Szukaj

Prawa kobiety ciężarnej w pracy

Podziel się
Komentarze0

Z jednej strony cieszysz się, że niedługo będziesz trzymać w objęciach swoje dziecko, jednak równocześnie obawiasz, jak dalej potoczą się twoje losy w pracy. Bez nerwów! Kodeks pracy stoi po twojej stronie. Kobiety spodziewające się potomstwa znajdują się pod szczególną opieką.

Prawa kobiety ciężarnej w pracy

Niech obawa przed zwolnieniem nie przyćmi radości z twojego wyjątkowego stanu. Przepisy prawa uniemożliwiają pracodawcy wręczenia ci wypowiedzenia w czasie ciąży. W dalszej części artykułu omówione zostaną paragrafy, które chronią cię przed zwolnieniem, a także różnego rodzaju sytuacje, w których może znaleźć się pracująca przyszła mama.

Czy mogą mnie zwolnić?

Art. 177, par. 1 Kodeksu pracy stanowi, że kobiety ciężarnej podczas trwania umowy o pracę nie można zwolnić. Również, gdy jesteś na urlopie macierzyńskim, ten artykuł posiada moc prawną. Jednak musisz pamiętać, że prawo nie chroni cię w wypadku rażących zaniedbań! Takie wykroczenia mogą skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, wprawdzie, jeśli działa w firmie organizacja związkowa, musi się na to zgodzić, niemniej jest to jej prawo, a nie obowiązek.

Mam umowę na czas określony, co dalej?

Przedłużeniu do dnia porodu ulegają wszystkie umowy terminowe, które miałyby zakończyć się przed rozwiązaniem. Należy pamiętać, że ten przywilej obowiązuje, jeśli wygaśnięcie kontraktu przypada nie wcześniej niż po trzecim miesiącu ciąży!  Jednak, jeśli jesteś na okresie próbnym, trwającym mniej niż jeden miesiąc lub zastępujesz innego pracownika, niestety przepisy prawa nie chronią cię.


Ciąża a wypowiedzenie

W przypadku wypowiedzenia prawo również stoi po twojej stronie! Pracodawca musi cię przywrócić do pracy, wystarczy, że doniesiesz zaświadczenie lekarskie. Gdyby jednak się temu opierał, ma obowiązek wypłacić ci pensję za czas niewykonanej pracy. Nawet jeśli okres wypowiedzenia się zakończył, a ty jeszcze podczas jego trwania zaszłaś w ciążę, również pracodawca zobligowany jest do przywrócenia cię do pracy. W takim przypadku nie będzie ci się należało wynagrodzenie jedynie od momentu formalnego zakończenia pracy do chwili, gdy poinformowałaś o swoim stanie szefa. 


Jeśli wypowiedzenie wypłynęło z twojej strony, a podczas tego okresu zajdziesz w ciążę, prawo stanowi, że nie możesz wrócić do pracy. Jednak zmienia się twoje położenie, gdy w momencie wręczenia pracodawcy wymówienia, nie wiedziałaś, że spodziewasz się dziecka, wtedy możesz postulować o przywrócenie na stanowisko na dotychczasowych warunkach.

Godziny i warunki pracy przyszłej mamy

Zgodnie z art. 178, par. 1 pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Jeśli jednak pracujesz w takim wymiarze godzin, pracodawca jest zobowiązany do zmiany twojego grafiku. Bez zgody ciężarnej nie można wysyłać jej również na delegacje poza miejsce stałej pracy. Twoim przywilejem jest wyjście z pracy na wykonanie badań lekarskich, jeśli nie możesz tego zrobić w innych godzinach niż podczas pracy.

Jeśli wysiłek fizyczny (np. noszenie ciężkich przedmiotów) lub warunki niekorzystne dla zdrowia (hałas, różnego rodzaju promieniowania) towarzyszą twojej pracy, pracodawca powinien powierzyć ci inne obowiązki lub jeśli to niemożliwe zwolnić pracownicę na czas
niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Warto znać swoje prawa i domagać się, by pracodawca ich przestrzegał. Jeśli podejrzewasz, że twoje przywileje są łamane, możesz zaczerpnąć bezpłatnej porady w zakresie prawa pracy. Gdy szef łamie przepisy względem ciebie, możesz złożyć na niego skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Do zakładu zostanie wysłana kontrola, a jeśli wykaże ona jakieś nieprawidłowości, pracodawca będzie musiał je usunąć, jak również PIP może na niego wówczas nałożyć karę finansową.

Autor:

Agnieszka Witek

Komentarze do: Prawa kobiety ciężarnej w pracy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz