Szukaj

Wpływ zawodu na stan pamięci w podeszłym wieku

Podziel się
Komentarze0

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu sugerują, że osoby wykonujące zawody umysłowe, takie jak prawnik czy projektant graficzny, mogą mieć mniejsze problemy z pamięcią w podeszłym wieku.

Eksperyment przeprowadzony na ponad tysięcznej grupie osób w wieku 70 lat wykazał, że osoby, które wykonywały zawody związane z pracą umysłową radziły sobie lepiej w testach pamięciowych i wymagających logicznego myślenia.

Grupa badaczy planuje więcej eksperymentów mających na celu zbadanie, jak tryb życia i praca wpływają na zdolności poznawcze.

Ochronne działanie pracy umysłowej

Ochotnicy biorący udział w badaniach, oprócz wypełnienia kwestionariusza dotyczącego ich pracy zawodowej, musieli również rozwiązać zadania sprawdzające pamięć, szybkość przetwarzania informacji i ogólne zdolności intelektualne. Wyniki pokazały, że osoby, których zawody wymagały pracy z ludźmi i informacjami w postaci danych lub faktów, osiągały lepsze wyniki w testach na logiczne myślenie i pamięć niż ci, których zawody nie wymagały aż tak dużego wysiłku intelektualnego.

- Nasze odkrycia pomogły wskazać zawody, które wspomagają zachowanie lepszej pamięci w podeszłym wieku - powiedział dr Alan Gow, przewodniczący grupy badaczy z Uniwersytetu Heriot-Watt.

Dodał również, że ludzie z większymi zdolnościami poznawczymi częściej wykonują bardziej złożone i skomplikowane zawody, jednak wciąż nie ma dowodu na to, że czynnik ten wpływa znacząco na naszą pamięć w starszym wieku.

Czynniki fizjologiczne

Przeprowadzone badania nie brały pod uwagę czynników fizjologicznych mających wpływ na naszą pamięć. Istnieje bowiem, coraz więcej badań zajmujących się ich wpływem na zdrowie mózgu.

- Utrzymywanie aktywności umysłowej jak i różne rodzaje wykonywanej pracy mogą być pomocne. Należy wziąć jednak pod uwagę to, że przeprowadzone badanie wskazuje na niewielki związek między wykonywanym zawodem a stanem pamięci w późniejszym okresie życia. Nie daje nam ono dowodów na to, że wybrany przez nas zawód ma bezpośredni wpływ na jakość pamięci - powiedział dr Simon Ridley, kierownik badań nad Alzheimerem w Wielkiej Brytanii.

Paulina Osowska

Komentarze do: Wpływ zawodu na stan pamięci w podeszłym wieku

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz