Szukaj

Rynek sprzętu medycznego w Polsce przyspieszy w 2013 r

Podziel się
Komentarze0

Według najnowszego raportu PMR Publications „Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014”, w 2010 r. wartość rynku sprzętu medycznego wzrosła o 5% w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost ten napędzany był przede wszystkim przez import, którego dynamika wyniosła 6%, do wartości 3,9 mld zł.


W 2011 r. rynek powrócił natomiast na ścieżkę bardziej dynamicznego wzrostu – w pierwszej połowie roku import wzrósł o ponad 30%, co pozwala szacować, że dynamika całego rynku sprzętu medycznego w Polsce wyniesie ponad 20%, a jego wartość przekroczy 5 mld zł. Od 2013 r. dynamika wzrostu wartości rynku wyniesie natomiast ponad 25%.

Kończące się fundusze wpłyną na obniżenie dynamiki rynku w 2012 r.

Wzrost o 5% wartości rynku sprzętu medycznego w Polsce w 2010 r. był jednym z najniższych w ostatnich latach. Główną przyczyną tego faktu był globalny kryzys finansowy.

Lekkie osłabienie dynamiki wzrostu w roku 2012 w stosunku do 2011 będzie natomiast wynikiem kończących się środków unijnych (przykładowo, na dzień dzisiejszy wykorzystanych zostało już około 90% środków z RPO). „Jednocześnie przewidujemy, iż od 2013 r. rynek będzie notował wzrosty powyżej 25% rocznie, a dynamika będzie rosła z roku na rok aż do 2016 r., kiedy to został wyznaczony termin ostateczny na dostosowanie zakładów opieki zdrowotnej do wymogów europejskich. Optymistyczne szacunki zakładają, że z racji tych przepisów na sprzęt medyczny ma zostać wydanych 7 mld zł. W naszych prognozach, skorygowanych również o inne czynniki (np. zadłużenie w publicznej opiece zdrowotnej), kumulacja inwestycji nastąpi jednak w latach 2015-2016.” wyjaśnia Monika Stefańczyk, współautorka raportu.


„Jedną z cech rynku sprzętu medycznego w Polsce jest fakt, że polskie firmy skupiają się na stosunkowo prostym sprzęcie, podczas gdy bardziej zaawansowane urządzenia są importowane. Przykładowo, w zakresie działalności eksportowej, polską specjalizacją są meble medyczne, soczewki, oprawki do okularów i pozostałe przyrządy okulistyczne. Stosunkowo dużą część eksportu stanowią również cewniki, kaniule i podobne urządzenia medyczne.” dodaje Agnieszka Skonieczna, współautorka raportu. Polska nie eksportuje lub eksportuje w bardzo małym zakresie aparaturę wykorzystującą promieniowanie alfa, beta lub gamma, aparaturę na promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone, wyposażenie do dializy, tomografy, aparaturę do scyntygrafii oraz stymulatory serca.


Duży potencjał dla rynku aparatów rentgenowskich

Jedną z ważnych grup przeanalizowanych w raporcie są urządzenia rentgenowskie. Potencjał jest ogromny, bo ocenia się, że w Polsce zainstalowanych jest około 11 tys. aparatów analogowych RTG, które będą sukcesywnie ucyfrowiane lub wymieniane na aparaty cyfrowe.

Od 2011 r. testy specjalistyczne aparatów RTG mogą przeprowadzać wyłącznie firmy posiadające akredytacje na zgodność z normą PN-EN ISO 17025. Wcześniej takie testy mogły wykonywać również tylko firmy posiadające upoważnienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Prowadziło to często do sytuacji, w której wybierana była najkorzystniejsza cenowo oferta na testy aparatów RTG, bez brania pod uwagę jakości przeprowadzanych testów. Potwierdzają to wyniki badania NIK przeprowadzonego w 53 szpitalach w Polsce1, według których blisko 88% zakładów nie gwarantowało warunków bezpiecznego stosowania urządzeń RTG oraz ochrony pracowników i pacjentów przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego.

Pomimo tego potencjału, w ciągu ostatnich kilku lat żadnej polski producent nie wykazywał produkcji aparatów wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie (oprócz generatorów promieni rentgenowskich i wysokiego napięcia), według danych GUS. Jednocześnie import urządzeń wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, razem z częściami i akcesoriami, jest jedną z kategorii sprzętu medycznego o największej wartości importu do Polski. W 2010 r. import tej grupy urządzeń był wart prawie 312 mln zł, co stanowiło 7% więcej niż w roku poprzednim.

Komentarze do: Rynek sprzętu medycznego w Polsce przyspieszy w 2013 r

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz