Szukaj

Jakość życia chorych na raka prostaty w Polsce – czas na zmiany

Podziel się
Komentarze0

Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych w populacji męskiej. Należy on do nowotworów hormonozależnych, gdyż jego powstanie i rozwój związane są z oddziaływaniem testosteronu.


W ostatnich kilkunastu latach odnotowuje się stały wzrost wykrywalności raka gruczołu krokowego – w 2009 roku zarejestrowano 9142 nowych zachorowań na tę groźną chorobę. Ocenia się, że w roku 2015 roku liczba nowych rozpoznań raka gruczołu krokowego przekroczy 13 000 rocznie.

Umieralność z powodu raka gruczołu krokowego wynosi obecnie nieco ponad 4000 zgonów rocznie i wykazuje w ostatnich latach stabilizację (prognozowana umieralność w 2015 roku – około 5000 zgonów). Rak gruczołu krokowego jest uznawany za chorobę cywilizacyjną, która dotyka coraz większej grupy mężczyzn, zwłaszcza w 6. i 7. dekadzie życia.

Skala problemu oraz poważne konsekwencje rozpoznania raka stercza skłaniają do zastanowienia się nad jakością życia chorych, która uwarunkowana jest między innymi dostępem do nowoczesnych i skutecznych metod terapeutycznych. Jest to szczególnie ważne dla grupy pacjentów z zaawansowaną, przerzutową i obarczoną dolegliwościami bólowymi chorobą nowotworową gruczołu krokowego, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego i w przypadku których zachodzi natychmiastowa konieczność obniżenia poziomu testosteronu warunkującego dalszy postęp choroby.

Szczególne znaczenie w leczeniu wspomnianej grupy chorych ma nowoczesna terapia z wykorzystaniem tzw. antagonisty GnRH. Jej efektywność jest porównywalna do obustronnej kastracji chirurgicznej. Podczas stosowania antagonistów GnRH nie dochodzi do zjawiska wzrostu stężenia testosteronu – zarówno w fazie wstępnej podawania leku, jak i podczas całego okresu leczenia. Stosowanie antagonistów jest więc bardziej fizjologicznym i bardziej uzasadnionym teoretycznie sposobem zatrzymania wzrostu komórek raka stercza niż stosowanie agonistów, zwłaszcza gdy rak jest zaawansowany.


W Polsce, od 1 listopada br., lek z grupy antagonistów – Firmagon (degareliks) jest refundowany i dostępny dla chorych (Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 roku).

W związku z pojawieniem się tej nowej terapii przedstawiciele środowiska lekarzy urologów i onkologów opracowali pierwsze wspólne stanowisko dotyczące roli antagonisty (degareliksu) w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego. Zostanie ono przesłane na ręce ministra zdrowia oraz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przekazane urologom i onkologom jako rekomendacja do stosowania w codziennej praktyce klinicznej.


Wspomniane stanowisko zostało zaprezentowane na konferencji prasowej pt.: „Jakość życia chorych na raka prostaty w Polsce – czas na zmiany”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Urologiczne w dniu 6 listopada br.

W konferencji udział wzięli: prof. dr hab. med. Zbigniew Wolski – prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski – profesor w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przewodniczący Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, prof. dr hab. med. Andrzej Borówka – kierownik Kliniki Urologii Centrum Kształcenia Medycznego w Warszawie i kierownik Oddziału Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, Szymon Chrostowski – prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja.

Podczas konferencji prasowej specjaliści podkreślili, iż zachorowalność na raka prostaty systematycznie rośnie, wobec czego istnieje konieczność zapewnienia chorym dostępu do najnowszych, uznanych w Unii Europejskiej terapii. Zwrócili też uwagę na problem jakości życia pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem gruczołu krokowego, zwłaszcza tej grupy chorych, u których choroba występuje w najcięższej postaci, tj. zaawansowanego, przerzutowego raka prostaty.

Szymon Chrostowski – przedstawiciel pacjentów i prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” – przekazał wyrazy uznania urologom i onkologom za wsparcie działań Fundacji, wyrażające się zaangażowaniem w walkę o dostępność terapii degareliksem w Polsce, a tym samym o poprawę jakości życia i leczenia chorych na raka prostaty, a następnie złożył oficjalne podziękowanie ministrowi zdrowia za udostępnienie najciężej chorym nowego leku poprzez wpisanie go na listę leków refundowanych.

Komentarze do: Jakość życia chorych na raka prostaty w Polsce – czas na zmiany

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz