Szukaj

Ostra niewydolność oddechowa

Podziel się
Komentarze0

Niewydolność oddechowa to stan, gdy zaburzenia czynności układu oddechowego doprowadzają do upośledzenia wymiany gazowej w płucach i do spadku ciśnienia parcjalnego tlenu. Ostra niewydolność oddechowa bardzo szybko się rozwija (pod wpływem bodźca zewnętrznego) i jej przebieg zwykle jest bardzo niebezpieczny.

Ostra niewydolność oddechowa

Jednak w przeciwieństwie do przewlekłej niewydolności oddechowej jest odwracalna. Zespół ten charakteryzuje się zapaleniem miąższu płucnego prowadzącym do upośledzenia wymiany gazowej z towarzyszącym uwalnianiem mediatorów procesu zapalnego i hipoksemią. Jest to stan zagrażający życiu, często kończący się śmiercią.

Najczęściej wymaga zastosowania mechanicznej wentylacji oraz przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej. Ostra niewydolność oddechowa to ciężka postać ostrego uszkodzenia płuc, które spowodowane może być nagłym nieswoistym, rozlanym odczynem zapalnym w płucach, z towarzyszącym wzrostem przepuszczalności naczyń płucnych dla wody i białka. Często doprowadza ona do zespołu niewydolności wielonarządowej.


Do podstawowych czynników ryzyka należą:

  • zachłyśnięcie się treścią pokarmową lub wodą,
  • ciężka infekcja płuc,
  • wstrząs pourazowy,
  • wdychanie toksycznych gazów.

W przypadku pojawienia się lub podejrzenia  u chorego ostrego uszkodzenia płuc, należy bezzwłocznie zapewnić drożność dróg oddechowych, należną wentylację i optymalne natlenowanie krwi, poczym przeprowadzić badanie gazometryczne krwi, badanie biochemiczne i morfologię krwi. Również posiew krwi i plwociny oraz wykonać EKG i rtg klatki piersiowej.

Tlenoterapię zaczyna się od podania cewnika donosowego lub maski Venturiego, co zapewnia 60% mieszaninę tlenu. Jest to postępowanie standardowe, dzięki któremu można ustabilizować stan pacjenta i jednocześnie umożliwić rozpoczęcie poszukiwania przyczyny niewydolnośc. Należy równieżkontynuować podawanie tlenu i leczyć choroby współwystępujące,pamiętając o utrzymaniu należytej objętości krwi krążącej, alkalizacji treści żołądkowej, stosowaniu w razie potrzeby antybiotyków i leków wazopresyjnych.

Najważniejsze dla osób cierpiących na ostrą niewydolność oddechową, jest zapewnienie szybkiego transportu do szpitala bądź innej placówki pomocy, gdzie można by ustabilizować jego stan. Jeżeli nie zrobi się tego na czas, ryzyko śmierci bądź nieodwracalnych uszkodzeń jest bardzo duże.

Autor: Bartłomiej Cerek

Komentarze do: Ostra niewydolność oddechowa

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz