Szukaj

Kaszel

Podziel się
Komentarze1

Jest on najczęstszym objawem chorób układu od­dechowego, a zwłaszcza dróg oddechowych, prze­dostania się do nich różnorakich ciał obcych (np. okruszyn lub kęsów pokarmowych, koralików, pe­stek, ziaren).

Jest odruchem wywołanym także przez podrażnie­nie błony śluzowej dróg oddechowych w wyniku
zwiększonej ilości gazów drażniących, pyłów, wy­dzieliny lub działania innych czynników chorobo­twórczych. Drażnienie samych pęcherzyków płuc­nych nie wywołuje kaszlu. Stąd też, jeśli w proce­sach chorobowych pęcherzyków płucnych (np. w za­paleniu płuc) występuje kaszel, to świadczy on o tym, że procesem chorobowym zostały objęte co najmniej oskrzeliki.

Ważnymi objawami dla domniemania przyczyny kaszlu jest ustalenie, czy kaszel jest ostry czy prze­wlekły, suchy czy też wilgotny i połączony z wy­krztuszaniem zawartości dróg oddechowych oraz w jakiej porze dnia występuje.

Kaszel suchy, tzn. bez odkrztuszania plwociny, pojawia się zwykle na początku ostrych procesów zapalnych dróg oddechowych.

Kaszel wilgotny, połączony z odkrztuszaniem, charakterystyczny jest dla przewlekłych procesów zapalnych, rozstrzeni oskrzeli, ropni płuc itd.

Kaszel suchy od wilgotnego można odróżnić już po samym odgłosie. Jako odruch obronny kaszel spełnia pożyteczną ro­lę, gdyż zmierza do usunięcia zawartości zalegają­cych w drogach oddechowych oraz do ochrony błony śluzowej przed zewnętrznymi substancjami drażnią­cymi (np. gazy, pyły, pary). Jest on też wyrazem prze­wlekłych nieżytów oskrzeli, przy czym czynnikiem wyzwalającym go jest wydzielina zapalna oskrzeli.


Za przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub tzw. rozstrzeniami (odcinkowymi "rozdęciami") oskrzeli przemawia kaszel ranny, powodowany nagromadze­niem się wydzieliny w oskrzelach w ciągu nocy.
Palenie papierosów wybitnie ten kaszel podtrzymu­je i nasila. Można jednoznacznie powiedzieć, że moż­liwości wyleczenia nieżytu oskrzeli (a tym samym i zlikwidowania kaszlu) przy równoczesnym paleniu papierosów są właściwie niewielkie. Trzeba też stwierdzić, że objawy nieżytu oskrzeli związane z pa­leniem papierosów mogą utrzymywać się przez kil­ka miesięcy od czasu zaprzestania palenia.
Kaszel, któremu towa­rzyszy odruchowy wzrost ciśnienia w drogach odde­chowych, powodujący wzrost ciśnienia w klatce pier­siowej, obciąża układ krążenia, a dodatkowo - przez utrudnianie wydalania powietrza z dróg oddecho­wych - sprzyja powstaniu zarówno rozedmy płuc, jak i rozstrzeni oskrzeli, a w dalszym etapie - rozwojo­wi tzw. serca płucnego i niewydolności prawokomorowej serca. Przewlekły kaszel, mniej lub bardziej nasilony, oporny na leczenie przeciwprzeziębieniowe i wykrztuśne, występujący zwłaszcza w nocy, mo­że pojawiać się w chorobach układu krążenia łączą­cych się z biernym zastojem (przekrwieniem) w płu­cach, a więc jako jeden z pierwszych - obok zadyszki wysiłkowej - objawów niewydolności krążenia.

Sprzyjającą ustaleniu poprawnego rozpoznania i sku­tecznego leczenia i ważną informacją dla lekarza jest wygląd odpluwanej (wykrztuszanej) plwociny (np. śluzowo-wodnista, ropna, szarobiała, gęsta, płynna, cuchnąca, z domieszką krwi jasnej, ciem­nej, w postaci pasemek lub tzw. galaretki malino­wej), obserwowanej sporadycznie lub stale itp.

Domowa pomoc przedlekarska.

Kaszel w ostrych stanach przeziębienia lub zakażenia dróg oddecho­wych można łagodzić przez:
  • stosowanie syropów wykrztuśnych (3-5 razy dzien­nie po 1 łyżce stołowej),
  • nacierania rozgrzewające klatki piersiowej spiry­tusem kamforowym, salicylowym lub mrówkowym,
  • zastosowanie środków napotnych, np. naparu kwia­tu lipowego, czarnego bzu, lub podanie polopiry­ny, lub preparatów podobnie działających,
  • zastosowanie baniek.
Jak już wyżej wspomniano, u palaczy nie należy ocze­kiwać możliwości szybkiego i radykalnego zlikwido­wania kaszlu i zapalenia oskrzeli. Wskutek zmniej­szonej ogólnej odporności organizmu u palaczy nale­ży nawet energiczniej postępować z ich leczeniem ze względu na możliwość rozszerzenia się procesu za­palnego z oskrzeli na tkankę płucną. Przedłużające się więc nieżyty oskrzeli, nie ulegające złagodzeniu po zastosowaniu wymienionych środków i zabiegów, wymagają bezwzględnego zgłoszenia się do lekarza.

Komentarze do: Kaszel (1)

krychaa
krychaa 14-02-2015 01:06

inhalacje i syrop

1

u mojego dziecka na kaszel najlepiej działają inhalacje połączone z jakimś skutecznym syropem - ostatnio Fosidal zadziałał najskuteczniej, bo udało się wyjąś z zapalenia oskrzeli bez antybiotyku.... pokaż całość

OdpowiedzPokaż cały wątek (1)
Dodaj komentarzPokaż wszystkie komentarze