Przewlekły nieżyt nosa

Przewlekły katar ma różne formy i najczęściej jest następstwem ostrych, powtarzających się zakażeń wirusowych lub bakteryjnych nosa i zatok przynosowych.

Inne nazwy choroby: Przewlekły katar;
Dochodzi wówczas do uszkodzenia błony śluzowej nosa, która reaguje przerostem lub ulega zanikowi. Podobnie szkodliwie działają na błonę śluzową nosa różne substancje i związku chemiczne zawarte w powietrzu wdychanym przez osoby przebywające w kurzu, pyle i niewłaściwie przewietrzanych pomieszczeniach.

Zapobieganie polega na unikaniu kontaktu z osobami zakażonymi lub ochronie przed niekorzystnym działaniem chemicznych środków przez uzywanie masek ochronnych z filtrami. Przy narazstaniu objawów choroby - mimo stosowania  środków ochronnych - należy zmienić zawód, miejsce zamieszkania lub pobytu. Zapobiegawczo działa także leczenie chirirgiczne, które polega na usunieciu zmian ograniczających drożność nosa.

Objawy zwykłego przewlekłego nieżytu nosa, to przede wszystkim utrzymywanie się wypływu z nosa obfitej śluzowej wydzieliny. Zaleganie wydzieliny i obrzęk błony śluzowej powoduje ograniczenie drożności nosa i konieczność oddychania przez usta. Po dłuższym trwaniu choroby dochodzi do osłabienia powonienia.

Komentarze do: Przewlekły katar (4)