Szukaj

Perspektywy w leczeniu chorych na rozsianego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2

Podziel się
Komentarze0

Rak piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2 jest jednym z typów nowotworów piersi o gorszym rokowaniu dla pacjentek. Nadmierna ekspresja receptora HER2 występuje u około 20 – 30% kobiet z rozpoznanym nowotworem piersi. Wraz z postępem badań nad biologią raka piersi pojawiła się  opcja terapeutyczna do leczenia takiego typu raka.Terapia celowania (skierowana przeciwko konkretnej populacji komórek) pozwala na skuteczniejszą walkę z nowotworem i powoduje wydłużenie przeżycia bez progresji choroby. Dodatkowo, zaletą takiej terapii jest to, że leczenie nie pogarsza jakości życia pacjentek.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Każdego roku ok. 14 000 Polek dowiaduje się, że wykryto u nich nowotwór piersi. Ponad 5 000 kobiet umiera na tę chorobę. Rak piersi nie jest nowotworem jednolitym. Wyróżnia się różne jego typy, min. typ z nadmierną ekspresją receptora HER2. Nowotwór z nadmierną ekspresją receptora HER2 cechuje się agresywnym przebiegiem, stosunkowo szybko pojawiają się przerzuty odległe, a rokowania dla pacjenta są gorsze niż w innych typach raka piersi. Badanie statusu ekspresji receptora HER2 jest ważne i dostarcza informacji i istotnych przesłanek dla onkologów, co do wyboru optymalnego sposobu leczenia.

Znaczenie obecności nadmiernej ekspresji receptora HER2 w tkance nowotworu piersi

Receptor HER2 występuje w komórkach ludzkich i jest zaangażowany w przewodzenie sygnałów, mających indukować wzrost i różnicowanie komórki. W komórkach nowotworowych może dojść do zwiększenia liczby kopii genu kodującego receptor. Uważa się, że ok. 20 – 30% z rozpoznanych raków piersi ma zbyt wiele kopii tego genu, co powoduje nadmierną ekspresję receptora HER2. To z kolei może doprowadzić do tego, że nastąpi znacznie szybszy wzrost raka i przebieg choroby będzie miał bardziej agresywny charakter. Wówczas komórki rakowe mogą odrywać się od pierwotnego ogniska nowotworowego w piersi i rozprzestrzeniać się do innych części ciała poprzez krwioobieg lub układ chłonny. Mówimy wtedy o przerzutowym (lub rozsianym) raku piersi.


Dzięki nieustannym badaniom nad biologią raka piersi oraz znaczeniem receptora HER2, współczesna medycyna może oferować pacjentkom coraz nowocześniejsze metody leczenia, przy jednoczesnym zachowaniu jakości życia. „Taką innowacyjną metodą leczenia jest terapia celowana, stosowana w leczeniu kobiet z rozsianym rakiem piersi, u których występuje nadmierna ekspresja receptora HER2.

W przeciwieństwie do standardowej chemioterapii, leki stosowane w terapii celowanej, np. lek lapatynib, nie oddziaływają  na cały organizm, ale głównie  na komórki nowotworowe, hamując ich wzrost i podział. Tym samym spowalniają  postęp choroby, oszczędzając jednocześnie zdrowe komórki organizmu” – powiedziała dr Ewa Szombara, z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie.

Leczenie rozsianego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2


Obecnie u chorych na rozsianego raka piersi HER2 z nadekspresją receptora HER2 w pierwszej linii leczenia można stosować lek trastuzumab, który posiada zdolność przyłączania się do receptora i hamowania jego działania. Jednakże u około połowy chorych w czasie roku trwania leczenia lekiem trastuzumab dochodzi do progresji choroby.

U tych pacjentek można rozważać kolejną terapię ukierunkowaną molekularnie — lek lapatynib. Mechanizm działania tego leku polega na blokowaniu szlaku przekazywania sygnału do jądra komórkowego i ograniczanie w ten sposób namnażania komórek nowotworowych. U pacjentek z zaawansowanym i przerzutowym rakiem piersi, u których występuje nadmierna ekspresja HER2 i u których doszło do niepowodzenia w leczeniu antracyklinami, taksanami oraz trastuzumabem można obecnie rozważać lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną. Ponadto, lek ten jest zarejestrowany w kombinacji z inhibitorem aromatazy (np. letrozolem) do leczenia pierwszej linii chorych na rozsianego, hormonozależnego raka piersi po menopauzie, u których również występuje nadmierna ekspresja receptora HER2 i nie jest aktualnie planowane zastosowanie chemioterapii.

Lapatynib dostępny jest w formie tabletek, które przyjmuje się raz dziennie, bez konieczności hospitalizacji i wlewów dożylnych. Doustna forma leku stanowi szczególne udogodnienie dla pacjentek, gdyż umożliwia prowadzenie leczenia w domu. W dobie intensywnego rozwoju onkologii powstaje coraz więcej innowacyjnych możliwości terapeutycznych. Nowoczesne metody leczenia, jak np. terapie celowane, nie tylko ratują życie, ale poprawiają także jego jakość, pozwalając kobietom na aktywność zawodową i społeczną. 

Informacje dodatkowe

Rak piersi – epidemiologia

Rak piersi jest  najczęściej występującym  u kobiet nowotworem złośliwym. W Polsce, według danych z 2009 roku, na nowotwór ten zachorowało 15 752 kobiet, a aż 5 242 zmarło. W samym województwie mazowieckim w 2009 roku 2 271 kobiet dowiedziało się, że ma raka piersi, a blisko 741 umarło z jego powodu1. Coraz częściej chorują również młode kobiety (w wieku 35 – 39 lat), u których przebieg tej choroby jest bardzo agresywny. Największa zachorowalność dotyczy jednak kobiet po 50. roku życia, osiągając najwyższe współczynniki około 60 roku życia.

Komentarze do: Perspektywy w leczeniu chorych na rozsianego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz