Szukaj

Badania nad związkiem raka z chorobą Parkinsona

Podziel się
Komentarze0

Doświadczenia, w których wykorzystano bazę genealogiczną oraz stanowy Rejestr Nowotworów Utah w celu zbadania zależności między chorobą Parkinsona (CP) i rakiem, wskazują na zwiększone ryzyko zachorowania na raka prostaty i czerniaka u chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin. Wyniki analiz opublikowano w serwisie Archives of Neurology."Rozpoznanie genetycznego związku między CP i rakiem jest kluczem do zrozumienia podstawowych zmian patofizjologicznych w przypadku obu chorób. Uchwycenie tej zależności może pozwolić lekarzom na właściwą ocenę ryzyka wystąpienia raka u pacjentów z CP, a także może mieć wpływ na poradnictwo dla krewnych pacjentów", zauważają autorzy badań.

Doktor Seth A. Kareus oraz jego współpracownicy z Uniwersytetu Utah w Salt Lake City, oszacowali ryzyko względne raka u osób z CP wymienioną w akcie zgonu, a także u ich krewnych. W badaniu uwzględniono przypadki 2 998 pacjentów, u których w latach 1904-2008 śmierć spowodowana była CP, a także dane z Rejestru Nowotworów w Utah, dotyczące 100 817 przypadków pacjentów z rozpoznaniem raka.

Aby potwierdzić zaobserwowane zależności, naukowcy oszacowali ryzyko względne śmierci z powodu CP u pacjentów z rozpoznaniem czerniaka oraz raka prostaty, a także bliskich tych osób.


Znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia raka prostaty zaobserwowano u chorych na CP, jak również wśród ich krewnych. Z drugiej strony odnotowano także zwiększone ryzyko wystąpienia CP w 22 147 przypadkach chorych na raka prostaty i ich rodzin, jak wynika z analizy.

Ponadto badania wykazały, że znacznie podwyższone ryzyko czerniaka zachodziło zarówno u chorych na CP jak również ich krewnych. Z kolei znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia CP stwierdzono w 7 841 przypadkach chorych na czerniaka i ich rodzin.

Wśród zmarłych osób z CP, naukowcy zaobserwowali 48 przypadków wystąpienia czerniaka. Szacunkowe ryzyko względne wystąpienia czerniaka u zmarłych chorych na CP, wyniosło 1,95; natomiast ryzyko względne zgonu z powodu CP u pacjentów z czerniakiem wyniosło 1,65.

Badacze odkryli również 212 przypadków wystąpienia raka prostaty u zmarłych chorych na CP (ryzyko względne - 1,71), oraz  podwyższone ryzyko śmierci z powodu CP u pacjentów z rakiem prostaty (ryzyko względne - 1,39).

"Tak więc, dane te zdecydowanie sugerują znaczne genetyczne ryzyko współwystępowania różnych rodzajów nowotworów oraz chorób neurodegeneracyjnych. [...] Przeprowadzone badania dostarczają podwalin przyszłemu, dokładnemu określeniu charakteru współwystępowania zmienności genetycznej prowadzącej do neurodegeneracji u jednych osób, a raka skóry lub prostaty u innych. Doświadczenia te mogą również wpływać na prowadzenie badań przesiewowych w kierunku obu tych nowotworów", podsumowują autorzy.

Komentarze do: Badania nad związkiem raka z chorobą Parkinsona

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz