Szukaj

Pacjencie! Czy wiesz jakie prawa Ci przysługują?

Podziel się
Komentarze0

Niemiecka służba zdrowia należy do jednej z zapewniających najlepszą opiekę medyczną na świecie. W tamtejszym systemie prawodawczym nie istnieje jeden akt, regulujący sytuację prawną pacjentów. Na terenie całego kraju obowiązuje ubezpieczenie obowiązkowe lub dobrowolne, od którego zależy charakter otrzymywanych usług.

Pacjencie! Czy wiesz jakie prawa Ci przysługują?


Rola pacjentów w profilaktyce zdrowotnej uległa zmianie. Nie są oni tylko chorymi lecz także świadomymi obywatelami płacącymi składki. Dzięki kodeksowi praw pacjenta rząd Niemiec chce wzmocnić pozycję osób leczonych.

Większość pacjentów zastanawia się jakie przysługują im prawa podczas wizyty u lekarza:

  • Czy lekarz musi informować o dodatkowych kosztach związanych z wizytą?
  • Co  można zrobić w przypadku błędu lekarskiego?

Na szczęście w tym roku ukazał się kodeks praw pacjenta. Zawarte są w nim także nowe prawa między pacjentami a lekarzami. Oto niektóre z praw pacjentów:

  • Lekarze są zobligowani do zachowania wszystkich ważnych informacji o terapii pacjenta, przez okres 10 lat w formacie tradycyjnego pliku lub w postaci elektronicznej; sam pacjent zaś ma możliwość wglądu do swojej dokumentacji.
  • W szczególnych przypadkach lekarz może odmówić wglądu pacjenta do akt, jeżeli jest to uzasadnione uzasadnione (np. gdy informacje zawarte w aktach mogą mieć negatywny wpływ na życie pacjenta). Może to dotyczyć  pacjentów cierpiących na depresję, ponieważ w ich przypadku stwierdzenie choroby trwa bardzo długo, a wgląd do akt mógłby pogorszyć stan chorego.

1. Obowiązek informacyjny lekarza

Lekarz ma obowiązek informować swoich pacjentów przed rozpoczęciem ich leczenia. Pacjenci muszą także wiedzieć wszystko o postawionej diagnozie i o planowanych metodach leczenia. Także w przypadku błędu lekarskiego chory powinien zostać poinformowany, ale tylko wówczas, gdy sam o to pyta bądź gdy istnieje zagrożenie życia pacjenta.

2. Ciężar błędu lekarskiego

Przy tego typu błędach należy jak najszybciej powiadomić pacjenta o zaistniałej sytuacji, szczególnie, gdy stanowi to zagrożenie życia chorego. Ciężar błędów lekarskich bywa zróżnicowany. Coraz częściej słyszy się o zostawionych nożycach w brzuchu pacjenta podczas operacji, czy chustach chirurgicznych. By uniknąć ryzyko śmierci pacjenta i tym samym prawnych konsekwencji, należy udzielić choremu bezzwłocznie informacji o zaistniałej sytuacji. lekarz i pacjent

3. Informacja o opłatach

Lekarz powinien poinformować pacjenta na piśmie o dodatkowych kosztach związanych z leczeniem. Kasa chorych nie zapłaci za zabiegi dentystyczne, bądź za operacje plastyczne.

Nowe założenia w służbie zdrowia

Nowe założenia wzmacniają rolę pacjentów i stawiają ich na wyższym szczeblu hierarchii niż służbę zdrowia. Prawa ubezpieczonych zostaną zmienione z korzystnym efektem dla nich samych, a sami pacjenci otrzymają uprawnienia do:

  • Nieograniczony dostęp do swojej dokumentacji medycznej. Lekarze będą musieli omawiać z pacjentami terapie i ryzyko z nimi związane. W związku z tym chorzy będą mieli prawo świadomie decydować o podejmowanych wobec nich świadczeniach.
  • Lekarze i kasy chorych muszą dokumentować wszystkie błędy w postępowaniu medycznym. W sytuacji poważnych błędów (niezrozumiałego leczenia) lekarz będzie musiał udowodnić, że zrobił wszystko prawidłowo.
  • Jeśli udowodniony zostanie błąd w sztuce lekarskiej, koszty leczenia poniesie lekarz, w wyjątkowym wypadku również koszt odszkodowania. Ma to być możliwe dzięki lepszej dokumentacji (będącej dowodem w sprawach procesowych).
  • Kasy chorych będą musiały rozpatrzyć wniosek pacjenta co do świadczeń lub specjalnej terapii w przeciągu trzech tygodni. Jeśli w tym czasie pacjent nie dostanie odpowiedzi, to wniosek może uznać za rozpatrzony pozytywnie.

Komentarze do: Pacjencie! Czy wiesz jakie prawa Ci przysługują?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz