Były one dostosowane do wzrostu, wieku, rasy i statusu społeczno-ekonomicznego.

Na podstawie badania, naukowcy odkryli, że ekspozycja na dwutlenek azotu podczas pierwszego i drugiego trymestru powodowała niższy wzrost funkcji płuc zarówno dla dziewcząt jak i dla chłopców. W przypadku dziewcząt narażenie na dwutlenek azotu w pierwszym trymestrze ciąży wiązało się z niższą wartością FEV1, natomiast w drugim z gorszym wynikiem FEF. Wśród chłopców ekspozycja na dwutlenek azotu w pierwszym i drugim trymestrze powodowała gorsze rezultaty w FVC. Narażenie na działanie pyłu w początkowym trymestrze przyczyniło się do niskiej wartości FEV i FVC u dziewcząt. Podobne pogorszenie wyników dotyczyło chłopców w trzecim trymestrze ciąży.

To odkrycie przyczynia się do dowodów, że obecne poziomy zanieczyszczenia powietrza w dalszym ciągu mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Nasze najnowsze badania zajmują się związkami między zanieczyszczeniem powietrza a negatywnymi objawami urodzeń. Dobrze byłoby wiedzieć, co sprawia, że niektórzy ludzie są bardziej lub mniej podatni na niekorzystny wpływ zanieczyszczenia powietrza. - powiedziała dr Padula

Komentarze do: Prenatalna ekspozycja na zanieczyszczenia niebezpieczna dla dzieci z astmą

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz