Szukaj

Kurcz

Podziel się
Komentarze0

Kurczami nazywamy nieoczekiwane skrócenie włókien mięśnia (mięśni gładkich lub szkieletowych poprzecznie prążkowanych), występujące pod wpływem działania różnych bodźców (stres, uraz, bodziec cieplny, przemęczenie fizyczne, długotrwała wędrówka piesza, wspinaczka czy jazda na nartach), zaburzeń metabolicznych, w następstwie najczęściej niedotlenienia i niedoboru potasu. Powodują one zwiększenie napięcia włókien mięśniowych, uczucie bólu i zaburzenia ruchomości. Niedobory te pogłębiają się w wyniku np. nadmiernego pocenia się oraz przyjmowania leków moczopędnych. Warto wiedzieć, że niedobór potasu 4-krotnie, a niedobór magnezu 10-krotnie zwiększa ryzyko tzw. nagłej śmierci sercowej.

Kurcze gorączkowe u dzieci nie zagrażają życiu. Spróbuj obniżyć gorączkę przez zastosowanie zimnych okładów. Jeżeli dziecko ma mniej niż 18 miesięcy, a kurcz mięśni trwa dłużej niż pięć minut, wezwać pogotowie ratunkowe.

Ochroń dziecko przed skaleczeniem, usuwając wszystko, czym mogłoby się skaleczyć. Nie trzymaj go mocno, nie wsuwaj mu niczego na siłę między zęby. Pozwól dziecku wyspać się po napadzie.

Wyróżniamy:
  • kurcze mięśni karku- powodują ograniczenie ruchomości karku, skłonów głowy, zwłaszcza ku przodowi, wraz z promieniowaniem bólu do okolicy potylicy,
  • kurcze mięśni grzbietu, zwłaszcza grup przykręgosłupowych, warunkują bolesne ograniczenie ruchomości określonej części kręgosłupa,
  • kurcze "tężyczkowe" (występujące przy niedoborze wapnia) mięśni stawu nadgarstkowo-promieniowego i stawów śródręczno-paliczkowych powodują zgięcie w wyżej wymienionych stawach z przywiedzeniem kciuka, dając obraz tzw. ręki położnika.

Objawy ze strony mięśni poprzecznie prążko­wanych, zwanych potocznie szkieletowymi:
W zależności od umiejscowienia mogą one powodo­wać bolesny wzrost napięcia określonego mięśnia (lub grupy mięśni), zmianę kształtu danej okolicy ciała oraz upośledzenie sprawności ruchowej danej części układu ruchu, np.;
  • kurcze mięśni głośni - ból krtani oraz duszność wy­nikająca z „zamknięcia" światła krtani, któremu towarzyszy bezgłos lub chrypka i uczucie istnienia przeszkody w górnych drogach oddechowych,
  • kurcze mięśni kończyn górnych - wyzwalają po­dobne objawy i dolegliwości, jak kurcze mięśni kończyn dolnych, z upośledzeniem ich sprawno­ści oraz ruchomości w odpowiednich stawach,
  • kurcze mięśni kończyn dolnych - wzmożenie na­pięcia tych mięśni i np. ból łydek oraz upośledze­nie chodzenia, wspinaczki, pływania,
  • kurcze mięśni ud czy pośladków - podobne obja­wy, lecz z upośledzeniem sprawności ruchowej w stawach biodrowych, a tym samym w stawach kolanowych i podudzi.

Komentarze do: Kurcz

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz