Szukaj

Kobiety zarabiają więcej, jeśli pracują w innych zawodach, niż mężczyźni

Podziel się
Komentarze0

Różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn jest tym większa, im więcej jest zawodów, które wykonują głównie osoby jednej płci, jak wykazało badanie przeprowadzone w 20 krajach rozwiniętych. Naukowcy z uniwersytetów w Cambridge (Wielka Brytania) i w Lakehead (Kanada) odkryli, że im większy jest odsetek kobiet pracujących w typowo męskich zawodach i mężczyzn pracujących w zawodach typowo kobiecych w danym kraju, tym mniejsze są zarobki kobiet w porównaniu do zarobków mężczyzn.Zjawisko to badacze tłumaczą faktem, że jeśli w danym zawodzie pracuje niewielu mężczyzn, kobiety go wykonujące mają większe szanse na wyższe stanowiska i, co za tym idzie, na wyższe płace.

Jeśli natomiast w danej profesji pracuje porównywalna liczba osób obu płci, najlepiej opłacane stanowiska zajmowane są w większości przez mężczyzn.

W badaniu, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie Sociology, zajmowano się zależnością między tym, w jakim stopniu pewne zawody są zdominowane przez jedną płeć a różnicą w zarobkach osób obu płci.


W krajach takich jak Słowenia, Meksyk, Brazylia, Szwecja czy Bułgaria zarobki kobiet i mężczyzn są porównywalne – w państwach tych podział na zawody „męskie” i „kobiece” jest wyraźniejszy niż w wielu innych, np. w Czechach, Japonii, Austrii, Holandii, czy Wielkiej Brytanii, gdzie różnica w zarobkach ze względu na płeć była powyżej średniej.

Według autorów badania taki podział zmniejsza możliwość dyskryminacji kobiet w pracy i daje im więcej możliwości rozwijania kariery zawodowej.

Dobrym przykładem jest pielęgniarstwo – w tym zawodzie najwyższe stanowiska zajmuje nieproporcjonalnie wielu mężczyzn. Jednak im mniejsza jest liczba pielęgniarzy, tym więcej dobrze płatnych miejsc pracy zostaje dla kobiet.

Za najważniejszy wniosek z badań naukowcy uważają fakt, że stopień, w jakim zawody dzielą się na „męskie” i kobiece” jest odwrotnie proporcjonalny do różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, choć zwykło się uważać, że jest na odwrót.

Komentarze do: Kobiety zarabiają więcej, jeśli pracują w innych zawodach, niż mężczyźni

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz