Szukaj

Masz zadyszkę? Może cierpisz na POChP!

Podziel się
Komentarze0

16 listopada 2011 obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). Międzynarodowym działaniom patronuje Światowa Inicjatywa na rzecz Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (GOLD). Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (PTChP) aktywnie włącza się w organizację tego Dnia w Polsce pod hasłem „Masz zadyszkę? Może cierpisz na POChP!


Zapytaj swojego lekarza o prosty test oddechowy -spirometrię.” Wskazuje także na nowe możliwości walki z chorobą i konieczność utworzenia w Polsce oddziałów nieinwazyjnej wentylacji.

„POChP pozostaje wciąż nieznanym społecznie problemem choć przybrała już rozmiar epidemii. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na POChP choruje około 600 mln ludzi. W Polsce blisko 2 mln osób jest dotkniętych tą chorobą, prawdopodobnie jednak tylko 1/3 jest zdiagnozowana” – podkreśla prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż – Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc. POChP jest chorobą palaczy. Spośród pacjentów 85-90% to obecni lub byli palacze tytoniu. Istnieje niewielka liczba chorych na POChP (5-15%), którzy nigdy nie palili, a zachorowali na POChP ponieważ byli narażeni na wdychanie szkodliwych gazów pyłów podczas palenia biernego lub wdychania zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego
w miejscach pracy lub miejscach zamieszkania.

„Pacjenci niezwykle rzadko zgłaszają się do lekarza w początkowym stadium choroby, kiedy najskuteczniej można zahamować jej rozwój. Dlatego istotna jest popularyzacja zachowań prozdrowotnych: przeciwdziałanie nałogowi palenia papierosów i wykonywanie badań spirometrycznych w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na POChP, czyli u palaczy lub byłych palaczy tytoniu po 40. roku życia” – tłumaczy dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, przewodnicząca Sekcji Antynikotynowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia POChP jest hasło „Masz zadyszkę? Może cierpisz na POChP! Zapytaj swojego lekarza o prosty test oddechowy - spirometrię.” To pozytywne przesłanie zwiększa wiedzę na temat spirometrii, będącej złotym standardem w diagnostyce POChP.

16 listopada 2011 r., z okazji Światowego Dnia POChP, osoby z grupy wysokiego ryzyka - palacze papierosów po 40. roku życia - będą mogli wykonać bezpłatnie badanie spirometryczne i uzyskać poradę antynikotynową. Lista poradni dostępna jest na stronie www.ptchp.org


Tegoroczne hasło podkreśla również działania, jakie może podjąć pacjent, aby chronić zdrowie swoich płuc. Wczesne rozpoznanie choroby i jej prawidłowe leczenie oraz porzucenie nałogu palenia tytoniu daje szansę na zahamowanie postępu POChP na każdym etapie choroby oraz na znaczne ograniczenie powikłań z nią związanych, a także wydłuża życie” – mówi prof. Dorota Górecka, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Badanie spirometryczne pozwala nie tylko na rozpoznanie choroby, ale służy także do śledzenia jej postępu.
U chorych palących dochodzi do bardzo szybkiego spadku wskaźników spirometrycznych. Przy ich obniżeniu
do około 50 % dochodzi do ujawnienia się objawów choroby w wieku około 50-60 lat. Dalsze palenie doprowadza do inwalidztwa oddechowego i przedwczesnej śmierci.

Przewlekła domowa tlenoterapia - DLT

„Cechy niewydolności oddychania pojawiają się zazwyczaj u chorych z ciężką i bardzo ciężką postacią POChP.
U takich chorych należy rozważyć potrzebę domowego leczenia tlenem (DLT) – metodę istniejącą w Polsce od ponad 25 lat” – wyjaśnia prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński, Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Kierownik Zakładu Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Oddychania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Nowa metoda leczenia niewydolności oddychania w Polsce

W ostatnim dziesięcioleciu rozwinęła się nowa, nieinwazyjna metoda wspomagania wentylacji płuc
i zwalczania niewyrównanej kwasicy oddechowej. „Wczesne zastosowanie NWM daje szansę na zmniejszenie śmiertelności, uniknięcie intubacji, zmniejszenie ryzyka niepowodzenia leczenia i skrócenie czasu hospitalizacji” – podkreśla prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński.

„Istotna jest jednak możliwość stosowania NWM w oddziałach szpitalnych w okresie zaostrzeń POChP. Niestety ta procedura nie jest obecnie finansowana przez NFZ, a Polska wciąż rażąco odbiega od pozostałych krajów Unii Europejskiej w stosowaniu tej nowoczesne,j nieinwazyjnej i ratującej życie chorych metody leczenia” - dodaje prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Płuc.

Opieka zintegrowana

Typowy chory na zaawansowaną POChP to osoba powyżej 65. roku życia, często chorująca także na serce lub inne przewlekłe choroby. „Taki chory, zwłaszcza, jeśli nie ma pomocy ze strony rodziny, nie potrafi przestrzegać terminów wizyt lekarskich, często duszność nie pozwala mu na wykupowanie recept, a czasami nawet na wykonywanie codziennych czynności” - mówi prof. dr hab. med. Ewa Jassem – Kierownik Kliniki Alergologii i Pulmonologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

„Polskie Towarzystwo Chorób Płuc zaproponowało wprowadzenie zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP. Taka opieka zakłada bliską współpracę pomiędzy chorym i jego rodziną, lekarzem rodzinnym, pneumonologiem i innymi specjalistami oraz personelem niemedycznym. Całością tej współpracy kieruje koordynator – z reguły wyszkolona pielęgniarka” – wyjaśnia prof. dr hab. med. Dorota Górecka, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc .

Więcej informacji:
Biuro Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
e-mail: ptchp_org_biuro@viamedica.pl

Komentarze do: Masz zadyszkę? Może cierpisz na POChP!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz