Szukaj

Odkrycie biomarkera, który określa prawdopodobieństwo skuteczności terapii przewciwnowotworowej

Podziel się
Komentarze0

Badacz Diether Lambrechts z VIB – KU Leuven, odkrył biomarker, który potencjalnie może przewidzieć, który pacjent osiągnie większe korzyści z leczenia Avastinem (bevacizumab).Jeżeli to odkrycie zostanie potwierdzone, będzie to kolejny krok w kierunku spersonalizowanej medycyny oraz przystosowania terapii Avastinem do indywidualnego pacjenta.

Diether Lambrechts wyjaśnia: Avastin jest bardzo ważnym lekiem przeciwnowotworowym. W dwóch, zakrojonych na szeroką skalę badaniach klinicznych pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki oraz nerki, odkryto pewien wariant w DNA, który identyfikował pacjentów, którzy nie reagowali dobrze na przepisany im tryb leczenia. Dalsze badania w laboratoriach pokazały, że ten wariant – czyli nasz biomarker – był odpowiedzialny za wzrost produkcji pewnej proteiny. Przypuszczaliśmy, że to właśnie ta proteina neutralizuje działanie Avastinu u tych pacjentów.

Jeżeli znaczenie tego markera zostanie klinicznie potwierdzone, będzie można użyć go do odróżniania pacjentów, którzy wyciągną największe korzyści z terapii Avastinem od pacjentów, u których lek nie wywrze odpowiedniego skutku.

Naukowcy mają nadzieję, że tym samym uda się zaoszczędzić pacjentom niepotrzebnej, ciężkiej terapii przeciwnowotworowej, która może być związana z wystąpieniem skutków ubocznych.Biomarkery dla terapii celowanych

Onkolodzy chcą mieć do dyspozycji leki, których działanie ukierunkowane jest na poszczególne nowotwory. Każdy rak charakteryzuje się swoimi własnymi proteinami, które są odpowiedzialne za anormalne zachowanie guza. Terapie celowane, które mają blokować działanie konkretnych protein, mogą w sposób znaczący przedłużyć życie chorych z nowotworem.


Problemem jest to, że rak z innym zestawem protein nie odpowie na terapię, która nie jest przystosowana do tych protein. Dlatego opracowanie biomarkerów dla wszystkich terapii celowanych jest takie ważne.

Przeciwciało jako lek przeciwnowotworowy

Eric Van Cutsem z UZ Leuven wyjaśnia:
Avastin jest terapią celowaną, ale nie ma jeszcze klinicznie potwierdzonych markerów. W praktyce klinicznej, pacjenci z zaawansowanym nowotworem (piersi, nerek, jelita grubego, płuc) już teraz dostają ten lek, jako wsparcie do konwencjonalnej chemioterapii. Avastin neutralizuje „dziki” rozrost naczyń krwionośnych, które wspierają agresywny wzrost guza.

Bieżące badania mają określić, czy bevacizumab jest w stanie zwalczać inne nowotwory.

Warianty DNA

Diether Lambrechts i Bart Claes przyjrzeli się próbkom krwi, które zostały pobrane od pacjentów uczestniczących w dwóch klinicznych badaniach. Pacjenci ci otrzymywali bądź placebo, bądź Avastin, jako dodatek do standardowego leczenia.

Przede wszystkim, naukowcy zauważyli, że genetyczne wariacje w DNA mogły przewidywać jak długo dany pacjent przeżyje, ale w tylko grupie osób zażywającej lek - natomiast nie miały one znaczenia w grupie z placebo.

W ten sposób udało się odkryć wariant, który może przepowiadać skuteczność leczenia Avastinem.

Potrzebne dodatkowe badania

Rezultaty tego badania są ważne, ale nie definitywne. Naukowcy muszą przeprowadzić dodatkowe pogłębione prace, aby potwierdzić te odkrycia naukowo.

Komentarze do: Odkrycie biomarkera, który określa prawdopodobieństwo skuteczności terapii przewciwnowotworowej

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz