Szukaj

Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych

Podziel się
Komentarze0

Tak naprawdę codziennie narażeni jesteśmy na jakieś niebezpieczeństwo, a jednym z nich jest np. strata pracy. Co jeśli wówczas zachorujemy? Co dzieje się z naszym ubezpieczeniem? O to kilka przydanych informacji.

Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych

Podstawą prawną do regulacji kwestii ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 67 ust. 4). Tak więc, bezrobotni również mają obowiązek ubezpieczyć się. Oczywiście konieczny jest to tego status bezrobotnego, który otrzymuje się tuż po zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy.

Jak wygląda sytuacja bezrobotnego?

Bezrobotnym stajemy się w sytuacji, kiedy zostajemy zwolnieni z pracy, utracimy prawo do renty, bądź zakończymy urlop macierzyński lub wychowawczy. Od tego momentu przez 30 dni zachowujemy jeszcze prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Co dalej?

Jeżeli po upływie 30 dni nie będziemy posiadać innego tytułu do ubezpieczenia np. nie zostaniemy ponownie zatrudnieni, wówczas możemy samodzielnie opłacić ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Inaczej natomiast wyglądają procedury w przypadku uzyskania statusu bezrobotnego. Z chwilą przejścia na bezrobocie objęci zostajemy przez urząd ubezpieczeniem zdrowotnym. Prawo, a właściwie i obowiązek do niego posiadamy przez cały okres pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych. Opłatę za ubezpieczenie wnosi Urząd Pracy, oczywiście tylko w przypadku, kiedy nie istnieje inna możliwość, na podstawie której osoba mogłaby zostać objęta ubezpieczeniem.

W przypadku utracenia statusu osoby bezrobotnej przysługuje nam 30 dni, w trakcie których zachowujemy jeszcze prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpiecz członków rodziny!

Warto również pamiętać, że będąc pod ubezpieczonym samodzielnie czy to przez Urząd Pracy, możemy również zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny. Za takowych uważa się małżonka, krewnych wstępnych (rodziców, dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dzieci.

W przypadku dzieci bierze się pod uwagę dziecko własne, małżonka, przysposobione, wnuka, a także dziecko funkcjonujące w ramach rodziny zastępczej do ukończenia przez niego 18 roku życia. W sytuacji jednak, w której dziecko o osiągnięciu pełnoletności nadal kontynuuje naukę, wówczas można również objąć je ubezpieczeniem, jednak jedynie do 26 roku życia. Po tym czasie, jeśli osoba nie posiada innej możliwości do ubezpieczenia, konieczne jest zgłoszenie się na uczelnię, której zadaniem jest zgłoszenie do ubezpieczenia.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Prawo do 30-dniowego okresu ubezpieczenia nie przysługuje nam po ustaniu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia a także po zaprzestaniu opłacania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku posiadaczy gruntów rolnych po zaprzestaniu opłacania składek w KRUS 30-dniowy okres ubezpieczenia jak najbardziej obowiązuje.

W sytuacji gdy bezrobotny nie stawia się na wezwania urzędu oraz nie zamierza szukać pracy stosuje się wobec niego sankcje w postaci zawieszenia opłacania składek na 3 miesiące. Jest to konieczne, gdyż bezrobotni rejestrują się w pośredniakach tylko ze względu na opiekę medyczną, a nie z realnej chęci znalezienia pracy. Teoretycznie rejestracja w Urzędzie Pracy nie zwalania bezrobotnego z obowiązku poszukiwania pracy, tak więc musi on zgłaszać się w urzędzie w określonych dniach.

Aktualna sytuacja bezrobotnych w związku z ubezpieczeniami jest całkiem dobra, jednak Minister Pracy zapowiada szykujące się zmiany, które mogą nastąpić w całkiem niedalekiej przyszłości i nie będą one raczej zadowalające dla osób bez pracy.

Komentarze do: Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz