Szukaj

Uzależnienie od narkotyków ma także twarz… kobiety

Podziel się
Komentarze0

Trzy z nich - Marta Gaszyńska, Emilia Kwiecińska i Marzena Żelazo - są bohaterkami graffiti Dariusza Paczkowskiego, które powstaje z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Substancji Psychoaktywnych. W ramach solidarności uzależnionymi, na graffiti występują także dr Karina Chmielewska z IPIN, Kasia Malinowska - Sempruch z Global Drug Policy program OSI, poseł Marek Balicki, muzyk Tomasz Lipiński i prof. Wiktor Osiatyński.Na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i Al. Prymasa Tysiąclecia powstaje graffiti poświęcone problematyce związanej z polskim prawem narkotykowym. Oficjalne zakończenie prac nad muralem odbędzie się 24 czerwca o 13:00.
Przewodnim hasłem graffiti jest: LECZYĆ ZAMIAST KARAĆ. Jego koncepcja oraz kształt powstawały w ramach warsztatów i zostały stworzone przez osoby uzależnione, pod okiem Dariusza Paczkowskiego z grupy 3fala.art.pl, który jest też autorem projektu.

Jak mówi Marta Gaszyńska, ze Stowarzyszenia JUMP 93, które właśnie realizowało projekt - Tematyka graffiti bezpośrednio nawiązuje do art. 62.1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, który nakazuje karać każdego za posiadanie każdej ilości narkotyku nawet na karę do 3 lat więzienia. Jako uzależniona, znam problem i myślę, że należy wykorzystać każdą okazję by mówić o tym, że ten zapis należy zmienić, stąd mój udział w projekcie -
Taki zapis (wprowadzony w 2000 roku) najczęściej bowiem uderza w osoby młode, eksperymentujące z narkotykami oraz osoby uzależnione. W efekcie, w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano wzrost karalności przede wszystkim wśród osób posiadających narkotyki na własny użytek (najczęściej były to narkotyki w  ilościach od 0,3 do 3 gramów), podczas gdy wpływ na wykrywalność poważnych przestępstw narkotykowych był znikomy (Polska przy tak restrykcyjnym prawodawstwie należy jednocześnie do czołowych producentów amfetaminy w Europie). Te nieskuteczne zapisy prawa rocznie kosztują polskie państwo 80 milionów złotych. Kasia Malinowska – Sempruch, dyrektor Global Drug Policy program OSI,  która pojawiła się jako jedna z solidarnych z uzależnionymi dodaje- Fragment polskiej ustawy dotyczący karania za posiadanie narkotyków jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Traktuje tak samo osobę uzależnioną, jak dilera – tymczasem wiadomo, że uzależniony zawsze będzie przy sobie miał narkotyk. Pytanie więc: czy uzależnienie, które jest chorobą wyleczy więzienie? Nie. W więzieniu może się ono niestety jedynie pogłębić.Choć od długiego już czasu trwa debata publiczna nad koniecznością zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zmiana ta nie następuje.

Tymczasem, dowodem na skuteczność innych zapisów prawa jest jedna z bohaterek graffiti, Marzena Żelazo  –Wzięłam udział w tym graffiti i zdecydowałam się pokazać tam własną twarz, ponieważ w moim przekonaniu obecna ustawa przynosi więcej szkody niż korzyści. Moje życie to świadectwo tego, że z uzależnienia można wyjść dzięki leczeniu, edukacji, a nie dzięki penalizacji. Mam szczęście, że za moich czasów kiedy jeszcze „brałam”, prawo nie było tak restrykcyjne – dodaje.


Powstanie graffiti było możliwe dzięki zgodzie Zarządu Dróg Miejskich oraz współpracy z festiwalem Street Art Doping.

26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi

W 1987 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało o obchodzeniu 26 czerwca jako Dnia Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Substancji Psychoaktywnych. W ten sposób Zgromadzenie wyraziło swoją determinację w zakresie wzmocnienia działań i współpracy na rzecz uwolnienia międzynarodowej społeczności od problemu nadużywania środków odurzających i leków.

AUTOR GRAFFITI

Dariusz Paczkowski (urodzony 1971 rok). Prowadzi warsztaty artystyczne w Polsce i na świecie. Artysta graffiti i sztuki ulicy. Projektuje i wycina szablony, które są artystycznym komentarzem rzeczywistości. Jest uczestnikiem i współtwórcą wielu wydarzeń artystycznych, happeningowych i parateatralnych.  W 2001 roku nagrodzony za pracę na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi przez australijską Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej „Polcul”. W 2010 nagrodzony przez Centrum Aktywności Lokalnej w Konkursie im. Heleny Radlińskiej  dla Animatorów Społecznych. W latach 80. Aktywista Ruchu „Wolność i Pokój”, założyciel Frontu Wyzwolenia Zwierząt oraz grupy 3fala.art.pl. Współzałożyciel grupy antynazistowskiej (GAN) i Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Absolwent Akademii Innowatorów Społecznych.

ORGANIZATORZY

STOWARZYSZENIE JUMP 93 działa w obszarze pomocy osobom uzależnionym od narkotyków. Jego celem jest działalność na rzecz obrony praw osób uzależnionych w zgodzie z hasłem „Leczyć zamiast karać”, promowanie zrównoważonego i zintegrowanego podejścia w terapii - idee łączenia metod medycznych i psychoterapeutycznych,  redukcji szkód oraz strategii abstynencyjnych.


Stowarzyszenie zostało założone i jest prowadzone przez osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych obecnie będące w terapii lub już wolne od nałogu. Jest organizacją zrzeszającą dwie kategorie członków: liczniejsza - osoby leczące się substytucyjnie oraz specjalistów - osoby związane z pomocą uzależnionym oraz promowaniem idei i celów Stowarzyszenia. Nazwa nawiązuje do pierwszej w Polsce organizacji pacjentów substytucyjnych 'NOWA DROGA' im. Z. Thilego, działającej przy IPIN w Warszawie, w latach 93-95.  JUMP 93 wspiera sprawdzone w świecie metody pomocy osobom uzależnionym.

STREET ART DOPING
to akcja, która w 2009 roku zmieniła oblicze miasta i spojrzenie na street art. Jak mówią organizatorzy, Fundacja do Dzieła!: - Chcemy ożywić szarobure brudne ściany, chcemy dodać Warszawie kolorów, chcemy mieć sztukę na wyciągnięcie ręki.

Udało im się zrealizować wszystkie te założenia, a na ulicach Warszawy ciągle oglądamy ubiegłoroczne realizacje street artowe na wysokim poziomie. Zaczęli od siedmiu realizacji, ale na tym nie poprzestali - Street Art Doping stał się imprezą cykliczną. W tym roku festiwal odbywa się już po raz drugi i po tej edycji również pozostanie coś więcej niż wspomnienia - znaczące, artystyczne zmiany w tkance miejskiej. Impuls do organizacji przedsięwzięcia dał Zarząd Dróg Miejskich, przekazując na street artowe murale swoje przestrzenie i jest nadal partnerem festiwalu.

PARTNER
Polska Sieć ds. Polityki Narkotykowej
SPONSOR:  Hungarian Civil Liberties Union   
Hungarian Civil Liberties Union jest węgierską organizacją pozarządową, działającą non-profit na arenie międzynarodowej. Organizacja została założona w Budapeszcie w 1994 roku. Programy HCLU zakładają reformę prawa oraz legalną obronę interesów publicznych organizacji pozarządowych na Węgrzech.

Do jej głównych celów programowych można zaliczyć promocję fundamentalnych praw człowieka oraz zasad zawartych w konwencjach międzynarodowych. Działania programów HCLU rozciągają się na obszar krajów Centralnej i Wschodniej Europy oraz skupiają się respektowaniu praw pacjenta, prawa do aborcji i eutanazji, praw do wolności słowa, prawa do partycypacji w procesie legislacyjnym (reprezentacja  organizacji pozarządowych w Parlamencie) oraz na wprowadzeniu racjonalnej polityki narkotykowej. Obecnie z ramach działań HCLU funkcjonują programy promujące zmianę i monitorowanie polityki narkotykowej w krajach europejskich, programy pomocy prawnej oraz programy edukacyjne. Głównym celem projektu European Drug Policy Initiative jest podniesienie świadomości społecznej na temat potrzeby reformy polityki narkotykowej w Europie poprzez dostarczenie technicznego wsparcia i rozwijanie wśród lokalnych organizacji pozarządowych umiejętności współpracy z mediami.

Z pomocą lokalnych organizacji i zatrudnionych koordynatorów, projekt wspiera długoterminowe działania na rzecz reformy w 9 krajach (Bułgaria, Węgry, Dania, Czechy, Polska, Szwecja, Holandia, Serbia i Rumunia), na które składają się badania opinii publicznej na temat społecznego nastawienia do polityki narkotykowej, monitorowanie mediów, tworzenie i uzupełnianie bazy medialnej, przeprowadzanie kampanii społecznych oraz pomoc w tworzeniu materiałów video i stron internetowych. W ramach działań organizacji HCLU planowane jest równocześnie w tym samym dniu-  26 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Solidarności z Osobami Uzależnionymi, zorganizowanie wydarzeń medialnych we wszystkich krajach partycypujących w projekcie European Drug Policy Initiative (Bułgaria, Węgry, Dania, Czechy, Polska, Szwecja, Holandia, Serbia i Rumunia). 

http://drogriporter.hu/en

Komentarze do: Uzależnienie od narkotyków ma także twarz… kobiety

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz