Szukaj

Zatrucie tlenkiem węgla

Podziel się
Komentarze0

Wśród najbardziej znanych i najczęściej występujących typów zatruć można wymienić zatrucie czadem. Ze względu na trudności w wykryciu tego bezbarwnego i bezzapachowego gazu stanowi on poważne zagrożenie dla człowieka.

Inne nazwy choroby: Zatrucie czadem;


Trujący tlenek węgla ma swoje źródło w gazach powstających w warunkach niecałkowitego spalania węgla. Dostaje się do organizmu człowieka drogą oddechową, w ilości uzależnionej od stężenia tego gazu w powietrzu.

Gdzie występuje tlenek węgla?

Główne źródło występowania tlenku węgla stanowią:
 • gazy przemysłowe (koksownie, gazownie)
 • gazy spalinowe
 • gazy piecowe (piece hutnicze, węglowe – źle przewietrzane)
 • gazy świetlne

Jak działa tlenek węgla?

Przy zaczadzeniach tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną. W wyniku tego połączenia powstaje karboksyhemoglobina. Powinowactwo tlenku węgla do hemoglobiny jest trzynastokrotnie większe niż do tlenu.  Karboksyhemoglobina nie posiada zdolności do przenoszenia tlenu, czego skutkiem jest niedotlenienie tkanek.


Jakie są przyczyny zatrucia?


Do zatrucia tlenkiem węgla często dochodzi przez nieodpowiednie zachowanie człowieka. W wielu wypadkach zatrucie ma miejsce na drodze przypadku. Najczęstszym powodem zatruć są:

 • przebywanie w zamkniętym garażu podczas pracy silnika samochodowego
 • używanie wadliwych domowych instalacji gazowych (np. piecyki łazienkowe)
 • znajdowanie się w atmosferze pożaru
 • wczesne zamykanie pieców domowych

Jakie są objawy zatrucia?

Podstawowe objawy zatrucia czadem, uzależnione są od jego stopnia stężenia a także czasu, w którym się pojawiają.
 • W najwcześniejszym okresie zatrucia można obserwować u osoby zaczadzonej osłabienie, niepokój, tętniący ból głowy oraz zawroty głowy.
 • Po upływie czasu można zauważyć u zatrutej osoby zwiększoną senność, apatyczność, utratę świadomości, zaburzenia oddychania, przyspieszenie czynności serca oraz zaburzenie rytmu serca.
 • Późniejszy okres zatrucia tlenkiem węgla objawia się poprzez uwidocznienie się objawów uszkodzeń różnych struktur ośrodkowego układu nerwowego. Występują one w postaci porażeń, niedowładów oraz upośledzenia intelektualnego.
W jaki sposób udzielić pomocy?

Udzielając pomocy osobie skażonej czadem w pierwszej kolejności należy przerwać jej kontakt z tlenkiem węgla, poprzez jak najszybsze wyniesienie jej w miejsce z dostępem świeżego powietrza. W wypadku ciężkiego stanu zatrucia niezbędne jest zastosowanie komory hiperbarycznej, będącej  metodą leczenia czystym tlenem, podawanym pod zwiększonym ciśnieniem, w warunkach szpitalnych.

Komentarze do: Zatrucie tlenkiem węgla

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz