Szukaj

Prawo w walce z narkotykami

Podziel się
Komentarze0

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z ustawą, posiadanie choćby niewielkiej ilości narkotyków nadal będzie karane. Ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z 1997 r. o tej samej nazwie.Według ustawy, kto posiada niewielką ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Osoba, która posiada narkotyki, podlegać będzie karze pozbawienia wolności do lat 3 lub do lat 5, jeśli miała przy sobie znaczną ilość narkotyków.

Jeśli osoba uzależniona, której zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 5, podda się leczeniu odwykowemu w Zakładzie Opieki Zdrowotnej (ZOZ), prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia. Po nim, uwzględniając wyniki leczenia, prokurator decyduje o dalszym prowadzeniu postępowania albo występuje do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania.


Ustawa określa także sposób finansowania realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz procedurę dotyczącą programów w zakresie przeciwdziałania narkomanii na każdym szczeblu terytorialnym, począwszy od gminy.

Przy premierze utrzymana została Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jako organ koordynacyjno-doradczy. Uszczegółowiono zadania rady.

Komentarze do: Prawo w walce z narkotykami

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz