Szukaj

XXIV Zjazd PTHiT - padły ważne pytania o polską hematoonkologię

Podziel się
Komentarze0

W Lublinie zakończył się właśnie XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zgodnie z oczekiwaniami, wydarzenie powtórzyło sukces poprzednich edycji i odbiło się głośnym echem w świecie medycyny. Specjaliści wymieniali opinie na temat najnowszych terapii i rozwojowych kierunków badań nowotworów krwi.


Każdy Zjazd PTHiT to dobra wiadomość nie tylko dla lekarzy, ale również dla pacjentów. Zagraniczni prelegenci i wybitni przedstawiciele polskiej medycyny wspólnie zastanawiali się, jak poprawić jakość życia chorych, dzieląc się swoim doświadczeniem na polu walki ze skomplikowanymi schorzeniami. Jak co dwa lata, Zjazd obejmował swoim programem wyjątkowo szeroką problematykę chorób krwi i układu chłonnego. W tym roku pojawiły się również dwie szczególne okazje do świętowania: 60-lecie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz 40-lecie lubelskiej Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku.

Do Lublina zjechało blisko 1000 specjalistów z dziedziny hematologii i transfuzjologii, którzy spotkali się na 21 sesjach plenarnych. Wykład inauguracyjny poprowadził gość zagraniczny – dr John Barrett ze Stanów Zjednoczonych, podkreślając w swej przemowie wagę odbywającego się w Polsce spotkania. Na Zjeździe obecni byli również przedstawiciele czołowych firm farmaceutycznych, omawiających szeroko najnowsze osiągnięcia swoich działów Research & Development.


Do najgorętszych dyskusji Zjazdu należały te poświęcone postępom w leczeniu przewlekłych chorób limfoproliferacyjnych i możliwości poprawy wyników leczenia pacjentów z chłoniakami i zajęciem OUN. Sesje organizowane przez Mundipharma Oncology z udziałem takich specjalistów, jak prof. Tadeusz Robak czy dr Iwona Hus przyciągnęły licznych słuchaczy, którzy zastanawiali się nad doborem terapii na przykładach konkretnych chorych. W tym kontekście istotny okazał się problem dostępności do efektywnych kosztowo, nowoczesnych terapii hematoonkologicznych. Na ustach specjalistów znalazł się m.in. Levact (bendamustyna) – lek ciągle znajdujący się poza koszykiem świadczeń gwarantowanych, mimo pozytywnych rekomendacji ze strony środowisk zagranicznych i polskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Naukowcy podkreślali niedostateczną uwagę, jaką poświęca się problemom hematologii i transfuzjologii. Na apelach się nie skończyło: oprócz wręczenia nagrody dla autora najciekawszej pracy naukowej lat 2009 – 2010, uczestnicy Zjazdu postanowili dać początek kampanii świadomościowej. Spośród zgłoszonych na specjalnie w tym celu powołany konkurs prac plastycznych wybrano i nagrodzono 2 najlepsze plakaty, mające na celu promowanie wiedzy o tych dwóch specjalistycznych dziedzinach medycyny.

Jak zawsze, gdy w jednym miejscu zbierze się tylu utytułowanych specjalistów, nie starczyło czasu na wyczerpanie wszystkich istotnych tematów. Dyskusje zapewne przeniosą się teraz do szpitali i instytutów naukowych. Następna taka okazja dopiero za dwa lata – być może do tego czasu uda się rozwiązać choć część problemów, z którymi borykają się hematolodzy i onkolodzy, a przede wszystkim – polscy pacjenci.

Komentarze do: XXIV Zjazd PTHiT - padły ważne pytania o polską hematoonkologię

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz