Szukaj

Jak kształtuje się charakter i osobowość dziecka?

Podziel się
Komentarze0

Odkrywanie charakteru dziecka jest procesem etapowym odbywającym się pomiędzy 1 a 3 rokiem życia malucha. Oczywiście już we wcześniejszym czasie możemy zaobserwować różne zachowania i reakcje dziecka na określone bodźce, jednak po pierwszym roku życia zaczyna się kształtować osobowość.W drugim roku życia malca łączy już silna więź z osobami dobrze mu znanymi. Osoby obce przyjmowane są z lekką nieufnością bądź strachem. Kolejny rok wiąże się już z większą swobodą jeżeli chodzi o kontakty z nieznajomymi. Często zauważyć to można zwłaszcza u tych dzieci, które uczęszczają do żłobka. W tym trzecim roku życia dziecka w znacznym stopniu dochodzi do rozwoju poczucia własności, które początkowo jest tak silne, iż maluchy chcą mieć wszystko na wyłączność.

Takie kształtowanie się osobowości dziecka stanowi dla rodziców nie lada wyzwanie. Muszą oni w sposób rozsądny określić wszelkie granice swobody malucha, które on z uporem będzie się starał poszerzać.

Własne zdanie dziecka

Przejawianie temperamentu dziecka odbywa się między 1 a 3 rokiem życia. Nawet w wypadku bardzo spokojnych i cichych maluchów możemy w tym okresie zaobserwować wyrażanie swojego zdania. Często mamy wtedy do czynienia z różnego rodzaju humorami dziecka. Oczywiście każdy malec zachowuję się inaczej w określonych sytuacjach, jednakże zadaniem rodziców jest przede wszystkim wpływanie na kształtowanie się pożądanych reakcji. Uwaga i zainteresowanie osób najbliższych dziecku stanowi istotny element w kształtowaniu się jego osobowości, a także wpływa na poczucie wartości malca. Gdy dziecko czuje, że jego życzenia i prośby są przez rodziców uwzględniane w większym stopniu jest gotowe respektować także oczekiwania innych ludzi. By dziecko mogło zachować odpowiednią równowagę emocjonalną konieczne jest okazywanie mu miłości i zaufania. Ważne jest by pokazywać na własnym przykładzie normy społecznych zachowań, bo w ten sposób można nauczyć malca odpowiedniego zachowania się względem innych ludzi.


Kształtowanie się niezależności dziecka

W 18 miesiącu życia malec zaczyna pokazywać swoją indywidualność. Można zauważyć często pojawiający się w wyrażeniach dziecka zaimek „ja”. Dość dużą przyjemnością okazuje się być przeglądanie w lustrze. Dodatkowo maluch zacznie angażować się w sprawy dotyczące jego osoby. Istotne w takich sytuacjach jest branie pod uwagę woli dziecka określając przy tym stosowne granice, które nie mogą zostać przekroczone.

Jak wyznaczać granice?


Jak wiadomo wychowanie dziecka jest dla rodziców nie lada wyzwaniem. Okazuje się być często zadaniem bardzo trudnym i nieprzyjemnym. Bardzo ważne jest jednak konsekwentne prezentowanie postaw tolerancji i miłości, które powinny być połączone z dyscypliną i sprawiedliwością. Dzieci powinny przede wszystkim wiedzieć jakie formy zachowań są akceptowane w społeczeństwie. Między 2 a 3 rokiem życia cierpliwość rodziców jest narażona na wiele prób. Najważniejsze jest wtedy określenie granic, których dziecko nie może przekroczyć. Między 18 miesiącem a 3 rokiem życia spotykamy się często z próbą podkreślenia swojej pozycji przez dziecko, która objawia się poprzez używanie słowa „nie”. Do czynienia mamy wtedy z różnego rodzaju scenami krzyku i płaczu, którym w żadnym wypadku nie powinniśmy ulegać, gdyż w ten sposób dziecko uczy się utrwalać takie zachowania. Ważne jest także odpowiednie słuchanie próśb dziecka. Nie należy zawsze tylko odmawiać. W sytuacji gdy dziecko przedstawi rozsądną propozycję, należy wziąć ją pod uwagę.

Komentarze do: Jak kształtuje się charakter i osobowość dziecka?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz