Szukaj

Wspólny punkt widzenia pacjentów i Narodowego Funduszu Zdrowia

Podziel się
Komentarze0

Z ostatniego badania CBOS wynika, że najmocniejszą stroną polskiego systemu ochrony zdrowia jest dostępność usług lekarzy pierwszego kontaktu. Najgorzej pacjenci ocenili dostępność do lekarzy specjalistów i do badań diagnostycznych. Jednocześnie Centrala NFZ opublikowała sprawozdanie ze swojej działalności za IV kw. roku 2011, z którego wynika, że odczucia pacjentów potwierdzają dane przedstawione przez Fundusz.


Dane przedstawione przez NFZ wskazują, że podstawą systemu ochrony zdrowia jest nadal podstawowa opieka zdrowotna. Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów jest możliwa jedynie poprzez wzmacnianie POZ poprzez zwiększanie kompetencji lekarzy rodzinnych skorelowane ze  zwiększaniem nakładów finansowych.

Z danych tych wynika, że w roku 2011 lekarze podstawowej opieki zdrowotnej  udzielili łącznie 139.799.750 porad (w tym samym okresie roku ubiegłego 71.023.902), odbyli 1.957.924 wizyt domowych (1.026.958) i udzielili 342.881 patronaży (159.745).

Wykonano również 1.714.635 badań bilansowych oraz 4.199.009 szczepień ochronnych dzieci i młodzieży.

Na podstawie otrzymanych danych pielęgniarki poz odbyły łącznie 28.366.365 wizyt, natomiast położne poz odbyły 2.313.406 wizyt.

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wykonały testy do badań bilansowych u 3.565.923 uczniów i przeprowadziły 2.233.218 badań przesiewowych.


Łączna ilość zdarzeń medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej wyniosła 184 493 111. W rzeczywistości ilość ta przekracza prawdopodobnie 200 milionów ponieważ znaczny ich odsetek nie został w statystyce uwzględniony z powodu błędnego okodowania.

W analizowanym przez NFZ okresie ilość udzielonych świadczeń przez lekarzy specjalistów i przez szpitale pozostawała na tym samym poziomie. W 2011 roku lekarze specjaliści udzielili 77.843.738 porad . W roku poprzednim  77.456.422. Szpitale w roku 2011 wykonały 8.128.236 świadczeń a roku poprzednim 7.480.014. Badanie CBOS wskazuje natomiast, że w ocenie społecznej najsłabszą stroną państwowej opieki zdrowotnej jest dostępność usług lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych - zarówno jeśli chodzi o czas oczekiwania, lokalizację zakładów świadczących takie usługi, jak i o dogodną godzinę wizyty, np. po pracy czy szkole.

„Z analizy CBOS i danych z Centrali NFZ wynika, że medycyna rodzinna jest nadal w dobrej kondycji - zasługuje zatem na szczególne miejsce w całym systemie zdrowotnym, ponieważ spełnia oczekiwania Polaków i zgodnie z danymi statystycznymi ciągle wzrasta jej poziom. Zawsze będę to przypominać, że lekarz rodzinny, to osoba która zabezpiecza w ponad 80 % potrzeby zdrowotne swoich pacjentów, więc wzorując się na ostatnich  przemianach w sektorze zdrowia w Ameryce chciałabym, abyśmy i my jak najszybciej powrócili do reform z lat 90-tych, których założeniem było wprowadzenie instytucji lekarza rodzinnego-koordynatora systemu. Ostatnio mówi się też w naszym sektorze o wzroście specjalizacji priorytetowych, to dobrze, ale mam taki apel: nie zapominajmy w tym miejscu o medycynie rodzinnej.“ - komentuje doktor Bożena Janicka prezes PPOZ.

Komentarze do: Wspólny punkt widzenia pacjentów i Narodowego Funduszu Zdrowia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz