Szukaj

Wczesna diagnostyka i chirurgia onkologiczna sposobem na skuteczne leczenie nowotworów

Podziel się
Komentarze2

W 2010 r. na nowotwory złośliwe zachorowało około 140 tys. Polaków – to liczba równa mieszkańcom Rybnika, Rudy Śląskiej czy jednej z największych dzielnic Warszawy Ursynów. Według danych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, około połowa osób, które zachorowały na nowotwór, przeżyje dłużej niż 5 lat.

Wczesna diagnostyka i chirurgia onkologiczna sposobem na skuteczne leczenie nowotworów

Ale w nowotworach, których leczenie jest domeną chirurgii onkologicznej, np. w raku piersi mamy obecnie 80% przeżyć 5-letnich, co bardzo zbliżyło nas do krajów Europy Zachodniej. Chirurgia onkologiczna jest metodą terapeutyczną odpowiadającą za wyleczenie 7 na 10 chorych na nowotwór, a jakość leczenia przeciwnowotworowego rozumianego, jako procent wyleczonych pacjentów, jest najwyższa w ośrodkach, w których pracują wysoce wyszkoleni chirurdzy onkolodzy.

Podstawowym celem terapii anty-nowotworowych jest ratowanie ludzkiego życia. Istotne jest jednak, by leczenie to było jak najmniej inwazyjne i w ograniczonym stopniu wywoływało działania niepożądane. Szeroko stosowane w onkologii radioterapia i chemioterapia, choć w wielu przypadkach niezbędne, w znacznym stopniu wpływają negatywnie na cały organizm pacjenta. Wzrost wczesnego wykrywania i diagnostyki nowotworów zwiększa zapotrzebowanie na leczenie miejscowe – chirurgiczne, które staje się coraz mniej okaleczające. Chirurgia onkologiczna jest najskuteczniejszą i zarazem najtańszą metodą odpowiadającą za wyleczenie 7 na 10 chorych na nowotwory.

Chirurgia onkologiczna – zastosowanie

Chirurgia Onkologiczna zajmuje się leczeniem chorych z rakiem piersi, jelita grubego, żołądka, trzustki, pęcherzyka, wątroby i dróg żółciowych, tarczycy, chorych z mięsakiem tkanek miękkich i nowotworem skóry z czerniakiem włącznie. W 2010 roku liczba chorych na powyższe nowotwory wyniosła 51 tys. osób, czyli 36% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. Aż 80% z nich została poddana planowemu leczeniu chirurgicznemu.
Według szacunków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, wielospecjalistyczny sukces terapeutyczny możliwy jest u 2/3 pacjentów wyleczonych z nowotworów. Z tej grupy aż 80% chorych zostało uratowanych dzięki leczeniu chirurgicznemu. Dane te pokazują istotę i wartość chirurgii na tle innych terapii onkologicznych.

Co więcej, chirurgia jest też najtańszą metodą terapeutyczną w leczeniu nowotworów. Koszty jednego zaoszczędzonego roku życia pacjenta przy procedurach chirurgicznych są nawet setki razy tańsze od innych metod terapeutycznych. Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, przewiduje dalszy, szybki rozwój leczenia chirurgicznego:

- Obecnie realnie nie możemy oczekiwać spadku czy ograniczenia liczby zachorowań na nowotwory. W przyszłości spodziewamy się więc stałego wzrostu, liczby chorych, jednak diagnozowanych we wczesnych stadiach rozwoju, gdy zmiana jest miejscowa.  Coraz więcej chorych będzie poddanych skutecznemu leczeniu chirurgicznemu z zastosowaniem leczenie uzupełniającego – to, pomimo wzrostu zachorowań, przyniesie poprawę wyników leczenia i spadek umieralności wśród chorych. Według prognoz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, łączna liczba zabiegów w ośrodkach chirurgii onkologicznej wzrośnie o 30% i w 2020 roku przekroczy 150 tys.


Jakość ma znaczenie

Chirurgia, podobnie jak inne metody terapeutyczne, podlega intensywnemu rozwojowi i ciągłym ulepszeniom. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to jakość leczenia w istotny sposób wpływa na liczbę uratowanych chorych. Wysoka jakość to wypadkowa wielu czynników, w tym wykształcenia lekarzy, organizacji systemu, nakładów ekonomicznych czy skutecznej kontroli jakości. Niestety, polscy pacjenci wciąż muszą borykać się z problemem dostępu do wysokiej jakości specjalistycznego leczenia nowotworów.

Jak wynika bowiem z inwentaryzacji przeprowadzonej przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, efekty leczenia chorych różnią się znacznie ze względu na miejsce zamieszkania, ośrodek terapii czy specjalizację lekarza. Konkretny chory może mieć nawet o połowę mniejsze szanse na wyleczenie w zależności od miejsca, w którym jest leczony.

Konieczna specjalizacja


Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej wskazuje, że jakość leczenia przeciwnowotworowego rozumianego, jako procent wyleczonych pacjentów, jest najwyższa w ośrodkach, w których pracują wysoce wyszkoleni chirurdzy onkolodzy.


Pomimo tych danych, w Polsce są zwolennicy zlikwidowania chirurgii onkologicznej. W UE specjalizacja taka istnieje w 11 na 27 krajów Unii. Pozostałe kraje wprowadziły system zdobywania chirurgicznych umiejętności skoncentrowanych na leczeniu danych obszarów np. raka piersi, co oznacza, że faktyczna specjalizacja leczenia chirurgicznego nowotworów jest jeszcze węższa niż u nas.

Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii  Onkologicznej tak komentuje przyszłość chirurgii onkologicznej, jako specjalizacji: - Aby chory na choroby onkologiczne miał największe szanse na wyleczenie nie wystarczy dobry chirurg, konieczny jest dobry onkolog. Dlatego też, wyspecjalizowani chirurdzy onkolodzy, którzy nie tylko potrafią doskonale usunąć nowotwór w danej lokalizacji, ale co nie mniej ważne zaplanować i wdrożyć leczenie multidyscyplinarne, są jedyną szansą dla wielu chorych. Onkologia powinna zmierzać w kierunku indywidualizacji leczenia, co pozwoli na pełniejsze dostosowanie terapii do konkretnego przypadku, zarówno w zakresie doboru metod leczenia, typu zabiegu, jak i sekwencji ich wykonywania.

Przyszłość w chirurgii onkologicznej

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce nastąpiła znaczna poprawa wczesnego wykrywania, dostępności i jakości leczenia specjalistycznego, co zwiększyło liczbę przeżyć chorych na nowotwory. Według szacunkowych danych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, zarówno kontynuacja tych pozytywnych trendów, jak i wdrożenie badań profilaktycznych, badań przesiewowych oraz poprawa podstawowej diagnostyki pozwoliłyby uratować dodatkowo 30-40 tys. polskich chorych rocznie. Wówczas wskaźnik wyleczeń mógłby wzrosnąć z aktualnego poziomu do standardu europejskiego, czyli 65%-70%.

- Konieczne jest przeprowadzenie pełnej, rzetelnej i wielopłaszczyznowej inwentaryzacji stanu całej onkologii w Polsce oraz wprowadzenie obligatoryjnej sprawozdzawczości wyników, kosztów i jakości leczenie. Chorzy onkologiczni winni być leczeni wyłącznie w ośrodkach specjalistycznych, a leczenie powinno być prowadzone według jednolitych standardów organizacyjnych i merytorycznych. Należy także wprowadzić system referencyjności ośrodków i zróżnicować finansowanie na procedury w zależności od tego systemu – komentuje prof. dr hab. med. Krzysztof Herman, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej. Ponadto uważa on, że procedury chirurgii onkologicznej wykonywane w ośrodkach multidyscyplinarnych nie powinny być limitowane przez NFZ.

****
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, jest inicjatywą środowiska medycznego, która ma na celu szerzenie wiedzy z zakresu lecznictwa i profilaktyki nowotworów, udostępnianie najnowszych zdobyczy nauki i wymianę doświadczeń w zakresie chirurgii onkologicznej między chirurgami onkologami, patologami, onkologami klinicznymi i radioterapeutami oraz innymi specjalnościami, a także inicjowanie i wspieranie badań naukowych w tym zakresie. Głównym organem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej jest Walne Zgromadzenie, które wspiera merytorycznie działania realizowane w ramach PTChO.

Komentarze do: Wczesna diagnostyka i chirurgia onkologiczna sposobem na skuteczne leczenie nowotworów (2)

Tiga
Tiga 05-02-2015 09:52

Bez skalpela!

1

Radiochirurgia bez skalpela. Nieinwazyjna terapia, szeroki zakres działania, widoczne efekty. http://gammaknife-exira.pl/... pokaż całość

OdpowiedzPokaż cały wątek (1)
renii
renii 14-06-2013 22:54

zapobieganie rozwoju nowotworów

1

Szanse na pokonanie raka w dużej mierze zależą od tego, jak wcześnie zostanie wykryty. W Polsce niemal 80 proc. chorych zgłasza się do lekarza zbyt późno.Zdecydowana większość nowotworów wykrytych w zerowym stadium rozwo... pokaż całość

OdpowiedzPokaż cały wątek (1)
Dodaj komentarzPokaż wszystkie komentarze