Szukaj

Zatrucie gazem

Podziel się
Komentarze0

Każdego dnia człowiek jest narażony na niebezpieczeństwa, jednak nie zawsze jest tego świadomy. Jednym z takich zagrożeń może być zatrucie gazem, które jest niezwykle groźne dla zdrowia i życia.Zatrucie występuje wtedy, gdy do organizmu człowieka dostaną się trujące substancje, które mogą spowodować poważne problemy dla stanu zdrowia. W większości wypadków wchłaniają się one poprzez układ pokarmowy, często również przez skórę.

Wymienia się dwa rodzaje zatrucia gazem:
 • zatrucie gazem drażniącym
 • zatrucie gazem duszącym
Gazy drażniące doprowadzają do denaturacji lub utlenianie białek. Działają one w większości na powierzchnię z którą mają kontakt. Stężenia tych gazów wywołują różnorakie skutki, w zależności od czasu oraz od podrażnienia spojówek poprzez podrażnienia górnych dróg oddechowych do obrzęku płuc.


Do gazów tego typu można zaliczyć:

 • chlor,
 • dwutlenek siarki,
 • amoniak,
 • fosgen,
 • tlenki azotu.
Gazy duszące działają na dwa sposoby, ponieważ zmniejszają cząstkowe ciśnienie tlenu w atmosferze poprzez swoją obecność, lub działają chemicznie na organizm, doprowadzając do zmniejszenia w nim poziomu tlenu.

W skład tych gazów wchodzą:
 • tlenek i dwutlenek węgla,
 • siarko– i cyjanowodór.
 • wodór,
 • neon,
 • hel,
 • azot,
 • metan,
 • argon.
Objawy zatrucia gazem

Objawy zatrucia mogą być różnorakie, jest to uzależnione od tego, pod działaniem jakiego gazu się znaleźliśmy. Najczęściej występującymi i najbardziej wyczuwalnymi objawami zatrucia gazem są:
 • bóle głowy
 • zawroty głowy,
 • senność uczucia zimna,
 • nudności,
 • wymioty,
 • biegunka
 • zaburzenia świadomości i widzenia.
Pierwsza pomoc w zatruciu gazem

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia gazem skupia się na zapewnieniu dostępu do świeżego powietrza oraz kontroli czynności życiowych. Osobę nieprzytomną należy koniecznie ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku braku oddechu trzeba przystąpić do sztucznego oddychania.

Komentarze do: Zatrucie gazem

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz