Szukaj

Zaburzenia oddychania. Jak pomóc choremu?

Podziel się
Komentarze0

Oddychanie jest czynnością, dzięki której żyjemy. Zdrowa osoba oddycha ok. 12-16 razy na minutę. Czasami jednak dochodzi do zaburzeń oddychania, które spowodowane mogą być rozmaitymi przyczynami. Co robić w przypadku pojawienia się problemów z oddychaniem?

Zaburzenia oddychania. Jak pomóc choremu?

Oddychanie – podstawowa czynność życiowa


Składa się z trzech faz: wdechu, wydechu i przerwy między nimi. W czasie wdechu mięśnie klatki piersiowej poszerzają się, zwiększając jej objętość – powoduje to wciągnięcie powietrza do płuc.

Podczas wydechu klatka piersiowa powraca do stanu wyjściowego i powietrze ulega wypchnięciu na zewnątrz.

Proces oddychania jest regulowany przez ośrodek oddechowy w mózgu. Szybkość oddychania może ulec zmianie np. przez ćwiczenia fizyczne, w odpowiedzi na stres, czy podczas choroby.

Zaburzenia oddychania

Każda przeszkoda w procesie oddychania może się skończyć tragicznie dla naszego organizmu.

Obniżenie zawartości tlenu, czyli tzw. niedotlenienie prowadzi do obumarcia komórek mózgowych,  już nawet po 3 minutach od zatrzymania dopływu tlenu.

Do głównych oznak obniżenia się stężenia tlenu we krwi należą:

  • przyspieszone oddychanie i chwytanie powietrza,
  • dezorientacja, rozdrażnienie i agresywność prowadzące do utraty przytomności,
  • sinica skóry.

Co należy zrobić w przypadku stwierdzenia zaburzeń oddychania?

1. Rozpoznać przyczynę zaburzenia.

2. Przywrócić i podtrzymać czynności oddychania zgodnie z zasadami ABC reanimacji(A-  udrożnienie dróg oddechowych, B – sztuczna wentylacja, C – zewnętrzny masaż serca ).

3. Usunąć przyczynę zaburzeń i udostępnić choremu dopływ tlenu.

4. Zapewnić specjalistyczną pomoc lekarską.

Zatkanie dróg oddechowych

To jedna z przyczyn zaburzeń oddychania. Drogi oddechowe mogą ulec zatkaniu pokarmem, treścią wymiocin lub innymi ciałami obcymi. W konsekwencji prowadzi to do braku dopływu powietrza do płuc, wskutek czego dochodzi do duszenia się.

W tym wypadku, aby pomóc poszkodowanemu, musimy:

1. Bezzwłocznie przywrócić dopływ świeżego powietrza do płuc poprzez usunięcie przeszkody utrudniającej oddychanie.

2. Wezwać pogotowie ratunkowe.

3. Jeśli poszkodowany jest przytomny należy go uspokoić i obserwować.Trudności w oddychaniu

Mogą być spowodowane przewlekłymi chorobami płuc, alergiami, nadmiernym przewietrzeniem płuc, jak również uszkodzeniem klatki piersiowej.

Natychmiastowa pomoc może w znacznym stopniu poprawić oddychanie i przynieść ulgę.

Nadmierne przewietrzenie płuc

Hiperwentylacja jest spowodowana przeważnie silnym niepokojem, może towarzyszyć histerii lub atakowi paniki. Prowadzi do zmiany składu chemicznego krwi i zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej we krwi.

Objawem hiperwentylacji jest nienaturalnie szybki i głęboki oddech. Dodatkowo mogą wystąpić kurcze rąk i stóp, zawroty głowy, osłabienie i drgawki.

W tym wypadku pierwsza pomoc polega na:

1. Uspokojeniu poszkodowanego – w tym celu należy spróbować porozmawiać z chorym. Rozmowa powinna pomóc mu się wyciszyć.

2. Przeniesieniu ofiary w spokojne i bezpieczne miejsce.

3. Wezwaniu pogotowia ratunkowego.

Kaszel dławicowy

To ciężkie zaburzenia oddychania u bardzo małych dzieci, spowodowane stanami zapalnymi w przewodach oddechowych i krtani.

Zwykle pojawia się nocą. Jeżeli atak przedłuża się lub ma szczególnie ciężki przebieg należy wezwać pogotowie. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że dziecko cierpi na zapalenie nagłośni.

Pierwsza pomoc :

1. Posadź dziecko pionowo, podtrzymując je za plecy. Staraj się je uspokoić.

2. Postaraj się, aby dziecko oddychało powietrzem bogatym w parę wodną, dzięki czemu ułatwisz mu oddychanie. Uzyskać to możemy przenosząc je do łazienki, gdzie odkręcimy kran z gorącą wodą.

3. Gdy atak ma szczególnie ciężki przebieg należy wezwać lekarza.

Zaburzenia w oddychaniu mogą być bardzo szkodliwe dla organizmu. W przypadku pierwszej pomocy bardzo ważne jest rozpoznawanie przyczyny oraz spokojne, ale i zdecydowane podjęcie działań reanimacyjnych.

Telefony alarmowe:
1. Straż porażna – 998
2. Pogotowie ratunkowe – 999
3. Policja– 997
4. Ogólny numer ratunkowy – 112


Komentarze do: Zaburzenia oddychania. Jak pomóc choremu?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz