Szukaj

Neuropatia

Podziel się
Komentarze0

Uszkodzenie nerwów obwodowych jest najczęstszą przyczyną zaburzeń czucia. Obszar występowania tych zaburzeń jest ściśle ograniczony do zakresu unerwienia danego nerwu lub nerwów. Już nawet bardzo niewielkie, trudne do wykrycia za pomocą powszechnie stosowanych metod badania, uszkodzenie nerwu obwodowego może spowodować zaburzenia czucia w postaci bólu, przeczulicy lub parestezji.

Inne nazwy choroby: Uszkodzenie nerwów obwodowych;
Objawy

Ponieważ większość nerwów obwodowych zawiera w sobie zarówno włókna czuciowe, jak i ruchowe, objawem ich uszkodzenia są nie tylko zaburzenia czucia, ale również objawy ruchowe. Mrowienie stóp i dłoni. Części ciała stają się bolesne przy dotyku, często zanika czucie drgań. Brak zwykłych odruchów. Występuje osłabienie mięśni., aż do zupełnego porażenia, unerwianych przez nerw. Pozbawione impulsów nerwowych mięśnie ulegają stopniowemu zanikowi. Niektóre nerwy obwodowe zawierają również dużą liczbę włókien autonomicznych, co powoduje, że ich uszkodzenie objawia się zaburzeniami potliwości, zabarwienia ucieplenia oraz wyglądu skóry.


Uszkodzenie nerwów może dotyczyć pojedynczego nerwu (mononeuropatia) lub wielu nerwów obwodowych (polineuropatia).

Przyczyny

Zapalenie nerwów na skutek zakażenia bakteriami, wirusami i innymi zarazkami. Przyczyną niezapalnych schorzeń nerwów obwodowych mogą być:
  • alkoholizm,
  • zatrucie chemiczne, na przykład talem (przemysł przeróbki metali, trucizny na szczury), arsenem (środki ochrony roślin), ołowiem (produkcja farb, przemysł metalowy, wyrób akumulatorów),
  • niektóre leki,
  • powikłania cukrzycy,
  • choroby wątroby i nerek,
  • zaburzenia hormonalne,
  • zaburzenia przemiany materii.
Ryzyko zachorowania

Wymienione na pierwszych czterech miejscach pozycje stanowią prawie trzy czwarte przyczyn wszystkich schorzeń nerwów obwodowych. Choroby te występują rzadko u dzieci i młodzieży.

Możliwe następstwa i powikłania

Większość uszkodzeń w wyniku chorób nerwów obwodowych powstaje na skutek zmniejszenia się odczuwania temperatury i bólu: głębokie rany i zmiany chorobowe, które nie zostają dostrzeżone, ponieważ nie odczuwa się przy nich sygnałów w postaci bólu.

Komentarze do: Neuropatia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz