Szukaj

Rak: próba kliniczna przynosi nadzieję

Podziel się
Komentarze0

Próba kliniczna Shiva, która właśnie trwa w Institut Curie w Paryżu, ma na celu przestudiowanie skuteczności medycyny spersonalizowanej w leczeniu raka. Jest to oryginalny projekt, ponieważ ma posłużyć do znalezienia terapii opierającej się jedynie na profilu biologicznym guza, bez brania pod uwagę narządu, w którym się rozwija.Jeżeli próba się powiedzie, to na przykład pacjent dotknięty rakiem płuc będzie mógł skorzystać z terapii celowanej stosowanej dziś przeciwko rakowi piersi.

Próba rozpoczęła się w 2012 i obejmie ok. 800 chorych w sytuacji klęski terapeutycznej.

Dr Christophe Le Tourneau kierujący badaniem Shiva, mówi: - Proponujemy radykalną zmianę terapii. Teraz mamy zwyczaj leczyć raka w zależności od jego położenia. My rozumujemy inaczej. Robimy kartę genetyczną guza pacjenta, niezależnie od tego, jaki byłby to rak, i opieramy nasze decyzje terapeutyczne na anomaliach molekularnych, które odkrywamy w karcie genetycznej nowotworu.


Nie chodzi o wynalezienie nowych leków, ale o lepsze wykorzystanie tych, które już istnieją i które są stosowane w terapiach celowanych.

Takie leczenie jest bardziej precyzyjne niż chemioterapia, ale na tę chwilę mamy zaledwie 20 terapii celowanych. Każda jest stosowana przeciwko konkretnemu nowotworowi, w którym zidentyfikowano anomalię molekularną.

Aby można znaleźć takie anomalie w guzie, pacjenci z próby Shiva poddają się biopsji. Pobrana tkanka jest przechowywana w temperaturze -80 stopni Celsjusza, zanim zabiorą się za nią biolodzy, którzy określą, czy tkanka jest nowotworowa. Następnie naukowcy przeprowadzają sekwencjonowanie DNA guza.

W ten sposób otrzymują kartę genetyczną DNA nowotworowego i porównują ją z kartą genetyczną osób, które nie są dotknięte guzem, określając, czy w nowotworze są anomalie. Ich identyfikacja oznacza, że można posłużyć się leczeniem mierzącym w te anomalie.

Dr Le Tourneau ma nadzieję, że połowa pacjentów objętych próbą Shiva skorzysta z terapii celowanej, która w tym momencie jest stosowana w leczeniu innego raka. Następnie chce porównać skuteczność tej strategii z chemioterapią konwencjonalną. Wyniki Shiva będą znane za dwa lata.

Komentarze do: Rak: próba kliniczna przynosi nadzieję

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz