Szukaj

Nie żyje Georges Mathe, pionier w immunoterapii

Podziel się
Komentarze0

Profesor Georges Mathé, odszedł z tego świata w piątek 15 paździenika, w wieku 88 lat. Lekarz specjalista w immunologii i hematoonkologii, przeprowadził pierwsze w historii przeszczepy szpiku kostnego, już w 1959 roku. Urodzony w 1922 roku, Georges Mathé rozpoczął swoją błyskotliwą karierę lekarską, otrzymując złoty medal w Paryżu w 1947 roku. Bardzo szybko zainteresował się hematologią, kiedy rozpoczął pracę w laboratorium Paul L. Chevallier w szpitalu w Broussais.Trochę później spotkał także przyszłego noblistę w dziedzinie medycyny i fizjologii, Baruj Benacerraf (Nagrodę Nobla otrzymał w 1980 roku za swoje prace w dziedznie histokompatybilności), w laboratorium Bernard Halpern. Po swoim powrocie z Nowego Jorku, gdzie odbył staż w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Georges Mathé pracował nad białaczkami u dzieci, wraz z Jean Bernardem. Szybko został mianowany dyrektorem adiunktem w centrum badań nad białaczkami oraz chorobami krwi przy szpitalu Saint-Louis.

Następnie większa część jego kariery związana jest ze szpitalem Paul Brousse, gdzie założył instytut kancerologii oraz immunogenetyki. W szpitalu Paul Brousse kierował, aż do swojej emerytury, jednostką chorób krwi oraz chorób nowotworowych.

Przeszczep szpiku i immunoterapia adopcyjna

W przebiegu swojej błyskotliwej kariery, Georges Mathé zainteresował się głównie immunoterapią jako środkiem w walce z rakiem, a w szczególności w walce z białaczką. W 1959 roku, kiedy przeprowadzał badania nad przeszczepami szpiku kostnego i problemem niekompatybilności, doprowadził także do realizacji pierwszych przeszczepów szpiku kostnego u sześciu fizyków, przypadkowo napromieniowanych w elektrowni w Jugosławii. Czterech spośród nich udało się uratować.


Ta pionierska technika otworzyła drzwi w kierunku leczenia białaczki poprzez przeszczep szpiku kostnego albo poprzez immunoterapią adopcyjną, pozwalającą dostarczyć choremu organizmowi sprawne komórki odpornościowe pobrane od kompatybilnego dawcy.


Georges Mathé mógł także wykazać, że zniknięcie komórek nowotworowych jest wynikiem reakcji odpornościowej przeszczepu przciwko komórkom gospodarza (rakowym, ale też i zdrowym).

Immunoterapia aktywna

Immunoterapia aktywna także została opracowana przez Georges Mathé. Ta metoda leczenia polega na aktywowaniu dróg odpornościowych przeciwko komórkom rakowym, poprzez działanie na cytokiny, białka które biorą udział w regulacji komórek odpornościowych.

Leczenie okazało się skuteczne w walce z rozwojem nowotworów, prowadząc aż do remisji (zmniejszenie się rozmiarów guza), u niektórych zwierząt i ludzi. Prace te otworzyły drzwi przed dalszym rozwojem tej techniki. Georges Mathé więc poświęcił całe swoje życie oraz karierę na ulepszaniu techniki immunoterapii.

Wielka kariera

Poza tymi pracami badawczymi, których wynikiem było ponad 1 000 opublikowanych artykułów, Georges Mathé uczestniczył również aktywnie w utworzeniu Narodowego Instytutu Zdrowia oraz Badań Medycznych we Francji (INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale), w 1964 roku, jak również w powstawaniu Międzynarodowego Centrum Badań nad Rakiem (International Center for Cancer Research, ICCR).

Stworzył także Europejską Organizację na rzecz Badań i Leczenia Raka (OERTC, European Organisation for Research and Treatment of Cancer), która pozostaje pierwszą europejską instytucją badań.

Jako bardzo błyskotliwy lekarz, Georges Mathé otrzymał wiele nagród za swoje prace, w przebiegu całej swojej kariery, na przykład: nagroda Léopold-Griffuel w 1994, nagroda Medawar przyznawana przez Międzynarodowe Towarzystwo Transplantacji w 2002 roku. A także, centrum walki z rakiem otrzymało jego imię w Belgradzie, w 2007 roku.

Komentarze do: Nie żyje Georges Mathe, pionier w immunoterapii

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz