Szukaj

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

Podziel się
Komentarze0

Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce popiera uzgodnienia Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia ds. opracowania zmian systemu organizacji POZW dniu  15 października 2011 roku odbyło się w Krakowie spotkanie Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Podczas spotkania dyskutowano nad  bieżącymi problemami podstawowej opieki zdrowotnej. Zebranie zakończono wypracowaniem wspólnego stanowiska w sprawie deklaracji, szczepień ochronnych oraz wstępną oceną Zarządzenia Prezesa NFZ na rok 2012.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Praktyki w składzie: doktor Wiesława Fabian – Przewodnicząca Komisji oraz doktor Bożena Janicka [PPOZ], doktor Lidia Klichowicz, doktor Małgorzata Koziarska-Rościszewska, doktor Elżbieta Mizgała, doktor Agata Sławin, doktor Marek Krupowczyk, doktor  Jerzy Rajewski oraz doktor Jacek Krajewski [PZ] i doktor Mirosław Ruciński.


W trakcie spotkania Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce poparł  stanowisko Komisji Praktyki w następujących kwestiach:

1.   KLRwP popiera konieczność prawnego uregulowania problemu deklaracji w poz.
  • Świadczeniobiorca powinien składać deklarację jednoczasowo do świadczeniodawcy i lekarza/pielęgniarki/położnej.
  • Przy rezygnacji z udzielania świadczeń przez lekarza/pielęgniarkę/położną deklaracja pozostaje u świadczeniodawcy i podlega rozliczeniu przez NFZ do czasu złożenia przez Świadczeniobiorcę ponownej deklaracji wyboru.
  • Dotychczas złożone deklaracje wyboru lekarza,  pielęgniarki i położnej u danego Świadczeniodawcy zachowują swoją ważność.


2.  KLRwP popiera dokonanie zmian w zapisach prawnych budzących wątpliwości dotyczących prowadzenia szczepień.

  • Szczepienia ochronne „zalecane” nie są świadczeniami gwarantowanymi w ramach ubezpieczenia i w całości są opłacane przez pacjenta.
  • Umożliwienie wszystkim świadczeniodawcom, w tym Indywidualnym i Grupowym Praktykom Lekarskim zakupu w hurtowniach farmaceutycznych szczepionek i produktów medycznych koniecznych do realizacji usługi medycznej, przy jednoczesnym zakazie obrotu tymi produktami

3.    Dokonano wstępnej oceny Projektu Zarządzenia Prezesa NFZ na rok 2012. Na uwagę zasługuje fakt,  że Zarządzenie zawiera wszystkie dotychczas wprowadzane poprawki oraz wprowadzenie nowego przelicznika finansowego dla okresów wzmożonej zachorowalności na ostre schorzenia dróg oddechowych  (J00 – J22 z wyłączeniem J17) w okresach styczeń , luty , marzec i wrzesień , październik i listopad, począwszy od stycznia 2012

4.    KLRwP przygotuje wystąpienie do Ministra Zdrowia zwracające  uwagę na problem zbyt małego zainteresowania specjalizacją z medycyny rodzinnej. Aktualnie średnia wieku lekarzy pracujących w poz wynosi  powyżej 50 lat. Obecnie już odczuwane są braki kadrowe w poz. Dalsze małe zainteresowanie specjalizacją z medycyny rodzinnej spowoduje problemy z zabezpieczeniem opieki zdrowotnej populacji. Istotnym problemem przy dokonywaniu wyboru specjalizacji jest prawna blokada realizacji innej specjalizacji po medycynie rodzinnej.


Kompromis, zrozumienie problemów, a także wspólnie wypracowane stanowiska oraz poparcie Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest wyrazem poparcia dla wszystkich uzgodnień wypracowanych przez Zespół ds. opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie weryfikacji deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, limitu pacjentów, którzy mogą zapisać się na listę prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę, położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczepień wykonywanych w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nad którymi Zespół ds. POZ pracował przez ostatnie miesiące.

Komentarze do: Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz