Szukaj

Jak przyspieszyć dostęp do nowoczesnej diagnostyki i terapii onkologicznej w Polsce?

Podziel się
Komentarze0

Wzrost liczby zachorowań na nowotwory w ostatnich latach wywiera ogromny wpływ na potrzeby w zakresie infrastruktury leczniczej oraz nakładów na leczenie pacjentów onkologicznych w Polsce. Obecnie ilość ośrodków oferujących kompleksową opiekę onkologiczną jest niewystarczająca, a lista pacjentów oczekujących na terapię wciąż rośnie. Tymczasem wczesne wykrycie raka i szybkie rozpoczęcie terapii zwiększa szansę na zahamowanie rozwoju choroby lub całkowite wyleczenie.


Szacuje się, że tylko 30% chorych na nowotwory w Polsce podejmuje leczenie we wczesnej fazie choroby, podczas gdy np. w USA aż 70%. Przy tym okazuje się, że dłuższa niż 4 tygodnie zwłoka z poddaniem pacjenta terapii oznacza oprócz istotnego zmniejszenia szans na wyleczenie – nawet 30-krotne zwiększenie kosztów leczenia, które obciążają budżet państwa.

W sytuacji braku wystarczającego zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego ze strony publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, idealnym narzędziem służącym do skutecznego uzupełniania potrzeb społecznych jest rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przykładem placówki świadczącej usługi w ramach tego typu współpracy jest firma Euromedic International Polska Sp. z o. o., która wprowadzając na rynek innowacyjne technologie medyczne, oferując nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny oraz wysoki standard usług i wyspecjalizowaną kadrę medyczną znakomicie uzupełnia ofertę szpitali publicznych. Placówki Euromedic świadczą swoje usługi w oparciu o takie same ceny jak placówki państwowe. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia ubezpieczeni pacjenci mogą w nich korzystać ze świadczeń bezpłatnie, natomiast państwo zyskuje gwarancję efektywnego wykorzystania środków publicznych i nie musi ponosić kosztów drogiego leczenia wynikającego z wdrożenia pacjenta do leczenia na zaawansowanym etapie choroby, czy też kosztów spowodowanych niezdolnością pacjenta do podejmowania pracy zarobkowej (renty, zasiłki). Euromedic International Polska Sp. z o.o. utworzyła do tej pory w Polsce 25 centrów wysokozaawansowanej diagnostyki obrazowej, 4 ośrodki nowoczesnej radioterapii i 3 centra PET/CT.
W odpowiedzi na potrzeby pacjentów onkologicznych na terenie województwa mazowieckiego w bieżącym roku otwarte zostało Międzynarodowe Centrum Onkoterapii Euromedic w Otwocku.


Uruchomienie placówki jest niezwykle istotne, gdyż województwo mazowieckie jest szczególnym regionem pod względem liczby zachorowań na nowotwory (25% wzrost zachorowań w ciągu ostatniej dekady) i z tego względu konieczne jest tu rozwijanie infrastruktury leczniczej oraz dostosowanie nakładów na leczenie do faktycznych potrzeb. Placówka Euromedic w Otwocku wyposażona jest w 2 megawoltowe aparaty do teleradioterapii, aparat do brachyterapii HDR, wysokiej klasy tomograf komputerowy oraz sprzęt medyczny do planowania leczenia. Nowoczesne aparaty do radioterapii wyposażone są w unikalny w Polsce 160-listkowy kolimator wielolistkowy, który umożliwia uformowanie terapeutycznej wiązki promieni najbardziej zbliżonej do kształtu naświetlanego guza nowotworowego. Firma Euromedic w Otwocku rozpoczęła świadczenie usług medycznych w kwietniu bieżącego roku. Ośrodek ten jako jedyny z czterech ośrodków radioterapeutycznych Euromedic nie ma podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednakże z uwagi na ogromne potrzeby chorych, mimo braku kontraktu, placówka przyjmuje na własny koszt ubezpieczonych pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, licząc na podpisanie umowy z płatnikiem w przyszłości.


Euromedic jest prekursorem w zakresie nowych rozwiązań radioterapeutycznych oraz diagnostyki obrazowej. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług medycznych w centrach, w których wykonuje się ponad 93 tysięcy frakcji radioterapii rocznie, organizuje cotygodniowe konsultacje online ze specjalistami ośrodka The Methodist Hospital Houston w USA.

W dniu 27 czerwca 2013 roku w Warszawie odbyło się organizowane przez firmę Euromedic International Polska Sp. z o.o. śniadanie prasowe pt.: „Jak przyspieszyć dostęp do nowoczesnej diagnostyki i terapii onkologicznej w Polsce?”. Partnerem spotkania była Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych. W dyskusji w obecności mediów udział wzięli:

  • prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Klatki Piersiowej, Kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
  • prof. dr hab. med. Cezary Szczylik – Kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,
  • dr n. med. Joanna Didkowska reprezentująca Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • dr hab. med. Iwona Gisterek (prof. nadzw.) – Kierownik Międzynarodowego Centrum Onkologii w Koszalinie Euromedic Polska,
  • dr hab. med. Mirosław Dziuk (prof. nadzw.) – Kierownik Mazowieckiego Centrum Medycznego, Pracowni PET/CT Euromedic w Warszawie,
  • Jerzy Gryglewicz – ekspert ochrony zdrowia reprezentujący Uczelnię Łazarskiego,
  • Jacek Gugulski – Prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych,
  • Igor Grzesiak – Członek Zarządu Instytutu Praw Pacjenta Edukacji Zdrowotnej
  • Włodzimierz Nowak – Członek Zarządu Euromedic International Polska Sp. z o.o.
Podczas spotkania podkreślono rolę wczesnej i precyzyjnej diagnostyki oraz rozwój precyzyjnej radioterapii w leczeniu chorób nowotworowych. Uczestnicy spotkania wskazywali na brak wystarczającego zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego w Polsce a zwłaszcza w woj. mazowieckim w odniesieniu do potrzeb wynikających ze stale narastającej liczby pacjentów chorych na nowotwory oraz podkreślili rolę partnerstwa publiczno-prywatnego w zapewnieniu polskim pacjentom onkologicznym dostępu do opieki zgodnej z międzynarodowymi standardami.

Komentarze do: Jak przyspieszyć dostęp do nowoczesnej diagnostyki i terapii onkologicznej w Polsce?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz